‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் உதவி -  திருநெல்வேலி டவுன் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் உதவி – திருநெல்வேலி டவுன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 16, 2014 19:31

நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி டவுன் கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 8,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் உதவி -  நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 16, 2014 19:30

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 9500 நிதியுதவி - சக்கரகோட்டை கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 9500 நிதியுதவி – சக்கரகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 16, 2014 18:15

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சக்கரகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 9500 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி - பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 12, 2014 18:49

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 08-06-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி - நல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி – நல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 11, 2014 17:35

திருப்பூர் மாவட்டம்  நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-06-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி - வாலிநோக்கம் கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி – வாலிநோக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 10, 2014 19:10

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வாலிநோக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-06-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 7,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் உதவி -  தின்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 50 ஆயிரம் உதவி – தின்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:35

தின்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03-06-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக  தலமையின் மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 50,000/-வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 8,700 நிதியுதவி -   பொறையார் கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 8,700 நிதியுதவி – பொறையார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 6, 2014 20:33

நாகை வடக்கு  மாவட்டம் பொறையார் கிளை சார்பாக கடந்த 31-05-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்கள் 4 நபருக்கு   நிதியுதவியாக ரூபாய் 8,700  பகிர்ந்து வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2450 நிதியுதவி -  உடுமலை கிளை

சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2450 நிதியுதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 20:11

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்ல செலவினங்களுக்காக உண்டியல் மூலம் வசூல் செய்த தொகை ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2160 நிதியுதவி -  மடத்துக்குளம் கிளை

சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2160 நிதியுதவி – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 5, 2014 20:10

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-06-2014 அன்று சிறுவர் இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்ல செலவினங்களுக்காக ரூபாய் 2160/= கோவை சஹாபுதீன் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்