‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - மேட்டுப்பாளையம் கிழக்கு தெரு

மருத்துவ உதவி – மேட்டுப்பாளையம் கிழக்கு தெரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 16, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் கிழக்கு தெரு கிளை சார்பாக கடந்த 16/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” 3000 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 18:14

தொகை OR பொருள்: 3000 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இசக்கியம்மாள்நிகழ்ச்சி தேதி: 11/2/2016கிளை: கடையநல்லூர் பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – குரிச்சிபிரிவு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:44

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அமான்நிகழ்ச்சி தேதி: 4/2/16கிளை: குரிச்சிபிரிவுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:06

தொகை OR பொருள்: 10000 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிராஜ்தீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 11.02.16கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கே. கே. நகர்

மருத்துவ உதவி – கே. கே. நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் கே. கே. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - பல்லாவரம்

மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 09/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பணம்/பொருள்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அல்அமீன் காலனி

மருத்துவ உதவி – அல்அமீன் காலனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் அல்அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 05/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி இதழ்(கள்) க்கு போடப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - போத்தனூர்

மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி இதழ்(கள்) க்கு போடப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - போத்தனூர்

மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி இதழ்(கள்) க்கு போடப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - போத்தனூர்

மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி இதழ்(கள்) க்கு போடப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்