‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/- மருத்துவ உதவி -  கோவை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/- மருத்துவ உதவி – கோவை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 1, 2013 10:50

கோவை மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 28-06-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4500 மருத்துவ உதவி - தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4500 மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 27, 2013 15:06

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்.4500 வழங்கப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி - கோவை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000 மருத்துவ உதவி – கோவை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 19:32

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-6-13 அன்று ஏழை சகோதரர் அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி - திருப்பாலைக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி – திருப்பாலைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 16:14

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்பாலைக்குடிகிளை சார்பாக கடந்த  21.06.13 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய். 2000 வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 13:20

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2013 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 மருத்துவ உதவி - பொள்ளாச்சி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 22, 2013 19:25

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருந்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது…… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,000 மருத்துவ உதவி - கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,000 மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 20, 2013 19:57

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 அவரது மகனிடம் வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500/- மருத்துவ உதவி - கொரநாட்டுகருப்பூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500/- மருத்துவ உதவி – கொரநாட்டுகருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 20, 2013 19:52

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுகருப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-06-13 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500/-  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3620/- மருத்துவ உதவி - நாகூர் 1 கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3620/- மருத்துவ உதவி – நாகூர் 1 கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 19, 2013 20:31

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் ஒன்றாவது கிளை சார்பாக கடந்த 11-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரி மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3620/- வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி - பொள்ளாச்சி  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 19, 2013 13:46

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி  கிளையில் கடந்த 18-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1700/- வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்