‘மருத்துவ உதவி’

மருத்துவ உதவி - கொடுங்கையூர் கிளை

மருத்துவ உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 24, 2015 18:09

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக 20.1.2015 அன்று ஹசன் முஹம்மது   என்ற சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1600 மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1600 மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 24, 2015 7:42

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1600 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3150 மருத்துவ உதவி - Ms நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3150 மருத்துவ உதவி – Ms நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 23, 2015 15:04

திருப்பூர் மாவட்டம் Ms நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3150 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - அமிஞ்சிகரை கிளை

மருத்துவ உதவி – அமிஞ்சிகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 19:56

தென் சென்னை மாவட்டம் அமிஞ்சிகரை கிளை சார்பாக 15-01-2015 அன்று பாலன் என்பவருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது . ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3700 மருத்துவ உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3700 மருத்துவ உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 22, 2015 19:14

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2015 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3700 மற்றும் திருக்குர் ஆன் அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 21, 2015 21:36

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த  20-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  அம்மாபட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – அம்மாபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 21, 2015 11:56

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டினம் கிளையில் கடந்த 01-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மருத்துவ உதவி - கோட்டைப்பட்டினம் டி என் டி ஜெ கிளை

மருத்துவ உதவி – கோட்டைப்பட்டினம் டி என் டி ஜெ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 19, 2015 11:23

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் டி என் டி ஜெ கிளை சார்பாக கடந்த 16.02.2015 அன்று மருத்துவ உதவியாக தொகை ரூ. 2910/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400 மருத்துவ உதவி -

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4400 மருத்துவ உதவி –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 19, 2015 11:01

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பக கடந்த 13-01-2015 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு  மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4400 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 மருத்துவ உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 19, 2015 10:40

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 15-01-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 3500/- வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்