‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,750 மருத்துவ உதவி -  செரங்காடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,750 மருத்துவ உதவி – செரங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 12, 2014 18:17

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,750 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 63,276 மருத்துவ உதவி -  மஸ்கட் மண்டலம்

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 63,276 மருத்துவ உதவி – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 15:28

மஸ்கட் மண்டலத்தில் கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ஓமன் ரியால் 405, ரூபாய் 63,276 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 32 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்போர்ட் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 32 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்போர்ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 12:49

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 32,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1610 மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1610 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 11:05

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1610 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 11:03

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 10:59

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,764 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,764 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 11, 2014 9:40

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,764 வழங்கப்பட்டது…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  650 மருத்துவ உதவி - பிபி குளம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  650 மருத்துவ உதவி – பிபி குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 18:22

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  650 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 17:20

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 17:15

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவியின் மருத்துவ உதவிக்காக ரூபாய் 9500 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்