‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தேவகோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தேவகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 17:14

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளையில் கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,058 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,058 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 16:28

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,058 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சேப்பாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 10:43

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000  அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சைதாபேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சைதாபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 12, 2014 9:00

சென்னை மவட்டம் சைதாபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - ஆம்பூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 12, 2014 6:56

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 25-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 10, 2014 20:15

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/-வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 9, 2014 19:46

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த  28-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   வேலூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 6, 2014 20:05

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆனைமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆனைமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 6, 2014 16:50

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 4, 2014 21:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 28-07-2014 அன்று தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சிறுமிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 50,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்