‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மேலப்பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மேலப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 14:11

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் .20,000 வழங்கப்பட்டது…………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 1,000  மருத்துவ உதவி -  பள்ளிகொண்டா கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 1,000  மருத்துவ உதவி – பள்ளிகொண்டா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 14:00

வேலுர்  மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை  சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 10:46

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிருக்கு ரூபாய் 5120 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிருக்கு ரூபாய் 5120 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 6:14

 கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5120 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,300 மருத்துவ உதவி - எம்.எஸ். நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,300 மருத்துவ உதவி – எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 6:08

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,300 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1400 மருத்துவ உதவி -   எம்.எஸ். நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1400 மருத்துவ உதவி – எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 6:04

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1400 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி -  மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 8, 2014 19:32

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08.14 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,600 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2630 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2630 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 15:56

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2630 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2460 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2460 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 15:54

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2460 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,010 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,010 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 11:17

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,010 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்