‘மருத்துவ உதவி’

“10000” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:30

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிம்மக்கல் பகுதி சகோதரி மூளை நரம்பியல் சிகிச்சைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:25

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜரீனா பேகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 24.02.2016கிளை: பனைக்குளம் தெற்குக் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:25

தொகை OR பொருள்: 10000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இந்திரநகர் சகோதரி மூளை நரம்பியல் சிகிச்சைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 2800/- ” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 19:54

தொகை OR பொருள்: ரூபாய் 2800/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சகோதரருக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 21.02.2016கிளை: குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” மருத்துவ உதவி – பம்மல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 19:42

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இர்பான்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/02/2016கிளை: பம்மல்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“11500” மருத்துவ உதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 18:22

தொகை OR பொருள்: 11500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முகமது அலிநிகழ்ச்சி தேதி: 22-2-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” மருத்துவ உதவி – அல்அமீன் காலணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 16:01

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மெஹ்ருனிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 18/2/16கிளை: அல்அமீன் காலணிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000.00 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 15:45

தொகை OR பொருள்: 5000.00 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாஜிதா பேஹம்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.2.2016கிளை: கீழக்கரை தெற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4050” மருத்துவ உதவி – புளியங்குடி மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 15:35

தொகை OR பொருள்: 4050வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மீரான்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/02/2016கிளை: புளியங்குடி மேற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7700 ரூபாய்” மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 12:12

தொகை OR பொருள்: 7700 ரூபாய்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மஹ்மூதாள்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/2/2016கிளை: கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்