‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10ஆயிரம் மருத்துவ உதவி- ஜாம்பஜார் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10ஆயிரம் மருத்துவ உதவி- ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 20:47

தென்சென்னை மாவட்டம்  ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த   26.09.2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/_வழங்கப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ் ……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 29,100 மருத்துவ உதவி -  கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 29,100 மருத்துவ உதவி – கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 18:33

காரைக்கால் மாவட்டம் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 29,100/- அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 17:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 25-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 மாவட்ட PRO விடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 11:16

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை கடந்த 24-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு டயாலிஸிஸ் செய்வதற்காக  மதுரை சென்பகம் மருத்துவ மனைக்கு ரூபாய் 2,000  HDFC BANK...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 7:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ழை சகோதரி கண் சிகிச்சைக்காக ரூ.1760 மருத்து உதவி -செரங்காடு கிளை

ழை சகோதரி கண் சிகிச்சைக்காக ரூ.1760 மருத்து உதவி -செரங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 21:41

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக 19.09.14 அன்று  ஏழை சகோதரி கண் சிகிச்சைக்காக ரூ.1760/  மருத்து உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு 3ஆயிரம்மருத்துவ உதவி-போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு 3ஆயிரம்மருத்துவ உதவி-போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 20:46

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-9-14 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ருபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 3300-கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 3300-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:18

கோவை மாவட்டம் சார்பாக 19-9-14 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு மேற்கொண்டு சிகிச்சை செய்வதற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.3300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 3100-உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 3100-உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 13:17

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த  18.09.2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3100 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 7:59

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்