‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 17:43

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 3 மருத்துவ உதவி - பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 3 மருத்துவ உதவி – பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 17:15

ஈரோடு மாவட்டம் பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தையின் மருத்துவ உதவிக்காக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 மருத்துவ உதவி - கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 மருத்துவ உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 15:00

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் கடந்த 02-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6500/- வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி - சூளைமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1700 மருத்துவ உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 13:49

தென் சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளையில் கடந்த 21-01-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1700 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 12:53

இராம்நாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த  02-02-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 12:51

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 31-01-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000  மருத்துவ உதவி - கானத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000  மருத்துவ உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 12:51

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-01-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி -  தென்காசி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 12:48

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளை சார்பாக கடந்த 31-01-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 7, 2014 22:17

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மக்காநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மக்காநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 7, 2014 20:58

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-01-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்