‘மருத்துவ உதவி’

குமரி மாவட்டம் - மருத்துவ உதவி

குமரி மாவட்டம் – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 29, 2015 13:49

குமரி மாவட்டம் சார்பாக ​23/06/15 அன்று சகோ : அப்துல் முத்தலிப் அவர்களின் தம்பிக்கு மாநில தலமையின் மருத்துவ உதவி ரூ 15000 வழங்கப்பட்டது​....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 27, 2015 16:40

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக  25-06-2015 அன்று செந்தண்ணீர்புரம் கண்ணகி தெரு சார்ந்த அங்குசாமி என்பவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - குடந்தை நகர கிளை

மருத்துவ உதவி – குடந்தை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:07

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை நகர கிளை சார்பாக 15.05.2015 அன்று அப்துல்லாஹ் என்பவருடைய தாயாருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி கிளை

மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:03

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 15.06.2015 அன்று எலும்பு அறுவை சிகிச்சைக்கு  ₹ 5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி கிளை

மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 16:02

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 14.06.2015 அன்று உடல் நிலை பாதிப்பு அடைந்த சகோதரக்கு தொடர் சிகிச்சைக்கு ₹ 5750/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மரு‌த்துவ உத‌வி‌ - பூ‌ந்தம‌ல்‌லி க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

மரு‌த்துவ உத‌வி‌ – பூ‌ந்தம‌ல்‌லி க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 25, 2015 11:42

திருவ‌ள்ளூ‌ர் மாவ‌ட்ட‌ம் பூ‌ந்தம‌ல்‌லி க‌ண்டோ‌ன்மெ‌ண்‌ட் கிளை சார்பாக 19.06.2015 அன்று ரூ.7,560/=(ரூபா‌ய் ஏழா‌யிரத‌்து ஐநூ‌ற்று அறுபது ம‌ட்டு‌ம்) மரு‌த்துவ உத‌வி‌த் தொகை வழ‌ங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - மைலாப்பூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 24, 2015 11:29

தென் சென்னை மாவட்டம் மைலாப்பூர் கிளை சார்பாக 20/06/2015 அன்று மருத்துவ உதவியாக ஒரு நபருக்கு ரூ 25,000 மாநில தலைமை வழியாக பெற்றுத்தரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - போரூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 23, 2015 13:06

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 15-06-2015 அன்று மீரான் என்ற சகோதரர்க்கு மருத்துவம் உதவி ரூபாய் 10000/- கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - போரூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 23, 2015 13:03

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக 15-06-2015 அன்று பாஷா என்ற சகோதரர்க்கு ” மருத்துவம் உதவி ரூபாய் 5000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ  உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 23, 2015 11:35

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 16.06.2015 அன்று சகோதரர் நிஜாமுதீன் மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500 மதிப்புள்ள மருந்து வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்