‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1100 மருத்துவ உதவி - சிவகாசி  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1100 மருத்துவ உதவி – சிவகாசி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 5, 2014 17:00

விருதுநகர்  மாவட்டம் சிவகாசி  கிளை சார்பாக கடந்த 29-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1100/- வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4220 மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4220 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 5, 2014 17:00

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 31-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ம்ருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4220 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி

விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 5, 2014 16:21

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக 31.03.2014 அன்று விபத்தில் காயமடைந்த சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2,550/- மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2,550/- மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 5, 2014 15:59

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பில் 31.03.14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2,550/- மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 4, 2014 16:28

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 31-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 அவரது பொருப்பாளரிடம்  வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 அயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 அயிரம் மருத்துவ உதவி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 4, 2014 16:14

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை சார்பாக கடந்த 29-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திண்டுக்கல்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டுக்கல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 2, 2014 15:51

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநில தலைமை வழங்கிய ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பச்சப்பட்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பச்சப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 2, 2014 13:47

சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 22-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5815 மருத்துவ உதவி - காலேஜ்ரோடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5815 மருத்துவ உதவி – காலேஜ்ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 2, 2014 12:24

திருப்பூர் மாவட்டம் காலேஜ்ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5815 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 1, 2014 18:54

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவி வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்