‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி - அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9500 மருத்துவ உதவி – அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 11:48

திருவாரூர்  மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 2 வது கிளை சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 9500 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பொள்ளாச்சி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 24, 2014 11:27

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 14-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 22, 2014 18:26

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,800 மருத்துவ உதவி - திண்டல்  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,800 மருத்துவ உதவி – திண்டல்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 17:30

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல்  கிளை சார்பாக கடந்த 12-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,800 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி -  தியாகதுருகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி – தியாகதுருகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 21, 2014 11:03

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் தியாகதுருகம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 19:58

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த  11-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 18:26

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 30,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 16, 2014 6:32

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8,000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இளையாங்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இளையாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 22:03

சிவகங்கை மாவட்டம் இளையாங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 18:13

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்