‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பாலவாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பாலவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 27, 2014 13:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 17-03-2014  அன்று ஏழை 2 சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக தலா ரூபாய் 6000/- வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கூத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கூத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 27, 2014 13:16

நாகை தெற்கு மாவட்டம் கூத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மக்காநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மக்காநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 27, 2014 12:44

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   தஞசை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தஞசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 26, 2014 19:04

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞசை கிளை சார்பாக கடந்த 16-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மக்காநகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மக்காநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 26, 2014 19:03

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - சாரமேடு

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 26, 2014 17:14

TNTJ கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 14-3-14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4,200/- மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4,200/- மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 26, 2014 11:18

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பில் 25.03.14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4,200/- மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4440 மருத்துவ உதவி - கொடிக்கால்பாளையம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4440 மருத்துவ உதவி – கொடிக்கால்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 25, 2014 18:43

17.03.2014 அன்று திருவாரூர் மாவட்டம் கொடிக்கால்பாளையம் கிளையின் சார்பாக ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4440 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - புளியந்தோப்பு

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – புளியந்தோப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 25, 2014 17:27

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 19-3-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7050 மருத்துவ உதவி - தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7050 மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 24, 2014 13:38

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 21-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7050 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்