‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 8:47

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தெங்கம்புதூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தெங்கம்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 7:42

குமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 787 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 787 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 24, 2014 18:51

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  சார்பாக  கடந்த 10-10-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 787 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 24, 2014 18:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 12-10-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500 வழங்கப்பட்டது……………………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி - பேர்னாம்பட்டு கிளை

ழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி – பேர்னாம்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 23:11

வேலூர் மாவட்டம் பேர்னாம்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - குடந்தை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 17:21

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளையில் கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி வழங்குவதற்காக ரூபாய் 9,000 மாவட்ட செயலாளர்  அப்துல் மாலிக் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1800 மருத்துவ உதவி -  பொள்ளாச்சி கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1800 மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 17:15

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 15-10-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1800 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அன்புநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அன்புநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 15:29

நாமக்கல் மாவட்டம் அன்புநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 5.000 அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 7:45

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 25,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3418 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3418 மருத்துவ உதவி –  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 23:18

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3418 கிளை நிர்வாகிகளால் அவரின் பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்