‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நாகூர்  கிளை 2 ன்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நாகூர்  கிளை 2 ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 9:58

 நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர்  கிளை 2 ன் சார்பாக கடந்த 24-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 1, 2015 15:27

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 23-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3200 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3200 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 28, 2015 18:36

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 23-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3200 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 27, 2015 17:45

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,000/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,35,000/- மருத்துவ உதவி -  பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,35,000/- மருத்துவ உதவி – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 27, 2015 17:42

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,35,000/- வசூல் செய்து வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 17 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவிதாங்கோடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 17 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 27, 2015 9:33

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 17,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆம்பூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 26, 2015 17:47

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளை சார்பாக 21.02.2015 அன்று மருத்துவ உதவி தொகை 3,000 ருபாய் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - திருவிதாங்கோடு கிளை

மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 26, 2015 12:52

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 21.02.2015 அன்று வாகனவிபத்தில் காயமுற்ற திருவிதாங்கோட்டை சேர்ந்த சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 17,000/- வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 26, 2015 11:44

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  எஸ். பி. பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எஸ். பி. பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 26, 2015 7:26

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் எஸ். பி. பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கக்கப்பட்டது அல்ஹம்து லில்லாஹ்………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்