‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  காஜாமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – காஜாமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 17:39

திருச்சி மாவட்டம் காஜாமலை கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000 மருத்துவ உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000 மருத்துவ உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 16:21

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த  02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,000 அவரது மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 13:36

தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3000/-  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,090 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,090 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 13:19

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5090 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் 8 மாத குழந்தைக்கு ரூபாய் 20,120 மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரரின் 8 மாத குழந்தைக்கு ரூபாய் 20,120 மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 12:40

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் 8 மாத குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 20,120 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,700 மருத்துவ உதவி - மண்டபம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,700 மருத்துவ உதவி – மண்டபம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 12:11

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,700 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 7:48

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 7,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவிதாங்கோடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 7:45

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 அன்று கணவனை இழந்த ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  திருவிதாங்கோடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 21:26

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 19:00

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்