‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 85 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 85 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 14, 2014 22:31

கேரளா மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளையில கடந்த 03-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக TNTJ மாநிலத்தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 85,000 அவரது தகப்பனாரிடம் வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நங்கநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 14, 2014 21:41

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 12, 2014 9:51

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 02-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்க்கு2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரர்க்கு2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 20:09

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளையின் சார்பாக 28/10/14 அன்று ஏழை சகோதரர்க்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 2000  வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்க்கு ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-பேர்ணாம்பட்டு கிளை

ஏழை சகோதரர்க்கு ஆயிரம் மருத்துவ உதவி-பேர்ணாம்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 12:54

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட்டு கிளை சார்பாக  1-மருத்துவ உதவியாக அன்று ஏழை சகோதரர்க்கு ரூபாய் 1௦௦௦ வழங்கப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6030 மருத்துவ உதவி - மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6030 மருத்துவ உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 9:05

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 24-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6030 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 8:29

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம்  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 01-11-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 30,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தேவிபட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 21:54

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் தேவிபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   R.S.மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி –  R.S.மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 21:51

இராமநாதபுரம் வடக்க மாவட்டம்  R.S.மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-10-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000   வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  2,500 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  2,500 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 21:19

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  2,500 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்