‘நிவாரண உதவி’

நிவாரண உதவி - நெல்லை மேற்கு

நிவாரண உதவி – நெல்லை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13/10/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: மாட்டு இறைச்சி வினியோகம் , அரிசி வாங்கியர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - கோவை(தெற்கு)

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 2800 வாங்கியர் பெயர்: காதர் மொத்த மதிப்பு: 2800...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - கோவை(தெற்கு)

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 3000 வாங்கியர் பெயர்: ஹக்கீம் மொத்த மதிப்பு: 3000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - கோவை(தெற்கு)

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 2500 வாங்கியர் பெயர்: னைநா முஹம்மது மொத்த மதிப்பு:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - ஆசாத் நகர்

நிவாரண உதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 5, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 19/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: தையல் மிஷன் வாங்கியர் பெயர்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - நெல்லை மேற்கு

நிவாரண உதவி – நெல்லை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: ஆடு வாங்கியர் பெயர்: மக்கள் மொத்த மதிப்பு:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - ஆழ்வார் திருநகர்

நிவாரண உதவி – ஆழ்வார் திருநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 14, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/08/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: அரிசி வாங்கியர் பெயர்:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - மதுரவாயல்

நிவாரண உதவி – மதுரவாயல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 12, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 02/08/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: துணிகள் வாங்கியர் பெயர்: மாற்று...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - கோவை(தெற்கு)

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/07/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 1050 வாங்கியர் பெயர்: லிசானா மொத்த மதிப்பு: 1050...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிவாரண உதவி - மேலப்பாளையம் 29-வது வார்டு கிளை

நிவாரண உதவி – மேலப்பாளையம் 29-வது வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29-வது வார்டு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 26/07/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்