‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

மருத்துவ உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 10:57

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக தஸ்லீமா  என்ற சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - திட்டச்சேரி கிளை

மருத்துவ உதவி – திட்டச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 10:48

நாகை தெற்கு மாவட்டம் திட்டச்சேரி கிளை சார்பாக 24-08-2015 அன்று பஹுறுதீன் என்ற சகோதரருக்கு ருபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி  செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருவிதாங்கோடு கிளை - மருத்துவ உதவி

திருவிதாங்கோடு கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 19:34

குமரிமாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளையில் 21-08-2015 அன்று திருவிதாங்கோடு பகுதியை சார்ந்த சகோதரி  ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருவிதாங்கோடு கிளை - மருத்துவ உதவி

திருவிதாங்கோடு கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 19:32

குமரிமாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளையில் 21-08-2015 அன்று திருவிதாங்கோடு பகுதியை சார்ந்த சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது, ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திருவிதாங்கோடு கிளை - மருத்துவ உதவி

திருவிதாங்கோடு கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 19:30

குமரிமாவட்டம்  திருவிதாங்கோடு கிளையில் 21-08-2015 அன்று திருவிதாங்கோடு பகுதியை சார்ந்த சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது, ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - புதுநகரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – புதுநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 17:13

கேரளா வடக்கு மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக 22/08/2015 அன்று ஒரு ஏழை சகோதரநுக்கு ரூ 3050 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பள்ளபட்டி கிளை - மருத்துவ உதவி

பள்ளபட்டி கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 20:51

கரூர் மாவட்டம் பள்ளபட்டி கிளை சார்பாக 24-08-2015 அன்று மருத்துவ உதவிக்காக ரூபாய்10,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - செல்வபுரம் கிளை

மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 18:15

கோவை தெற்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் கிளை சார்பாக 21/08/2015 அன்று திருப்பூரை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி 1500 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ ௨தவி - ஆற்காடு கிளை

மருத்துவ ௨தவி – ஆற்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 14:03

வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடு கிளை சார்பாக மாநில மருத்துவ ௨தவி ரூ;10,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

மருத்துவ உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 13:52

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 18.08.2015 அன்று இருமேனியை சேர்ந்த சகோதரருக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ.10,௦௦௦/- மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்