‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஊட்டி மார்கெட் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஊட்டி மார்கெட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 4, 2014 10:51

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி மார்கெட் கிளை சார்பாக கடந்த   15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,555 மருத்துவ உதவி -   தேவிபட்டினம் கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,555 மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 4, 2014 9:44

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,555 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2340 மருத்துவ உதவி - எம்.எஸ். நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2340 மருத்துவ உதவி – எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 3, 2014 21:36

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2340 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   தென்காசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 22:02

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக கடந்த 26-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை

ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 20:51

திருச்சி மாவட்டம்  சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை மாணவிக்கு கண் அறுவைசிகிச்சைக்கு ரூபாய் 2,000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10ஆயிரம் மருத்துவ உதவி- ஜாம்பஜார் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10ஆயிரம் மருத்துவ உதவி- ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 20:47

தென்சென்னை மாவட்டம்  ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த   26.09.2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/_வழங்கப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ் ……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 29,100 மருத்துவ உதவி -  கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 29,100 மருத்துவ உதவி – கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 18:33

காரைக்கால் மாவட்டம் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 29,100/- அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 17:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 25-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000 மாவட்ட PRO விடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 11:16

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை கடந்த 24-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு டயாலிஸிஸ் செய்வதற்காக  மதுரை சென்பகம் மருத்துவ மனைக்கு ரூபாய் 2,000  HDFC BANK...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 7:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்