‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி - தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,600 மருத்துவ உதவி – தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 30, 2014 15:14

குமரி மாவட்டம் தேங்காய்ப்பட்டணம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,600 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 30, 2014 0:15

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 23:43

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் ருத்துவ உதவி -  திருவாரூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் ருத்துவ உதவி – திருவாரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 17:00

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அயனாவரம் கினள

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அயனாவரம் கினள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 15:20

வட சென்னன மாவட்டம் அயனாவரம் கினள சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அயனாவரம் கினள

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அயனாவரம் கினள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 15:17

வட சென்னன மாவட்டம் அயனாவரம் கினள சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அயனாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அயனாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 15:11

வட சென்னன மாவட்டம் அயனாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அல் அமீன் காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அல் அமீன் காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 14:40

கோவை மாவட்டம் அல் அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 11:59

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய். 5,000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - தென்காசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 11:35

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது தாயாரிடம்  ஒப்படைக்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்