‘மருத்துவ உதவி’

“Rs. 2000″ மருத்துவ உதவி – மடுகரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 19:44

தொகை OR பொருள்: Rs. 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கமாலுதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 09-11-2015கிளை: மடுகரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4250″ மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:22

தொகை OR பொருள்: ரூ 4250வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரி நஸ்ரின்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 4500″ மருத்துவ உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 16:21

தொகை OR பொருள்: ரூ 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோ. நாகூர்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.2015கிளை: தேவிபட்டிணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000″ மருத்துவ உதவி – ஆற்றங்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:57

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பீ. சர்புதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.11.2015கிளை: ஆற்றங்கரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:19

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சலிமுதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 17.11.15கிளை: இராயப்பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” மருத்துவ உதவி – cuddalore o.t

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 15:51

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Hamith bashaநிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/15கிளை: cuddalore o.tநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 21, 2015 15:04

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல ஹமீதுநிகழ்ச்சி தேதி: 14/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ 5000″ மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:12

தொகை OR பொருள்: ரூ 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷமீஹா பானுநிகழ்ச்சி தேதி: 16.11.2015கிளை: பனைக்குளம் வடக்கு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10.000/-” மருத்துவ உதவி – தூத்துக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 9:54

தொகை OR பொருள்: 10.000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜிராநிகழ்ச்சி தேதி: 15-11-2015கிளை: தூத்துக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 19:46

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல்ஹமிதுநிகழ்ச்சி தேதி: 13/11/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்