‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை முதியோருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சிதம்பரம் கிளை

ஏழை முதியோருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 19:10

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-11-2014 அன்று ஏழைமுதியோருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 17255 மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

17255 மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 14:48

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 17255 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2829 மருத்துவ உதவி -   S.V.காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2829 மருத்துவ உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 6:24

 திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளையின் சார்பாக 06-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2829  வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 22:09

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 20:01

இராமநாத்புரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 20:00

கடலூர் மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 25/11/2014  அன்று ஒரு  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000  /- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 19:58

கடலூர் மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 25/11/2014  அன்று ஒரு  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2330  /- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 19:15

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 21-11-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,000 வழங்கப்பட்டது. இது குறித்து கடந்த  22-11-2014...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 8:43

ஈரொடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 8:28

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்