‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 22:45

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 22:37

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,100 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி - கிளியனூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,100 மருத்துவ உதவி – கிளியனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:53

நாகை வடக்கு மாவட்டம் கிளியனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,100 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி -  சர்மாக நகர் கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி – சர்மாக நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:47

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மாக நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,600 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடலூர் O T கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடலூர் O T கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 22:54

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் O T கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000/-  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மங்கலக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 21:50

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மங்கலக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 21:46

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:55

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:54

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050​ மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050​ மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 20, 2014 23:16

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2050​ வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்