‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2460 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2460 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 15:54

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2460 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,010 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,010 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 11:17

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,010 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   தரமணி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 12:56

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 21-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 10:01

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:57

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 20-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:13

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 5,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - தாராபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 31, 2014 6:28

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 31, 2014 6:11

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 17:59

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/-  அவரது மகனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3600 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3600 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 29, 2014 17:14

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3600 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்