‘நிவாரண உதவி’

“ரூபாய் 82,820 ” நிவாரண உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 15:12

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 82,820வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 13,195 ” நிவாரண உதவி – அனுப்பர்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 14:36

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 13,195வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 15,530″ நிவாரண உதவி – அலங்கியம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 14:36

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 15,530வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500 dirhams ” நிவாரண உதவி – அல்வஹ்தா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1500 dirhamsவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10+++++நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: அல்வஹ்தா கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7945 திர்கம்ஸ்” நிவாரண உதவி – சிட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 7945 திர்கம்ஸ்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10 +++++நிகழ்ச்சி தேதி: 16-12-2015கிளை: சிட்டி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“முதல் கட்டம் 22,030/-” நிவாரண உதவி – இராமேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: முதல் கட்டம் 22,030/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: இராமேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“31,420/- ” நிவாரண உதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 21:07

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 31,420/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 06.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“நிவாரணப் பொருள்-அரிசி,கொசுவர்த்தி ,பிஸ்கட் ,ரஸ்க்,” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 20:00

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: நிவாரணப் பொருள்-அரிசி,கொசுவர்த்தி ,பிஸ்கட் ,ரஸ்க்,வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 40நிகழ்ச்சி தேதி: 11/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10500” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 19:56

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 10500வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடைகள், போர்வைகள், பைகள்” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 26, 2015 19:54

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைகள், போர்வைகள், பைகள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 200 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 13.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்