‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:13

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 5,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - தாராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 31, 2014 6:28

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 31, 2014 6:11

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 17:59

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/-  அவரது மகனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3600 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3600 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 17:14

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3600 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 16,065 மருத்துவ உதவி -  திருவிதாங்கோடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 16,065 மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 19:55

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 16,065/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 6:49

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,500 மருத்துவ உதவி - கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,500 மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 6:12

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,500 வழங்கப்பட்டது ………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 8:43

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/-  அவரது கணவரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………. ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300 மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 6:42

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,300 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்