‘நிதியுதவி’

நிதியுதவி - ராமநாதபுரம்

நிதியுதவி – ராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 7, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் ராமநாதபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/06/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 350 வாங்கியர் பெயர்: அப்துல்அஜீஸ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - உடுமலைபேட்டை

நிதியுதவி – உடுமலைபேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 5000 வாங்கியர் பெயர்: அலங்கியம் கிளைக்கு மர்கஸ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - ஜி.எம். நகர்

நிதியுதவி – ஜி.எம். நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 31, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: குனியமுத்நூர் கிளை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - செரங்காடு

நிதியுதவி – செரங்காடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 31, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3520 வாங்கியர் பெயர்: திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - சுகுணாபுரம்

நிதியுதவி – சுகுணாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1400 வாங்கியர் பெயர்: சுகுனாபுரம் கிளை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - சுகுணாபுரம்

நிதியுதவி – சுகுணாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: குனிய முத்தூர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

நிதியுதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1000 வாங்கியர் பெயர்: ஹதீஜா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

நிதியுதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1000 வாங்கியர் பெயர்: இஸ்மாயில்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

நிதியுதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 18, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1000 வாங்கியர் பெயர்: அசன்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - சிதம்பரம்

நிதியுதவி – சிதம்பரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 16, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் தெற்கு மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 76260...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்