‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதர்ர்க்கு ருபாய்  5 நூறு மருத்துவ உத வி -கோரிப்பளையம் கிளை

ஏழை சகோதர்ர்க்கு ருபாய்  5 நூறு மருத்துவ உத வி -கோரிப்பளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 19, 2014 12:23

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பளையம் கிளை சார்பாக 2-11-14 அன்று ஏழை சகோதர்ர்க்கு ருபாய்  500 மருத்துவ உத வி வழன்ங்கப்பட்டது ……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர்ருக்கு 40 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-திருவாரூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதர்ருக்கு 40 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-திருவாரூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 19, 2014 11:49

திருவாரூர்  மாவட்டம் சார்பாக 2/11/14 அன்று  ஏழை சகோதர்ருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 40,000 வழங்கப்பட்டது. ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 10,500 மருத்துவ உதவி -  ஷார்ஜாஹ் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 10,500 மருத்துவ உதவி – ஷார்ஜாஹ் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 19, 2014 11:11

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் கிளை சார்பாக கட்ந்த 16-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,500/-  வழங்கப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - பூதமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 17, 2014 17:47

திருவாரூர் மாவட்டம், பூதமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்குவதற்காக கிளைபொறுப்பாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 15, 2014 17:23

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு சார்பாக கடந்த 03-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அல்அமீன் காலனி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அல்அமீன் காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 15, 2014 13:07

கோவை மாவட்டம் அல்அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 31-10-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 85 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 85 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 14, 2014 22:31

கேரளா மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளையில கடந்த 03-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத்தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 85,000 அவரது தகப்பனாரிடம் வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  நங்கநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 14, 2014 21:41

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 12, 2014 9:51

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 02-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்க்கு2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரர்க்கு2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 20:09

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளையின் சார்பாக 28/10/14 அன்று ஏழை சகோதரர்க்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 2000  வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்