‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 16:09

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 29-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 13:33

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25-5-13 அன்று ஏழை சகோதரரின் கேன்சர் சிகிச்சைக்கு ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - விருதுநகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – விருதுநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 12:52

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000/- மருத்துவ உதவி - அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000/- மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 4, 2013 18:34

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது…….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி - தஞ்சை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000/- மருத்துவ உதவி – தஞ்சை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 3, 2013 15:57

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை கிளை சார்பாக கடந்த 26-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3200/- மருத்துவ உதவி - கோணுலாம்பள்ளம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3200/- மருத்துவ உதவி – கோணுலாம்பள்ளம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 1, 2013 21:10

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கோணுலாம்பள்ளம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3200/- வழங்கப்பட்டது…. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு 1318 ரூபாய் மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் டவுன் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு 1318 ரூபாய் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் டவுன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 1, 2013 18:48

 நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுன் கிளை சார்பாக கடந்த  27/05/2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு 1318 ரூபாய்  மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 1, 2013 18:39

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 30/05/13 அன்று கிட்னி நோயால் பாதிக்க பட்ட ஏழை சகோதரிக்கு ருபாய் 2000 மருத்துவ உதவியக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி -  கோவை

விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி – கோவை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 1, 2013 10:50

கோவை மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 28-06-2013 அன்று பேருந்து விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ  உதவியாக ரூபாய் 3000/-அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500/- மருத்துவ உதவி - நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500/- மருத்துவ உதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 28, 2013 21:22

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500/- வழங்கப்பட்டது…. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்