‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ.1275/- மருத்துவ உதவி – ஏழுகிணறு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ.1275/- மருத்துவ உதவி – ஏழுகிணறு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 11, 2013 21:05

வட சென்னை மாவட்டம்  ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 25-02-2013 அன்று “ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.1275  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூ24,000/- மருத்துவ உதவி – கோட்டார் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ24,000/- மருத்துவ உதவி – கோட்டார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 11, 2013 14:28

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவிக்காக   ரூ 24,000/-  வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூ.18,000 மருத்துவ உதவி – கோலாலும்பூர்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூ.18,000 மருத்துவ உதவி – கோலாலும்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 21:04

மலேசியா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோலாலும்பூரில் கடந்த 23-02-2013 அன்று மருத்துவ உதவியாக ஏழை குடும்பத்திற்கு  ரூ.18,000 (பதினெட்டாயிரம்) வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு ரூ4500/- மருத்துவ உதவி” – அண்ணாநகர் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு ரூ4500/- மருத்துவ உதவி” – அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 17:02

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.4500 மருத்துவ உதவியாக கொடுக்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி - கவுண்டம்பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 16:21

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக 22-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000/- மருத்துவ உதவி - பழநி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000/- மருத்துவ உதவி – பழநி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 14:32

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி கிளை சார்பாக கடந்த 13-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவிக்காக ரூ 1000/-  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்.3750/- மருத்துவ உதவி – பழநி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்.3750/- மருத்துவ உதவி – பழநி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 14:31

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி கிளை சார்பாக கடந்த 14-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவிக்காக   ரூ-3750  வழங்கப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்- 2000/- மருத்துவ உதவி – இளையான்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்- 2000/- மருத்துவ உதவி – இளையான்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 14:27

சிவகங்கை மாவட்டம்  இளையான்குடி கிளையில் கடந்த 21-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவிக்காக ரூ. 2000 /-  வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – இளையான்குடி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5500 மருத்துவ உதவி – இளையான்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 14:24

சிவகங்கை மாவட்டம்  இளையான்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 21-02-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூ 5500  மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூ5000/- மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ5000/- மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 8, 2013 20:11

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த  05-02-2013 அன்று அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ5000/- வழங்கப்பட்டது …....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்