‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தென்காசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 11:35

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது தாயாரிடம்  ஒப்படைக்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   தென்காசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –  தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 11:21

நெல்லை மாவட்டம்  தென்காசி கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது மனைவியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 10:58

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 10:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 22:25

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/-வழங்கப்பட டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 15:09

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருய்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சர்மா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருய்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சர்மா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 9:10

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருய்க்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 20:19

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:54

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5500 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 7:52

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்