‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் ரஹ்மானியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 7:47

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 இன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 17,575 மருத்துவ உதவி - தேங்காய்ப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 17,575 மருத்துவ உதவி – தேங்காய்ப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 16:40

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டினம் கிளை சார்பாக  கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 17,575 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050 மருத்துவ உதவி -  கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2050 மருத்துவ உதவி – கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 15:15

தென் சென்னை மாவட்டம கிண்டி  மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 27-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2050 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வள்ளலார் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வள்ளலார் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 15:05

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் வள்ளலார் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நாமக்கல் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நாமக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 9:31

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 7:37

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 23:11

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமௌ மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 22:25

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு காது மெஷின் வாங்குவதற்காக மாநிலத் தலைமை பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பாலவாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பாலவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 19:50

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மநிலத்தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2600 மருத்துவ உதவி - கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2600 மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 18:11

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2600  வழங்கப்பட்டது …………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்