‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு  ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 13:35

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தையின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி - ஏர்னாகுளம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி – ஏர்னாகுளம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 13:16

கேரள மண்டலம் ஏர்னாகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-12-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15100 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - காரைக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 12:29

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 23-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கபட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 12:07

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ராமநாதபுரம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 1, 2014 11:58

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம் அதற்குரிய பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - இராமேஸ்வரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 31, 2013 12:09

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 30, 2013 16:07

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளையில் கடந்த 30-12-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - கரூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – கரூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 30, 2013 12:10

கரூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 31-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50520  மருத்துவ உதவி - அம்பகரத்தூர்  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50520 மருத்துவ உதவி – அம்பகரத்தூர்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 28, 2013 16:07

காரைக்கால் மாவட்டம் அம்பகரத்தூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 27-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 50520 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 28, 2013 16:05

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்