‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:18

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 23-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000/-  வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 21:49

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/-  வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  6350 மருத்துவ உதவி - சிங்காரத்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  6350 மருத்துவ உதவி – சிங்காரத்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 28, 2014 21:11

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த16-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  6350 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3640  மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3640 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 28, 2014 17:04

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 28-06-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3640 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிர் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிர் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:14

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:41

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளையில் கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500  வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2200 மருத்துவ உதவி - வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2200 மருத்துவ உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:39

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2200 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆத்திகுளம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆத்திகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 24, 2014 19:33

மதுரை மாவட்டம் ஆத்திகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 19:31

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 19:19

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 21-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்