‘நிதியுதவி’

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:32

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.3000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:30

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர்

பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:29

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:27

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோயம்பேடு கிளை - உதவி தொகை

கோயம்பேடு கிளை – உதவி தொகை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 7:09

தென்சென்னை மாவட்டம் கோயம்பேடு கிளை சார்பாக கடந்த 22.07.2015 பழனியம்மாள் என்கிற ஆயிஷா குடும்பத்துடன் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களூக்கு உதவி தொகையாக ரூ. 2500/- வழங்கப்ப‌ட்டது. அல்ஹம்துலில்லஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

பட்டூர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 6:31

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக கடந்த 24.07.15 அன்று சகோதரி ஒருவருக்கு ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர்  கிளை - வாழ்வாதார உதவி

பட்டூர்  கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 6:30

காஞ்சி (மேற்கு) பட்டூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 24.07.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.4000/-  வழங்கபட்டது.....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

பட்டூர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 6:27

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24.07.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.5000/- சகோதரர் ஒருவருக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

பட்டூர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 6:25

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த  24.07.2015 அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

பட்டூர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 6:23

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த  24.07.2015 அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்