‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆனைமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆனைமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 6, 2014 16:50

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுமிக்கு  ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 21:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சிறுமிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அய்னாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்னாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 17:21

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி  - புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 மருத்துவ உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 17:16

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:26

புதுக்கோட்டை  மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 9:06

நெல்லை மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 27-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 25,000 த்திலிருந்து பகிர்ந்து வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4130 மருத்துவ உதவி  - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4130 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:24

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4130 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 16,610 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு ரூபாய் 16,610 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:20

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மனைவிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 16,610 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மைசூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மைசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 14:38

கார்நாடக மாநிலம் மைசூர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:19

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்