‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி - போத்தனூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:25

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி -   செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,600 மருத்துவ உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 1:02

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,600 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 21, 2014 15:48

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 19:05

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி -  எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 19:03

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எஸ்.பி.பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000  வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 19:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 10,668 மருத்துவ உதவி -  திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 10,668 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 16:25

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5334 வீதம் 2 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 15:52

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 12:11

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6,550 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6,550 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 12:05

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,550 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்