‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400/- மருத்துவ உதவி - பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400/- மருத்துவ உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 18, 2013 19:14

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 11-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400/- மருத்துவ உதவியாக அவரின் மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2850 மருத்துவ உதவி - குன்னூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2850 மருத்துவ உதவி – குன்னூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 18, 2013 19:11

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-01-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2850 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 7000 மருத்துவ உதவி - செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 7000 மருத்துவ உதவி – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 17, 2013 21:37

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 12-01-13 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 7000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2000 மருத்துவ உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2000 மருத்துவ உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 17, 2013 21:20

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளையில் கடந்த 9.1.2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழைச் சிறுவனுக்கு ரூபாய் 10,000 மருத்துவ உதவி - லால்பேட்டை கிளை

ஏழைச் சிறுவனுக்கு ரூபாய் 10,000 மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 17, 2013 19:57

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11/1/2013 அன்று ஏழைச் சிறுவனுக்கு ரூபாய் 10,000 மருத்துவ உதவியாக அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.9300 மருத்துவ உதவி - திருப்பூர்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.9300 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 17, 2013 19:38

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பில் கடந்த 12.01.2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ.9300 மருத்துவ உதவியாக அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2500 மருத்துவ உதவி - அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2500 மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 17, 2013 19:32

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளையில் கடந்த 12/01/13 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 2500 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயித்து கயிறுகள் கழற்றி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 16, 2013 19:32

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளையில் கடந்த 09.01.2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவியாக அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 3000 மருத்துவ உதவி - நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 3000 மருத்துவ உதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 16, 2013 19:03

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 08/01/13 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூ 3000 மருத்துவ உதவியாக அவரது கணவரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு 60,000 ரூபாய் மருத்துவ உதவி - சேப்பாக்கம் கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு 60,000 ரூபாய் மருத்துவ உதவி – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 16, 2013 18:39

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 08.1.2013 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு 60,000 ரூபாய் மருத்துவ உதவியாக சிறுவனின் தாயாரிடத்தில் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்