‘நிவாரண உதவி’

” ரூபாய் 26,610″ நிவாரண உதவி – அவினாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 4, 2016 10:13

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 26,610வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1,96,760” நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 2:59

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1,96,760வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ.2,54,718/-” நிவாரண உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:28

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூ.2,54,718/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாநிலத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாய் (15,200 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:25

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பாய் (15,200 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 130 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.15கிளை: இராயப்பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“269212” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 16:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 269212வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண நிதி -மாவட்டத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs 269212″ நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 16:48

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs 269212வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண நிதி -மாவட்டத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடைகள்” நிவாரண உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 21:09

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைகள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 2 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.15கிளை: சூளைமேடு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“24 பாய் வழங்கப்பட்டது.” நிவாரண உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 20:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 24 பாய் வழங்கப்பட்டது.வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3 சத்துணவு கூடம (Each8)நிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/2015கிளை: நேதாஜி நகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி,துணி” நிவாரண உதவி – vpm east distrc

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 28, 2015 18:49

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 93நிகழ்ச்சி தேதி: 17/12/15கிளை: vpm east distrcநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்