‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 3, 2014 16:46

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை முதியவருக்கு மருத்துவ உதவி - கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை முதியவருக்கு மருத்துவ உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 3, 2014 11:37

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் கடந்த 01-03-2014 அன்று ஏழை முதியவர் ஒருவருக்கு வாக்கிங் ஸ்டிக் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 12,200 மருத்துவ உதவி - சமஸ்பிரான்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 12,200 மருத்துவ உதவி – சமஸ்பிரான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 18:41

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளை சார்பாக கடந்த 14-2-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 12,200 மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  நாகர்கோவில் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நாகர்கோவில் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 18:32

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக  கடந்த 21-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000/-  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,400 மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,400 மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 17:53

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,400 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  நாமக்கல் மாவட்டம்

ழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நாமக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 17:43

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - நெல்லிகுப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – நெல்லிகுப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 17:21

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பில் 24/02/2014 அன்று வெங்கேடசன் என்ற சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ருபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது . அல்ஹம்துலில்லாஹ் ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - செங்கோட்டை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – செங்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 17:06

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை கிளை சார்பாக 26-02-14 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 16:49

கேரளா மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 16:08

TNTJ கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 21-2-14 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்