‘மருத்துவ உதவி’

“5000” மருத்துவ உதவி – pallapatti

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 20:59

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: nowsathநிகழ்ச்சி தேதி: 12.2.16கிளை: pallapatti...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 5,000.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா – தெற்கு மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 19:36

தொகை OR பொருள்: ரூ. 5,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சபீனாநிகழ்ச்சி தேதி: 13-02-2016கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா - தெற்கு மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - காந்திபுரம் 

மருத்துவ உதவி – காந்திபுரம் 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் காந்திபுரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 30/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 12000 வாங்கியர் பெயர்: முஹம்மதுசலீம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – இராயபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 20:22

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 4 மாத குழந்தைநிகழ்ச்சி தேதி: 15/02/16கிளை: இராயபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS 7,500″ மருத்துவ உதவி – Tambaram

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 19:16

தொகை OR பொருள்: RS 7,500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Fathimaநிகழ்ச்சி தேதி: 10/2/16கிளை: Tambaram...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - துறைமுகம்

மருத்துவ உதவி – துறைமுகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 25/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பணம்/பொருள்: பணம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார் திருநகர்

மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார் திருநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - செல்வபுரம் (தெற்கு)

மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் (தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 14/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பணம்/பொருள்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர்

மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பணம்/பொருள்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர்

மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பணம்/பொருள்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்