‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திண்டிவனம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டிவனம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 31, 2013 15:47

விழுப்புறம் கிழக்கு மாவட்டம் திண்டிவனம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - சேப்பாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 31, 2013 12:15

தென்சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்ப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பெங்களூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பெங்களூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 31, 2013 12:15

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் கடந்த  18-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - லாலாப்பேட்டை கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லாலாப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 29, 2013 19:19

கரூர் மாவட்டம் லாலாப்பேட்டை கிளையில் 24/8/13 அன்று மருத்துவ உதவியாக பாகியலட்சுமி என்ற சகோதரிக்கு ரூ 20000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கார் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ஆர்.எஸ் மங்கலம்

கார் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆர்.எஸ் மங்கலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 29, 2013 13:01

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ் மங்கலம் கிளையில் கடந்த 23-8-2013 அன்று கார் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மாநில தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவியாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,000 மருத்துவ உதவி - அத்திப்பட்டு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3,000 மருத்துவ உதவி – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 19:25

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த  10-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி - சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி – சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 19:22

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 11-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி - மஹ்பூப் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி – மஹ்பூப் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 18:26

மதுரை மாவட்டம் மஹ்பூப் கிளை சார்பாக கடந்த 11-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,000 மருத்துவ உதவி - இராஜகிரி பண்டாரவாடை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12,000 மருத்துவ உதவி – இராஜகிரி பண்டாரவாடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 18:19

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி பண்டாரவாடை கிளை சார்பாக கடந்த 09-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,000  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ஜெகதாபட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஜெகதாபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 17:01

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்