‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 19:58

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த  11-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 20, 2014 18:26

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 30,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 16, 2014 6:32

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 8,000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  இளையாங்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – இளையாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 22:03

சிவகங்கை மாவட்டம் இளையாங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 02-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 18:13

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 17:22

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு மருத்துவ உதவி ரூபாய் 30,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  தேவகோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தேவகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 17:14

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளையில் கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,058 மருத்துவ உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,058 மருத்துவ உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 16:28

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1,058 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சேப்பாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சேப்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 10:43

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000  அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  சைதாபேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – சைதாபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 12, 2014 9:00

சென்னை மவட்டம் சைதாபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்