‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 16:16

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/-  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 17, 2014 19:39

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆசாத்நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 17, 2014 19:38

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 14, 2014 19:11

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குழந்தைக்கு ரூபாய் 10,110 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை குழந்தைக்கு ரூபாய் 10,110 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 14, 2014 19:09

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,110 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:49

ஈரோடு மாவட்டம் பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபிஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:40

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,750 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,750 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:39

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 09-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,750 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,650 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,650 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:39

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 08-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,650 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி -  புதுக்கோட்டை கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:34

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் பேத்தியின் மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்