‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி - போரூர் கிளை

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 4100 மருத்துவ உதவி – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 14:30

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4100  வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தென்சென்னை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்சென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 13:51

தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:50

தென்சென்னை மாவட்டம் எம்.எம்.டி.ஏ காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வடபழனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வடபழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:46

தென்சென்னை மாவட்டம் வடபழனி கிளை  சார்பாக கடந்த 10-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   தி.நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தி.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:42

தென்சென்னை மாவட்டம் தி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   ஆம்பூர் கிளை

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 9:17

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 20, 2014 7:34

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 21:41

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/-  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - போத்தனூர்

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 20:24

TNTJ கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக 15-9-14 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1550 மருத்துவ உதவி - பல்லடம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1550 மருத்துவ உதவி – பல்லடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 19, 2014 10:57

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1550 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்