‘நிவாரண உதவி’

“18,500/-” நிவாரண உதவி – இருமேனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:29

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 18,500/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: இருமேனிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“TNTJ தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் வெள்ள நிவாரண வசூல் விபரம்-2015″ நிவாரண உதவி – தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 19:39

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: TNTJ தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் வெள்ள நிவாரண வசூல் விபரம்-2015வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாநில தலைமைக்கு வழங்கப்பட்டதுநிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 5000/-” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 18:20

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூ. 5000/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): அலாவுதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.12.15கிளை: நெய்வேலிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” 100 டீ ஷர்ட் வெள்ள நிவாரனத்திற்க்காக” நிவாரண உதவி – வலங்கைமான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 100 டீ ஷர்ட் வெள்ள நிவாரனத்திற்க்காகவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 100நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: வலங்கைமான்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 1,30,000 மதிப்புள்ள பொருட்கள் ” நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 17:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs. 1,30,000 மதிப்புள்ள பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 26,650″ நிவாரண உதவி – முருக்கங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 16:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 26,650வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.12.2015கிளை: முருக்கங்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 2,41,730″ நிவாரண உதவி – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 16:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 2,41,730வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): சென்னை & கடலூர் நிவாரண பணிக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 09.12.2015கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 28,337 ” நிவாரண உதவி – காங்கயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:22

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 28,337வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 1,15,229″ நிவாரண உதவி – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,15,229வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்,கடலூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 20,525 ” நிவாரண உதவி – பெரியதோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 20,525வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்