‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 22, 2014 7:32

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 2500 மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 21:18

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:23

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/-  வழங்கப்பட்டது ,அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:13

காரைக்கால் மாவட்டம் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிகளுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வீதம் 2 நபர்களுக்கு  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 6:57

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய்  5,000/-  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - மைசூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மைசூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 14:51

கார்நாடக மாநிலம் மைசூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - வேளச்சேரி கிளை

மருத்துவ உதவி – வேளச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 18, 2014 13:20

தென்சென்னை மாவட்டம் வேளச்சேரி கிளை 08.12.14 அன்று சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப் பட்டிருந்த சகோ. ஜமாலுதீன் என்பவருக்கு மருத்துவ உதவியாக Rs. 5000/- மாநில தலைமையின் மூலம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - உடுமலை கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 18, 2014 10:03

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:51

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ  உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 17, 2014 7:01

நெல்லை  மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு மருத்துவ  உதவியாக ரூபாய் 3000 வீதம் 2 நபர்களுக்கு வழங்கபட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்