‘நிவாரண உதவி’

“வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டது” நிவாரண உதவி – தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:58

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 06/12/2015கிளை: தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டது” நிவாரண உதவி – அதிராம்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:54

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 04,05,06/12/2015கிளை: அதிராம்பட்டினம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டது” நிவாரண உதவி – ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:53

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: வெள்ள நிவாரண நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): -நிகழ்ச்சி தேதி: 04,05,06,07/12/2015கிளை: ஆவணம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 82,820 ” நிவாரண உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:12

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 82,820வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 13,195 ” நிவாரண உதவி – அனுப்பர்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 14:36

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 13,195வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 15,530″ நிவாரண உதவி – அலங்கியம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 14:36

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 15,530வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500 dirhams ” நிவாரண உதவி – அல்வஹ்தா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1500 dirhamsவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10+++++நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: அல்வஹ்தா கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7945 திர்கம்ஸ்” நிவாரண உதவி – சிட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 7945 திர்கம்ஸ்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10 +++++நிகழ்ச்சி தேதி: 16-12-2015கிளை: சிட்டி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“முதல் கட்டம் 22,030/-” நிவாரண உதவி – இராமேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: முதல் கட்டம் 22,030/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: இராமேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“31,420/- ” நிவாரண உதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:07

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 31,420/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 06.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்