‘மருத்துவ உதவி’

பிற சமய ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருப்பூர் மாவட்டம்

பிற சமய ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 20:17

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 30-05-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 20:15

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2014  அன்று ஏழை சகோதரியின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2420 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2420 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 20:09

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 30-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2420 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1200 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1200 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 20:00

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1200 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2862 மருத்துவ உதவி - ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2862 மருத்துவ உதவி – ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 19:48

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2862 வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பண்டாரவடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பண்டாரவடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 18:23

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவடை கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000/-  மாவட்ட பொருளாளர் ஜாஃபர்யிடம்  ஒப்படைக்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 2, 2014 17:40

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1200 மருத்துவ உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1200 மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 1, 2014 20:00

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1200  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - அய்னாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – அய்னாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 1, 2014 18:45

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளையில் கடந்த 01-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்1000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – செந்தண்ணீர்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 31, 2014 21:13

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளையில் கடந்த 27-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்