‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 10, 2014 12:45

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 04-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கோட்டூர்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோட்டூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 9, 2014 13:00

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் நெல்லை மாவட்டம் கோட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 1.4.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மாநில தலைமை வழங்கிய ரூபாய் 5 ஆயிரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இராஜகிரி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 8, 2014 16:18

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 03-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்.2000/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 7, 2014 19:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 01-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 650 மருத்துவ உதவி - மேட்டாங்காடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 650 மருத்துவ உதவி – மேட்டாங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 20:27

கோவை மாவட்டம் மேட்டாங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 04-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10000 மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10000 மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 17:01

ராநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக 06.04.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - எமனேஸ்வரம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எமனேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 16:37

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எமனேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 06.04.2014 அன்று சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10000 மருத்துவ உதவி - பரமக்குடி

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10000 மருத்துவ உதவி – பரமக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 16:00

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பாக 06.04.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10000 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - காந்தல்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 15:51

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளையி் கடந்த 3-4-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, April 6, 2014 12:36

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 05-04-2014  அன்று ஏழை ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  1000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்