‘நிவாரண உதவி’

“போர்வை ,மளிகை சாமான்கள் – மதிப்பு 750″ நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: போர்வை ,மளிகை சாமான்கள் - மதிப்பு 750வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 2-01-2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு, பால், பாய், பெட்ஷீட், ரஸ்க், ஆடைகள், டார்ச், ப்ளீசிங் பவுடர்” நிவாரண உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:20

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு, பால், பாய், பெட்ஷீட், ரஸ்க், ஆடைகள், டார்ச், ப்ளீசிங் பவுடர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 2000நிகழ்ச்சி தேதி:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 60,49,471 ” நிவாரண உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 60,49,471வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“47,620/-” நிவாரண உதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 47,620/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5,060/- ” நிவாரண உதவி – இருமேனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:29

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 5,060/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.2015கிளை: இருமேனிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“18,500/-” நிவாரண உதவி – இருமேனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:29

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 18,500/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: இருமேனிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“TNTJ தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் வெள்ள நிவாரண வசூல் விபரம்-2015″ நிவாரண உதவி – தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 19:39

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: TNTJ தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் வெள்ள நிவாரண வசூல் விபரம்-2015வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாநில தலைமைக்கு வழங்கப்பட்டதுநிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 5000/-” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 18:20

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூ. 5000/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): அலாவுதீன்நிகழ்ச்சி தேதி: 23.12.15கிளை: நெய்வேலிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” 100 டீ ஷர்ட் வெள்ள நிவாரனத்திற்க்காக” நிவாரண உதவி – வலங்கைமான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 17:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 100 டீ ஷர்ட் வெள்ள நிவாரனத்திற்க்காகவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 100நிகழ்ச்சி தேதி: 14.12.2015கிளை: வலங்கைமான்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 1,30,000 மதிப்புள்ள பொருட்கள் ” நிவாரண உதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 17:02

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs. 1,30,000 மதிப்புள்ள பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): வெள்ள நிவாரணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 12.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்