‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 22:09

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 20:01

இராமநாத்புரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 20:00

கடலூர் மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 25/11/2014  அன்று ஒரு  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000  /- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 19:58

கடலூர் மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 25/11/2014  அன்று ஒரு  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2330  /- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 19:15

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,000 வழங்கப்பட்டது. இது குறித்து கடந்த  22-11-2014...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 8:43

ஈரொடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 8:28

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 16:43

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 22-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட  தொகை ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பெண்ணாடம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 12:18

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  5000/-  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு  ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு  ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 6:58

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்  கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த ,21-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்