‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11600 மருத்துவ உதவி - நீலகிரி

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11600 மருத்துவ உதவி – நீலகிரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 24, 2014 12:48

நீலகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த  21-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11600/- வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 14:21

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18-03-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்  

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 13:41

காரைக்கால் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 17-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 5000  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11500 மருத்துவ உதவி - மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11500 மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 13:31

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11500 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3070 மருத்துவ உதவி - பழனி மதினா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3070 மருத்துவ உதவி – பழனி மதினா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 13:30

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மதினா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3070 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - மேலக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – மேலக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 13:27

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 19-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  முத்துப்பேட்டை கிளை 1

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – முத்துப்பேட்டை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 22, 2014 12:54

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 15-03-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5  ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பெரியபட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பெரியபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 21, 2014 12:13

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 20, 2014 14:21

காரைக்கால் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 19-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 19, 2014 13:49

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்