‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சித்தாகோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சித்தாகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 19, 2014 13:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சித்தாகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 19, 2014 13:07

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பொன்னகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பொன்னகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 19, 2014 13:00

திருச்சி மாவட்டம் பொன்னகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000  வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 18, 2014 17:30

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 8-3-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 18, 2014 16:25

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பனைக்குளம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக 09-03-2014 அன்று வாலிநோக்கத்தை சேர்ந்த ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 18, 2014 13:27

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த கடந்த 10.3.14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி - கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி – கொடிக்கால்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 17, 2014 13:38

திருவாரூர் மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மூக்கு கண்ணாடி வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1850 மருத்துவ உதவி - சிவகாசி  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1850 மருத்துவ உதவி – சிவகாசி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 17, 2014 11:57

விருதுநகர்  மாவட்டம் சிவகாசி  கிளை சார்பாக கடந்த 14-03-14 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1850/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு  ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தரமனி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு  ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தரமனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 17, 2014 11:49

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமனி கிளை சார்பாக கடந்த 12-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 13,200 மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 13,200 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 15, 2014 13:41

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 13,200 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்