‘நிதியுதவி’

” ரூபாய் 4000 ” நிதியுதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 22:36

தொகை: ரூபாய் 4000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முதியோர் இல்லத்திற்கு நன்கொடைநிகழ்ச்சி தேதி: 05.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7000 மதிப்புள்ள தையல் எந்திரம்” நிதியுதவி – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 18:00

தொகை: 7000 மதிப்புள்ள தையல் எந்திரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முகம்மது முகைதீன், நசீமாநிகழ்ச்சி தேதி: 17.12.15கிளை: பச்சப்பட்டிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹1,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 12:31

தொகை: ₹1,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி சுப்ரமணியபுரம் கிளைக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 18-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 23:47

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரஷீத்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.12.2015கிளை: MKB நகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“560/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 20:00

தொகை: 560/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ2,475 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்” நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:45

தொகை: ரூ2,475 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மதுரை ஆத்திகுளம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 27-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹5,600 ” நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:27

தொகை: ₹5,600வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாநில தலைமை ( ஜகாத் பிரிவு )நிகழ்ச்சி தேதி: 28-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“15000” நிதியுதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 15:10

தொகை: 15000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 19/12/2015கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1,800 மதிப்புள்ள மருந்து பொருட்கள் ” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:16

தொகை: 1,800 மதிப்புள்ள மருந்து பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: வெள்ள நிவாரணப்பணிநிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹3,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:15

தொகை: ₹3,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அர் ரஹ்மான் சிறுவர் இல்லம் ( மாநில தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்