‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 11, 2015 23:52

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 09-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி - புதுநகரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி – புதுநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 10, 2015 9:28

கேரள மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1700 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை ​சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை ​சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 10, 2015 8:50

 கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 06-02-2015 அன்று ஏழை ​சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக   ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக   ரூபாய் 1500 மதிப்புள்ள மாத்திரைகள் இலவச விநியோகம் -  ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக   ரூபாய் 1500 மதிப்புள்ள மாத்திரைகள் இலவச விநியோகம் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 10, 2015 8:48

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளையில் கடந்த 03-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக   ரூபாய் 1500 மதிப்புள்ள மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 9, 2015 21:23

காரைக்கால் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று  மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/-  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2400 மருத்துவ உதவி   -  Ms நகர் கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2400 மருத்துவ உதவி   – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 6, 2015 11:25

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2400   வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மங்கலம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 4, 2015 20:19

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 01-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை  ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 1, 2015 12:01

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 30-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –  திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 31, 2015 23:53

காரைக்கால் மாவட்டம்  திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-01-2015 அன்று  இருதயநோயால்  பதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8,000/- வழங்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - சிங்காரத் தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிங்காரத் தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 31, 2015 22:33

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 27-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்