‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 12:20

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 04-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2510 ஆத்துப்பாலத்தை சேர்ந்த சகோதரர்க்கு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 12:02

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 03-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 11:53

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 03-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 11:50

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 03-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 11:27

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பில் 03-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரு 2500 ராஜேந்திரன் என்ற சகோதர்ருக்கு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - செரங்காடு கிளை

மருத்துவ உதவி – செரங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 17, 2015 18:38

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று ஜும்மா வசூல் ரூபாய் 3500/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 17, 2015 12:21

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 31/07/2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூ 3500 குறிச்சி பிரிவை சார்ந்த சகோதர்ருக்கு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 17, 2015 11:36

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 09.08.2015 அன்று சகோ நிஜாமுதீன் அவர்களுக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1200 மதிப்புள்ள மருந்து வழங்கப் பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அடியக்கமங்கலம் கிளை 2

மருத்துவ உதவி – அடியக்கமங்கலம் கிளை 2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 14, 2015 19:16

திருவாருர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை 2 சார்பாக 09/08/2015 அன்று பைக்கில் விபத்துக்குள்ளான அந்த சகோதரர்க்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - முத்துபேட்டை 3 கிளை

மருத்துவ உதவி – முத்துபேட்டை 3 கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 14, 2015 19:04

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துபேட்டை 3 கிளை சார்பாக 07.08.2015 அன்று மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்