‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - வடகரை அரங்கக்குடி கிளை

மருத்துவ உதவி – வடகரை அரங்கக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 19, 2015 16:08

நாகை வடக்கு மாவட்டம் வடகரை அரங்கக்குடி கிளை சார்பாக 11/08/2015 அன்று மனிதநேய உதவி கண் பார்வையில் சிறிது குறைபாடுள்ள நமதூரை சார்ந்த வயது முதிர்ந்த கணவன்-மனைவிக்கு, நமதூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை

மருத்துவ உதவி – பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 19, 2015 13:49

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை சார்பாக 09/08/2015அன்று மருத்துவ உதவி தொகை (4000)ரூபாய்  சேக் என்ற சகோதர்க்கு மருதுவ உதவி கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - B.P.அக்ரஹாரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – B.P.அக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 19, 2015 12:53

ஈரோடு மாவட்டம் B.P.அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக 14.08.2015 அன்று மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 18:37

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக 13-08-2015 அன்று ஒரு நபருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 3000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 18:36

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக 10-08-2015 அன்று   சக்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அஸ்தம்பட்டி கிளை

மருத்துவ உதவி – அஸ்தம்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 18:19

சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டி கிளை சார்பாக 12/08/2015 அன்று மர்யம் என்ற சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 1000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அல் அமீன் காலனி கிளை

மருத்துவ உதவி – அல் அமீன் காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 13:40

கோவை தெற்கு மாவட்டம் அல் அமீன் காலனி கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்க்கு ரூ.4000 மருதுவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 12:29

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக   04-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 குறிச்சி பிரிவு சேர்ந்த சகோதரிக்கு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 12:20

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 04-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2510 ஆத்துப்பாலத்தை சேர்ந்த சகோதரர்க்கு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 12:02

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 03-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவி ரூபாய் 2000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்