‘நிவாரண உதவி’

“முதல் கட்டம் 22,030/-” நிவாரண உதவி – இராமேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: முதல் கட்டம் 22,030/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: இராமேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“31,420/- ” நிவாரண உதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:07

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 31,420/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 06.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நிவாரணப் பொருள்-அரிசி,கொசுவர்த்தி ,பிஸ்கட் ,ரஸ்க்,” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 20:00

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: நிவாரணப் பொருள்-அரிசி,கொசுவர்த்தி ,பிஸ்கட் ,ரஸ்க்,வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 40நிகழ்ச்சி தேதி: 11/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10500” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 19:56

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 10500வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடைகள், போர்வைகள், பைகள்” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 19:54

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைகள், போர்வைகள், பைகள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 200 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 13.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (1000 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:25

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (1000 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): ரஹ்மத் கனிநிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 44900 ” நிவாரண உதவி – வடுகன்காளிபாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:06

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 44900வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 2,56,411″ நிவாரண உதவி – காலேஜ்ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:06

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 2,56,411வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரணப் பொருள்” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரணப் பொருள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 30 குடும்பங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 14/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 1,58,620 ” நிவாரண உதவி – S.V.காலணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,58,620வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்