‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5081 மருத்துவ உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5081 மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 11:31

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5081 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 11:23

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக ௦5-12-2௦14 அன்று கோவை மஜீத் காலனியை சேர்ந்த சபியாமா என்பவரின் (இதய வால்வு) அறுவை சிகிச்சைக்காக  ஜீம் ஆ வசூல்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 11:17

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 7,000 வழங்ப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கிருத்துவ சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

கிருத்துவ சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 10:44

கேரளா மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-11-2014 அன்று கிருத்துவ சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 9:39

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை  சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 9 வயது ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 5650 மருத்துவ உதவி - மங்கலம் கிளை

9 வயது ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 5650 மருத்துவ உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 23:18

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 28-11-2014 அன்று   9 வயது சிறுமிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5650 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 19:27

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 19:14

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - வந்தவாசி கிளை

மருத்துவ உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 18:23

 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 02.12.2014 அன்று கணவனை இழந்த ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.3000. வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 13:02

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்  வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்