‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 19:52

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 23:47

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் வெளிபட்டணம் கிளையில் கடந்த 15-02-2015 அன்று சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்.3,000/-  வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7850 மருத்துவ உதவி -  சக்கரக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7850 மருத்துவ உதவி – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 22:33

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7850/- வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய சகோதரிக்கு ரூபாய் 18,700 மருத்துவ உதவி - மண்டபம் கிளை

பிற சமய சகோதரிக்கு ரூபாய் 18,700 மருத்துவ உதவி – மண்டபம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 21:19

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் மண்டபம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-02-2015 அன்று பிற சமய சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 18.700/-வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - பெரிய தோட்டம் கிளை

மருத்துவ உதவி – பெரிய தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:20

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய தோட்டம் கிளை  சார்பாக 20.02.2015 அன்று சித்திக் என்ற சகோதரருக்கு ரூ.1200/= மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 மருத்துவ உதவி - முதுகுளத்துர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 மருத்துவ உதவி – முதுகுளத்துர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:15

ராமநாதபுரம் (தெற்கு)  மாவட்டம் முதுகுளத்துர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5300  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 23:04

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 5000 அவரது மகனிடம் வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 18:02

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 19.02.15 அன்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ1500 மதிப்புள்ள மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராஜகிரி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 17:51

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 21-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000/- வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நாகூர்  கிளை 2 ன்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நாகூர்  கிளை 2 ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 9:58

 நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர்  கிளை 2 ன் சார்பாக கடந்த 24-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்