‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரர்க்கு ரூபாய் 4570 மருத்துவ உதவி - புதுவை மாநிலம்

ஏழை சகோதரர்க்கு ரூபாய் 4570 மருத்துவ உதவி – புதுவை மாநிலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 2, 2013 16:14

புதுவை மாநிலத்தின் சார்பில் கடந்த 22/09/2013 அன்று  ஏழை சகோதரர்க்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 4570/_வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரர்க்கு 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - S.V.காலனி கிளை

எழை சகோதரர்க்கு 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – S.V.காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 12:43

திருப்பூர்மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பில் கடந்த 28.08.2013 அன்று எழை சகோதரர்க்கு மருத்துவ உதவியாக 2000/- ரூபாய் வழங்கபட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 மருத்துவ உதவி - செங்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 மருத்துவ உதவி – செங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 12:02

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 10-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தெங்கம்புதூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தெங்கம்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 30, 2013 17:34

குமரி மாவட்டம் தெங்கம்புதூர் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 11,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14,500 மருத்துவ உதவி - தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 14,500 மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 29, 2013 22:12

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 14,500 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 19:04

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 16-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 19:04

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 18:49

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பில் கடந்த 17-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காட்டுமன்னார்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காட்டுமன்னார்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 18:08

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி - பொள்ளாச்சி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 மருத்துவ உதவி – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 14:22

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 16-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்