‘மருத்துவ உதவி’

உடுமலை  கிளை-ரூ.2000/= மருத்துவ உதவி

உடுமலை  கிளை-ரூ.2000/= மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 12, 2015 18:20

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை  கிளை சார்பாக 04.04.2015 அன்று பிறமத ஏழைசகோதரர்.சபரிநாத்  அவர்களுக்கு ரூ.2000/= மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது…  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
லால்பேட்டை கிளை-5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி

லால்பேட்டை கிளை-5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 12, 2015 15:33

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளையில் கடந்த 01/04/15அன்று ஏழை சகோதரக்கு  சிகிச்சைக்கு  ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ் …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொடுங்கையூர் கிளை-மருத்துவ உதவி

கொடுங்கையூர் கிளை-மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 12, 2015 15:04

வட சென்னை மாவட்டம்  கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக 4.4.2015 அன்று  ஒரு சகோதரிக்கு 5000 ரூபாய் மருத்துவ உதவி செய்யப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மண்டபம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மண்டபம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 11, 2015 16:02

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம்  மண்டபம் கிளை  சார்பாக 29-03-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மணப்பாறை நகர கிளை

ழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மணப்பாறை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 11, 2015 9:05

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை நகர கிளை சார்பாக கடந்த 25-03-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4 ஆயிரம்  அவருடைய தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 1,000  மருத்து உதவி - ஒட்டன்சத்திரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000  மருத்து உதவி – ஒட்டன்சத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 10, 2015 22:32

தின்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் கிளை  சார்பாக.29.03.2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்து உதவியாக ரூபாய் 1,000  வழங்ப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கானத்தூர் கிளை - மருத்துவ உதவி

கானத்தூர் கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 10, 2015 17:43

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-03-2015 அன்று நமது பகுதியைச் சேர்ந்த சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 5,000 அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தூத்துக்குடி கிளை-மருத்துவ உதவி

தூத்துக்குடி கிளை-மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 10, 2015 17:30

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக ஏழை சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6000/- வழங்கப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்! ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மடுகரை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மடுகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 10, 2015 16:37

புதுவை மாநிலம் மடுகரை கிளை சார்பாக கடந்த 27-03-2015 அன்று உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட சகோதரரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி ஜகாத் நிதியிலிருந்து ரூ.3000 மருத்துவ உதவியாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 10, 2015 16:35

 கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28.03.2015 அன்று  கால் முறிவால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்