‘நிவாரண உதவி’

“ரூபாய் 26,650″ நிவாரண உதவி – முருக்கங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 16:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 26,650வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரண வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.12.2015கிளை: முருக்கங்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 2,41,730″ நிவாரண உதவி – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 16:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 2,41,730வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): சென்னை & கடலூர் நிவாரண பணிக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 09.12.2015கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 28,337 ” நிவாரண உதவி – காங்கயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:22

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 28,337வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 1,15,229″ நிவாரண உதவி – கோம்பைத்தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:08

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 1,15,229வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்,கடலூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 20,525 ” நிவாரண உதவி – பெரியதோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 19:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 20,525வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“போர்வை, பாய், 5கிலோ அரிசி” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 18:50

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: போர்வை, பாய், 5கிலோ அரிசிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 5நிகழ்ச்சி தேதி: 20.12.15கிளை: நெய்வேலிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7945 திர்கம்ஸ் ” நிவாரண உதவி – ஷார்ஜா சிட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:27

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 7945 திர்கம்ஸ்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10++++நிகழ்ச்சி தேதி: 16-12-2015கிளை: ஷார்ஜா சிட்டி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1500 DIRHAMS ” நிவாரண உதவி – அல்வஹ்தா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 1500 DIRHAMSவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 10+++++நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை: அல்வஹ்தா கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (200 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 17:21

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (200 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 581 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 15.12.15கிளை: அமைந்தகரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (70,000 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – இராயப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, January 5, 2016 16:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (70,000 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 140 நபர்கள் * (500)நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.15கிளை: இராயப்பேட்டை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்