‘மருத்துவ உதவி’

“3000” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 10:55

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிவமுகிநிகழ்ச்சி தேதி: 10/2/16கிளை: செல்வபுரம் தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 10:54

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தாவுத்நிகழ்ச்சி தேதி: 10/2/16கிளை: செல்வபுரம் தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ.15,000/-” மருத்துவ உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 5, 2016 11:58

தொகை OR பொருள்: ரூ.15,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நூர்&ஆனந்த்நிகழ்ச்சி தேதி: 17.2.16கிளை: பட்டூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 10,000.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா தென் மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 5, 2016 11:54

தொகை OR பொருள்: ரூ. 10,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஸீனத்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-02-2016கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா தென் மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS-10,000″ மருத்துவ உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 21:05

தொகை OR பொருள்: RS-10,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோ. அபு பாய்நிகழ்ச்சி தேதி: 15/2/2016கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – kulithalai

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 21:00

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: balachanderநிகழ்ச்சி தேதி: 15.2.16கிளை: kulithalai...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” மருத்துவ உதவி – pallapatti

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 20:59

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: nowsathநிகழ்ச்சி தேதி: 12.2.16கிளை: pallapatti...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 5,000.00″ மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா – தெற்கு மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 19:36

தொகை OR பொருள்: ரூ. 5,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சபீனாநிகழ்ச்சி தேதி: 13-02-2016கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா - தெற்கு மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - காந்திபுரம் 

மருத்துவ உதவி – காந்திபுரம் 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் காந்திபுரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 30/03/2016 அன்று மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 12000 வாங்கியர் பெயர்: முஹம்மதுசலீம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – இராயபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 20:22

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 4 மாத குழந்தைநிகழ்ச்சி தேதி: 15/02/16கிளை: இராயபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்