‘நிவாரண உதவி’

“ரூபாய் . 50,000 ” நிவாரண உதவி – திருப்பனந்தாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் . 50,000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.2015கிளை: திருப்பனந்தாள்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“♦அரிசி -20மூட்டை (500 கிலோ) ♦பிஸ்கட்:1100 Pack ♦ரஸ்க் :560 Pack ♦100 ml சமையல் ஆயில்-500 pack ♦டீதூள் 50 கிராம் -250pack. ♦போர்வை-100 ♦சீனி -100 கிலோ” நிவாரண உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ♦அரிசி -20மூட்டை (500 கிலோ) ♦பிஸ்கட்:1100 Pack ♦ரஸ்க் :560 Pack ♦100 ml சமையல் ஆயில்-500 pack ♦டீதூள் 50...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 36,200″ நிவாரண உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:23

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs. 36,200வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 04.12.2015கிளை: கொரநாட்டுக் கருப்பூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“. Rs.24760″ நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 15:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: . Rs.24760வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS:- 150″ நிவாரண உதவி – கொருக்குப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 12:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: RS:- 150வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150நிகழ்ச்சி தேதி: 20/12 /15கிளை: கொருக்குப்பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 26,610″ நிவாரண உதவி – அவினாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 4, 2016 10:13

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 26,610வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1,96,760” நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 2:59

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1,96,760வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ.2,54,718/-” நிவாரண உதவி – மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:28

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூ.2,54,718/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாநிலத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாய் (15,200 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:25

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பாய் (15,200 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 130 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.15கிளை: இராயப்பேட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்