‘மருத்துவ உதவி’

 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:55

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:54

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050​ மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050​ மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 20, 2014 23:16

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2050​ வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500 மருத்துவ உதவி - களியக்காவிளை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500 மருத்துவ உதவி – களியக்காவிளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:56

குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7,500 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பூதமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 14, 2014 21:51

திருவாரூர் மாவட்டம்  பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ​ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ​ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 12, 2014 18:22

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ​மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500  வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 12, 2014 18:18

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது………………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவிதாங்கோடு கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 12, 2014 17:55

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 08-07-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/-  அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஓசூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஓசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 10, 2014 18:34

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 10, 2014 18:24

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது பொருப்பாளரிடம்  வழங்கப்பட்டது. ……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்