‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  செல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – செல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 4, 2014 21:08

மதுரை மாவட்டம் செல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000-/ வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 4, 2014 20:53

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த  28-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தி.நகர் கிளை

ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தி.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 4, 2014 20:44

தென்சென்னை மாவட்டம் தி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக தலைமையின் மூலம் வழங்கப்பட்ட தொகை ரூபாய் 25,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,400 மருத்துவ உதவி -  பொன்விழா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,400 மருத்துவ உதவி – பொன்விழா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 2, 2014 21:29

கோவை மாவட்டம் பொன்விழா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,400 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பண்டாரவடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பண்டாரவடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 30, 2014 23:18

தஞ்சை வடக்கு பண்டாரவடை கிளை சார்பாக கடந்த 23-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:18

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 23-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000/-  வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 21:49

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் அய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2000/-  வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  6350 மருத்துவ உதவி - சிங்காரத்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  6350 மருத்துவ உதவி – சிங்காரத்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 28, 2014 21:11

திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த16-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய்  6350 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3640 மருத்துவ உதவி -  சாரமேடு கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3640 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 28, 2014 17:04

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 28-06-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3640 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிர் மருத்துவ உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிர் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:14

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்