‘நிவாரண உதவி’

“ரூபாய் 11984/-” நிவாரண உதவி – திருவல்லிக்கேணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 29, 2016 14:01

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 11984/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 16 குடும்பங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 04.02.16கிளை: திருவல்லிக்கேணி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10000” நிவாரண உதவி – வட சென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 27, 2016 12:23

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 10000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1033நிகழ்ச்சி தேதி: 28:01:16கிளை: வட சென்னை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணி” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 12:20

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3நிகழ்ச்சி தேதி: 20-2-2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” 50. -மேற்பட்டோருக்கு இலவச ஆடைகள் வழங்கப்பட்டது” நிவாரண உதவி – காவாங்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 20, 2016 20:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 50. -மேற்பட்டோருக்கு இலவச ஆடைகள் வழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 50நிகழ்ச்சி தேதி: 14.02.2016கிளை: காவாங்கரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“49600.00” நிவாரண உதவி – கோட்டைப்பட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 8, 2016 20:03

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 49600.00வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): குடும்பத்திற்கு 25 கிலோ அரிசி மற்றும் 500 ரூபாய் மதிப்புள்ள மளிகை சாமான்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி மற்றும் இறைச்சி” நிவாரண உதவி – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 7, 2016 20:14

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி மற்றும் இறைச்சிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20நிகழ்ச்சி தேதி: 7/1/2016கிளை: கடையநல்லூர் பஜார்கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணி” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 4, 2016 15:41

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: அரிசி ,மளிகை சாமான்கள் ,போர்வை ,துணிவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 3நிகழ்ச்சி தேதி: 10/1/2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“கேஸ் அடுப்பு” நிவாரண உதவி – எம்.எம்.டி.ஏ கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 21:26

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: கேஸ் அடுப்புவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 1நிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.16கிளை: எம்.எம்.டி.ஏ கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மளிகைப் பொருட்கள் (1500 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – வேளச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 28, 2016 21:23

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மளிகைப் பொருட்கள் (1500 மதிப்புள்ள)வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 20 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 27.12.15கிளை: வேளச்சேரி கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“38,850” நிவாரண உதவி – கண்டோன்மென்ட்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 12:10

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 38,850வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): கண்டோன்மென்ட்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: கண்டோன்மென்ட்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்