‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ  உதவி -  N.H.ரோடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ  உதவி – N.H.ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 18:49

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 30-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது……………………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பண்டாரவாடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பண்டாரவாடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 6:26

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவாடை கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 9, 2014 15:43

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு டயாலிஸிஸ் செய்வதற்காக  மதுரை சென்பகம் மருத்துவ மனைக்கு HDFC BANK  மூலம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 9, 2014 15:26

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000  வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருப்பனந்தாள் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருப்பனந்தாள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 9, 2014 13:38

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருப்பனந்தாள் கிளை சார்பாக கடந்த 31-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி -   புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 9, 2014 11:13

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த  31-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதர , சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  நேதாஜி நகர் கிளை

ஏழை சகோதர , சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 9, 2014 9:18

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 31-10-2014 அன்று ஏழை சகோதர , சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  2000 வீதம் 2...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 8, 2014 22:55

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- அவரது மனைவியிடம்  வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி -  பூதமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 8, 2014 22:52

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவியாக ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழைசகோதரர்க்கு   ருபாய் 22,220/மருத்துவ உதவி-தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

எழைசகோதரர்க்கு   ருபாய் 22,220/மருத்துவ உதவி-தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 7, 2014 20:19

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக 29.10.2014 அன்று எழைசகோதரர்க்கு  மருத்துவ உதவியாக ருபாய் ₹ 22,220/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்