‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திண்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 15:56

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10-11-2014 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்க்கப்பட்டது……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 14:49

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 (இரண்டாயிரம்) 12-11-2014 அன்று வழங்கப் பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

 மருத்துவ உதவி- தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 14:49

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 (இரண்டாயிரம்) 12-11-2014 அன்று வழங்கப் பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை - ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை – ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 13:57

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-14 அன்று ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 வழங்கப்பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குமரி தக்கலை கிளை - மருத்துவ உதவி

குமரி தக்கலை கிளை – மருத்துவ உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 13:52

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 12-11-14 அன்று ஏழை சகோதரர் ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ. 2,000 வழங்கப்பெற்றுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 9:47

கோவை மாவட்டம் கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி  - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 500 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 6:34

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 07-11-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 500 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 830 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 830 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 26, 2014 6:31

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 08-11-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 830  வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நம்புதாளை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நம்புதாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 25, 2014 9:58

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் நம்புதாளை கிளை சார்பாக கடந்த 06-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 6 அயிரம் மருத்துவ உதவி - அதிராம்பட்டினம் கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 6 அயிரம் மருத்துவ உதவி – அதிராம்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 15:35

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-06-2014 அன்று  ஏழை சிறுவனுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  6,000 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்