‘மருத்துவ உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 19:00

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 16-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  கோவை மாவட்டம்

பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 17, 2014 18:19

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-04-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 6,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி - பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 மருத்துவ உதவி – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:12

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பல்லாவரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:02

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  ஆனைமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆனைமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 19:58

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 13-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -   கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 19:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5  ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - எமனேஸ்வரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – எமனேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 19:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எமனேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த  06-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  பரமக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – பரமக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 19:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 06-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி -  மக்காநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – மக்காநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 12, 2014 19:27

நெல்லை மாவட்டம் மக்காநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூபாய் 12,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 11, 2014 19:43

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்தழ் 08-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு மருத்துவ உதவியாக  ரூபாய் 3000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்