‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6125 மருத்துவ மருத்துவ உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6125 மருத்துவ மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 22, 2013 21:07

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-11-2013 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ மருத்துவஉதவியாகரூபாய் 6125/-  வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பெரியபட்டிணம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பெரியபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 22, 2013 20:33

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் TNTJ கிளையின் சார்பாக 12/11/2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2250 மருத்துவ உதவி - ஆசாத்நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2250 மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 22, 2013 16:30

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2250 அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2700 மருத்துவ உதவி - மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2700 மருத்துவ உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 22, 2013 15:26

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-11-2013 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2700 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,800 மருத்துவ உதவி - மந்தாரம்புதூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2,800 மருத்துவ உதவி – மந்தாரம்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 21, 2013 17:46

குமரி மாவட்டம் மந்தாரம்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 17-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,800/- வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 24 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 24 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 21, 2013 17:27

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-11-2013 அன்று 7 ஏழை சகோதரர்களுக்கு மருத்துவ உதவியக ரூபாய் 24000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 21, 2013 17:25

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000/- வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ஆவணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 21, 2013 17:19

தஞ்சை தெற்கு ஆவணம் கிளையில் கடந்த 17-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக தலைமையின் மூலம் பெற்ற ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி - புதுமடம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 20, 2013 18:25

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15.000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்மணிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - ராமநாதபுரம்

ஏழை பெண்மணிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 20, 2013 17:21

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11-11-2013 அன்று ஏழை பெண்மணிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்