‘நிதியுதவி’

வாழ்வாதார உதவி - பட்டூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 6, 2015 12:43

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-05-2015 அன்று ஒரு ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - லப்பைகுடிகாடு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – லப்பைகுடிகாடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 6, 2015 11:07

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லப்பைகுடிகாடு கிளை சார்பாக 04.06.2015 அன்று நமதுரை சார்ந்த இவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வேண்டி தையல் மிசின் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - விருதுநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – விருதுநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 5, 2015 20:09

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக அல்லா பிச்சை என்பவர்க்கு வாழ்வாதார உதவி தொகையாக ரூ.2000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கவுண்டம்பாளையம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 4, 2015 12:42

கோவை வடக்கு மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பில் 03/06/2015 அன்று கிளை சார்ந்த ஏழைக்குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சக்கரக்கோட்டை கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி உதவி

சக்கரக்கோட்டை கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 4, 2015 12:10

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக 01.06.2015 அன்று சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூ.750/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி உதவி - வெளிப்பட்டணம் கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி உதவி – வெளிப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 4, 2015 12:07

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் வெளிப்பட்டணம் கிளை சார்பாக 01.06.2015 அன்று சிறுவர் இல்லத்தில் உள்ள சிறுவர்களுக்கு சீருடை வகைக்காக ரூ.10,000/- இல்லப்பொறுப்பாளர் வசம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - செம்மஞ்சேரி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – செம்மஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 2, 2015 17:59

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக வாழ்வாதார உதவி Rs 1000 விதம் கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - மங்கலக்குடி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – மங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 1, 2015 19:44

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் மங்கலக்குடி கிளை சார்பாக 30.05.2015 அன்று இரண்டு ஏழைகளுக்கு ரூ 20 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 2 கரவை மாடு வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மடத்துக்குளம்  கிளை - பெரிய தோட்டம் கிளை

மடத்துக்குளம்  கிளை – பெரிய தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 1, 2015 12:00

திருப்பூர்மாவட்டம்  மடத்துக்குளம்  கிளை சார்பாக 25/5/2015 அன்று   கிளை பகுதி கிராமங்களில் உள்ள சகோதரர்களை சந்தித்து   பெரிய தோட்டம் கிளை மர்கஸ் பணிக்காக ரூ.6200/=...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மடத்துக்குளம்  கிளை - மர்கஸ்  பணிக்காக ரூ.1360/= நிதிஉதவி

மடத்துக்குளம்  கிளை – மர்கஸ்  பணிக்காக ரூ.1360/= நிதிஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 1, 2015 10:48

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம்  கிளை சார்பாக 29/5/15அன்று   பெரிய தோட்டம் கிளை மர்கஸ்  பணிக்காக ரூ.1360/= நிதிஉதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்