‘நிவாரண உதவி’

“போர்வை, பாய், 5கிலோ அரிசி” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 18:50

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: போர்வை, பாய், 5கிலோ அரிசிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 5நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.15கிளை: நெய்வேலிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7945 திர்கம்ஸ் ” நிவாரண உதவி – ஷார்ஜா சிட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:27

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 7945 திர்கம்ஸ்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10++++நிகழ்ச்சி தேதி: 16-12-2015கிளை: ஷார்ஜா சிட்டி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500 DIRHAMS ” நிவாரண உதவி – அல்வஹ்தா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1500 DIRHAMSவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10+++++நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: அல்வஹ்தா கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (200 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:21

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (200 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 581 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.12.15கிளை: அமைந்தகரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (70,000 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 16:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (70,000 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 140 நபர்கள் * (500)நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.15கிளை: இராயப்பேட்டை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் . 50,000 ” நிவாரண உதவி – திருப்பனந்தாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் . 50,000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.2015கிளை: திருப்பனந்தாள்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“♦அரிசி -20மூட்டை (500 கிலோ) ♦பிஸ்கட்:1100 Pack ♦ரஸ்க் :560 Pack ♦100 ml சமையல் ஆயில்-500 pack ♦டீதூள் 50 கிராம் -250pack. ♦போர்வை-100 ♦சீனி -100 கிலோ” நிவாரண உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ♦அரிசி -20மூட்டை (500 கிலோ) ♦பிஸ்கட்:1100 Pack ♦ரஸ்க் :560 Pack ♦100 ml சமையல் ஆயில்-500 pack ♦டீதூள் 50...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 36,200″ நிவாரண உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:23

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs. 36,200வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 04.12.2015கிளை: கொரநாட்டுக் கருப்பூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“. Rs.24760″ நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: . Rs.24760வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS:- 150″ நிவாரண உதவி – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 12:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: RS:- 150வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150நிகழ்ச்சி தேதி: 20/12 /15கிளை: கொருக்குப்பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்