‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு 5ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-தூத்துக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு 5ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 14:08

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளையில் சார்பாக 29/11/2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/= வழங்கபட்டது! அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரிக்கு ரு 8556/ மருத்துவ உதவி-திருப்பூர் மாவட்டம்

எழை சகோதரிக்கு ரு 8556/ மருத்துவ உதவி-திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 13:36

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28.11.14 அன்று எழை சகோதரிக்காக மருத்துவ உதவியாக ரூ.8556 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரிக்கு ரு 5ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-திருப்பூர் மாவட்டம்

எழை சகோதரிக்கு ரு 5ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 13:33

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28.11.14 அன்று எலும்பு முறிவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் எழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவுயாக ரூ.5000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிரசமய சகோதரர்க்கு 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-ஆம்பூர் கிளை

பிரசமய சகோதரர்க்கு 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 13:05

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் 1-12-14 அன்று பிரசமய சகோ மூர்த்தி என்கிற மாற்றுத்திறனாளிக்கு 4000 ரூபாய் மருத்துவ உதவியாக மற்றும்  நூல்களும் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரர்க்கு   5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை

எழை சகோதரர்க்கு   5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 12:11

தென்சென்னை மாவட்டம் கிருஷ்ணாம்பேட்டை கிளை சார்பாக 28.11.2014  அன்று எழை சகோதரர்க்கு  ரூபாய் 5,000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது …....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  செல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – செல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 10, 2014 8:47

மதுரை மாவட்டம் செல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 10, 2014 7:10

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி -  திருப்பனந்தாள் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி – திருப்பனந்தாள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 10, 2014 6:53

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருப்பனந்தாள் கிளையில் கடந்த 24-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 21:10

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கிருஷ்ணகிரி கிளை

மருத்துவ உதவி – கிருஷ்ணகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 9, 2014 20:14

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி கிளை சார்பாக 27-11-2014 அன்று  உடல் நலம் குறையால் பதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு அவரது தந்தையிடம் ருபாய்-1000 மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்