‘நிதியுதவி’

வாழ்வாதார  உதவி வழங்கப்பட்டது -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

வாழ்வாதார  உதவி வழங்கப்பட்டது – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 8, 2014 12:49

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம பனைக்குளம் வடக்கு கிளையின் சார்பாக 19.11.2014 அன்று சகோதரி ஒருவருக்கு ரூபாய் 2000 வாழ்வாதார  உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காரைக்கால் மாவட்டம்

பிற சமய சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 15:44

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-11-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது ……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 வாழ்வாதார உதவி -  பெண்ணாடம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3100 வாழ்வாதார உதவி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 12:22

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3100/- வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பெண்ணாடம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 12:20

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  விருதாச்சலம் கிளை

ஏழை சகோதரக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – விருதாச்சலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 11:28

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  விருதாச்சலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – விருதாச்சலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 9:20

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3200 வாழ்வாதார உதவி -  அண்ணா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3200 வாழ்வாதார உதவி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 8:20

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 20-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3200 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  அண்ணா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 8:14

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை  சார்பாக கடந்த 20-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 6:55

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்  கீழக்கரை கிழக்கு கிளை  சார்பாக கடந்த 19-11-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - வில்லிவாக்கம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 6, 2014 16:10

வடசென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளையில் சார்பாக 21-11-14 அன்று முஹம்மது மைதீன் என்கின்ற சகோதரருக்குரூ 2000 வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்