‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - புதுக்கோட்டை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – புதுக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 8, 2013 20:48

புதுக்கோட்டை  மாவட்டத்தின்  சார்பாக 31.5.13 அன்று இரண்டு கிட்னியும் செயல் இழந்து சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7500 மருத்துவ உதவி - வில்லாபுரம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7500 மருத்துவ உதவி – வில்லாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 8, 2013 18:42

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 2-6-13 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7500 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - தென்காசி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 8, 2013 18:41

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளையின் சார்பாக 2/06/2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்.7000/- உதவி - திருச்சி

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்.7000/- உதவி – திருச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 8, 2013 13:52

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 7000/- வழங்கப்பட்டது ….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5000/- மருத்துவ உதவி - எண்ணூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5000/- மருத்துவ உதவி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 21:20

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 20:08

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளையில் கடந்த 27.05.13 அன்று  எழை சகோதரருக்கு மாநில தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 20 ஆயிரம் மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7500/- மருத்துவ உதவி - வில்லாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7500/- மருத்துவ உதவி – வில்லாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 20:03

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7500/- வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 16:09

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 29-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 13:33

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25-5-13 அன்று ஏழை சகோதரரின் கேன்சர் சிகிச்சைக்கு ரூபாய் 3900 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - விருதுநகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – விருதுநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 7, 2013 12:52

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்