‘நிவாரண உதவி’

“உணவு & பிரட்” நிவாரண உதவி – சேலையூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 17:18

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு & பிரட்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 100 குடும்பங்களுக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: சேலையூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிவாரண உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 21:37

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): ஜும்ஆ வசூல்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“டீ, டிபன், உணவு, போர்வை, புடவை, சுடிதார், குழந்தைகள் உடை” நிவாரண உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 21:21

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: டீ, டிபன், உணவு, போர்வை, புடவை, சுடிதார், குழந்தைகள் உடைவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 250 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஆடை” நிவாரண உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 21:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ஆடைவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 300நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-2015கிளை: மாவட்டம் சார்பாகநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மதியம் மற்றும் இரவு உணவு ” நிவாரண உதவி – மாவட்ட தலைமை மூலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 26, 2015 20:28

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: மதியம் மற்றும் இரவு உணவுவழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 750நிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: மாவட்ட தலைமை மூலம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“12,300” நிவாரண உதவி – பாடேரு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 21:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: 12,300வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பாடேரு கிளை சார்பாக சூலூர் பேட்டை கிளைக்கு வெள்ள நிவாரண...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூபாய் 5000 ” நிவாரண உதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 18:30

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: ரூபாய் 5000வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): காஞ்சி மேற்கு மாவட்டத்திற்கு வெள்ள நிவாரண நிதியாகநிகழ்ச்சி தேதி: 22/11/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs. 5000/- ” நிவாரண உதவி – நெய்வேலி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 15:45

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: Rs. 5000/-வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): அப்துல் சலாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 20.11.15கிளை: நெய்வேலிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு பொட்டலங்கள்” நிவாரண உதவி – மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:05

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு பொட்டலங்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 250 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.11.15கிளை: மடுவின்கரை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“உணவு பொட்டலங்கள்” நிவாரண உதவி – சைதை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:04

நிவாரணப் பொருள் OR தொகை: உணவு பொட்டலங்கள்வழங்கப்பட்ட நபர் (பலர் எணில் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடவும்): 200 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 18.11.15கிளை: சைதை மேற்குநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்