‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11,710 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11,710 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 9, 2014 16:16

கோவை மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 03-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11,710 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திண்டல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திண்டல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, May 9, 2014 15:42

ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளையில் கடந்த  02-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி - புதுவலசை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி – புதுவலசை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 8, 2014 13:15

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக 07.05.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 15000 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மதுரை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 7, 2014 17:01

மதுரை மாவட்டம் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பாக கடந்த 6-5-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 7, 2014 13:30

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11500  மருத்துவ உதவி - சமயநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11500 மருத்துவ உதவி – சமயநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 7, 2014 12:21

மதுரை மாவட்டம் சமயநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 19-04-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11500 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 7, 2014 12:09

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவி ரூ 3000  - சாரமேடு

ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவி ரூ 3000 – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 6, 2014 19:18

TNTJ கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை  சார்பாக 2-5-14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு மருத்துவ உதவி ரூ 3000 வழங்கப்பட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 5, 2014 15:37

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 28-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி - பிஸ்மி காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 மருத்துவ உதவி – பிஸ்மி காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 5, 2014 13:41

கோவை மாவட்டம் பிஸ்மி காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 25-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3100 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்