‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி -  எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 19:03

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000  வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 19:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 10,668 மருத்துவ உதவி -  திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 10,668 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 16:25

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5334 வீதம் 2 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 15:52

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 12:11

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6,550 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6,550 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 12:05

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,550 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 10:17

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - G.M.நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – G.M.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:36

கோவை மாவட்டம் G.M.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:15

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த  08-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 19:36

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்