‘நிவாரண உதவி’

“பிஸ்கட் ,ரஸ்க் ,கொசு வர்த்தி , போர்வை” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:37

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பிஸ்கட் ,ரஸ்க் ,கொசு வர்த்தி , போர்வைவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 60நிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பாய் ,போர்வை ,அரிசி மற்றும் இதர வீட்டு உபயோக பொருட்கள்” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:16

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: பாய் ,போர்வை ,அரிசி மற்றும் இதர வீட்டு உபயோக பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 30நிகழ்ச்சி தேதி: 14-12-2015கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு, துணி ” நிவாரண உதவி – படப்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:07

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு, துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 150நிகழ்ச்சி தேதி: 6-12-2015கிளை: படப்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு” நிவாரண உதவி – பம்மல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:07

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 500நிகழ்ச்சி தேதி: 06-12-15கிளை: பம்மல்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி, மளிகை பொருட்கள் ” நிவாரண உதவி – படப்பை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 2:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி, மளிகை பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 100நிகழ்ச்சி தேதி: 07-12-2015கிளை: படப்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“போர்வை ,மளிகை சாமான்கள் – மதிப்பு 750″ நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: போர்வை ,மளிகை சாமான்கள் - மதிப்பு 750வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 2-01-2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு, பால், பாய், பெட்ஷீட், ரஸ்க், ஆடைகள், டார்ச், ப்ளீசிங் பவுடர்” நிவாரண உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:20

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு, பால், பாய், பெட்ஷீட், ரஸ்க், ஆடைகள், டார்ச், ப்ளீசிங் பவுடர்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 2000நிகழ்ச்சி தேதி:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 60,49,471 ” நிவாரண உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 11:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 60,49,471வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த கன மழையின் காரணமாக சென்னை,காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“47,620/-” நிவாரண உதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:34

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 47,620/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5,060/- ” நிவாரண உதவி – இருமேனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, January 6, 2016 20:29

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 5,060/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.12.2015கிளை: இருமேனிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்