‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - தூத்துக்குடி கிளை

மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 24, 2014 19:19

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சர்பாக 11/12/2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ருபாய்: 10.000/- வழங்கப்பட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - தென்காசி கிளை

மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 24, 2014 12:13

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக 11/12/2014 அன்று ராஜா முஹமது என்ற சகோதரரின் மகனின் இருதய அறுவை சிகிச்சைகாக ரூபாய்..5500/- ஐ கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 அயிரம் மருத்துவ உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 அயிரம் மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 23, 2014 8:44

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் தொண்டி கிளை  சார்பாக கடந்த 12-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது …………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 23, 2014 8:14

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - எம்.கே.பி.நகர் கிளை

மருத்துவ உதவி – எம்.கே.பி.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 22, 2014 19:09

வட சென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி.நகர் கிளை சார்பாக  07.12.14 அன்று சகோதரர் அமீன் என்பவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ.20,000/-  கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 22, 2014 7:32

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2500  மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 21:18

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:23

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/-  வழங்கப்பட்டது ,அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:13

காரைக்கால் மாவட்டம் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வீதம் 2 நபர்களுக்கு  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 6:57

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய்  5,000/-  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்