‘நிவாரண உதவி’

“மளிகைப் பொருட்கள் (1000 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:25

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (1000 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): ரஹ்மத் கனிநிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 44900 ” நிவாரண உதவி – வடுகன்காளிபாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:06

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 44900வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 2,56,411″ நிவாரண உதவி – காலேஜ்ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:06

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 2,56,411வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரணப் பொருள்” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரணப் பொருள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 30 குடும்பங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 1,58,620 ” நிவாரண உதவி – S.V.காலணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,58,620வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 1,06,870″ நிவாரண உதவி – தாராபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,06,870வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய்1,13,892″ நிவாரண உதவி – M.S.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய்1,13,892வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர் ,கடலூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 16,48000 ” நிவாரண உதவி – செரங்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 16:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 16,48000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் : 87,911 ” நிவாரண உதவி – GK.கார்டன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 16:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் : 87,911வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்” நிவாரண உதவி – காந்தல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 15:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs.50,555 சென்னை மற்றும் கடலூர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 இடங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 5/12/2015,6/12/2015கிளை: காந்தல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்