‘மருத்துவ உதவி’

“4500” மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:01

தொகை OR பொருள்: 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: விக்னேஷ்நிகழ்ச்சி தேதி: 25/12/15கிளை: சாரமேடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 15 ஆயிரம்” மருத்துவ உதவி – தொணடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 15:49

தொகை OR பொருள்: ரூ 15 ஆயிரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: A. இல்லியாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01.01.2016கிளை: தொணடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000 ஐம்பது ஆயிரம்” மருத்துவ உதவி – விழுப்புரம் கி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 14:40

தொகை OR பொருள்: 50000 ஐம்பது ஆயிரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அமானுல்லாநிகழ்ச்சி தேதி: 31/12/15கிளை: விழுப்புரம் கி மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 10,000. 00 & Automatic pressure monitor” மருத்துவ உதவி – Thiruvananthapuram (Kerala south zone)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 14:06

தொகை OR பொருள்: Rs. 10,000. 00 & Automatic pressure monitorவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Umaifa beeviநிகழ்ச்சி தேதி: 23-12-2016கிளை: Thiruvananthapuram (Kerala south zone)நிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8250 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – குளச்சல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 11:31

தொகை OR பொருள்: 8250 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கௌசர் பீவீநிகழ்ச்சி தேதி: 01-12-2015கிளை: குளச்சல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,000/-” மருத்துவ உதவி – பட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 8, 2016 17:51

தொகை OR பொருள்: Rs.50,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அப்துர் ரஹ்மான்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.12.2015கிளை: பட்டூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 5000″ மருத்துவ உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 22:59

தொகை OR பொருள்: ரூபாய் 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: செய்யது அலி பாத்திமாநிகழ்ச்சி தேதி: 31/12/2015கிளை: நேதாஜி நகர் கிளை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“15000” மருத்துவ உதவி – Pulianthope

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 19:39

தொகை OR பொருள்: 15000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: irfanநிகழ்ச்சி தேதி: 02.12.2015கிளை: Pulianthopeநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – Pulianthope

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 19:39

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: syed aliநிகழ்ச்சி தேதி: 2.12.2015கிளை: Pulianthope...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 18:00

தொகை OR பொருள்: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இஸ்மாயீல்நிகழ்ச்சி தேதி: 12/12/15கிளை: ஆசாத் நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்