‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300 மருத்துவ உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,300 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 26, 2014 6:42

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,300 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 25, 2014 19:41

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4100 டவுண் கிளை பொருளாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் 2 வயது குழந்தைக்கு ரூபாய் 4500 மருத்துவ உதவி -  செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரரின் 2 வயது குழந்தைக்கு ரூபாய் 4500 மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 17:37

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 15-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் 2 வயது குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4500 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ​ரூபாய் 1900 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ​ரூபாய் 1900 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 17:04

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளையில் கடந்த 13-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ​மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1900 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 மதிப்புள்ள ​மருந்துகள் -  ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 மதிப்புள்ள ​மருந்துகள் – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 16:51

 கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 மதிப்புள்ள ​மருந்துகள் வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஜெகதாப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஜெகதாப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 16:42

புதுக்கோட்டை மாவட்டம்  ஜெகதாப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி - அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி – அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 11:48

திருவாரூர்  மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 9500 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பொள்ளாச்சி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 11:27

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 14-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 18:26

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,800 மருத்துவ உதவி - திண்டல்  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,800 மருத்துவ உதவி – திண்டல்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 17:30

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல்  கிளை சார்பாக கடந்த 12-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,800 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்