‘நிதியுதவி’

“Rs.15,000.00″ நிதியுதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:19

தொகை: Rs.15,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: AITJ., Palakad, North Zone, Keralaநிகழ்ச்சி தேதி: oct. 2015கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8200/-” நிதியுதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:13

தொகை: 8200/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 59,255 ( ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து )” நிதியுதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 17:45

தொகை: ரூ. 59,255 ( ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து )வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி சுப்ரமணியபுரம் பகுதி மார்கஸ் இடம் வாங்குவதற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.15கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4500” நிதியுதவி – செல்வபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 15:18

தொகை: 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல்அமீன் காலணி கிளைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 16/11/15கிளை: செல்வபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“23,770” நிதியுதவி – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:55

தொகை: 23,770வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி மாவட்டம் சுப்பிரமணியபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 30.10.2015கிளை: சோழபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“41,000 ( நாற்பத்தி ஓராயிரம் )” நிதியுதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:43

தொகை: 41,000 ( நாற்பத்தி ஓராயிரம் )வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல் ஹிதாயா ஆண்கள் அழைப்பு இல்லத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 24.11.15கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2,000” நிதியுதவி – அடியக்கமங்கலம் கிளை-2

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 28, 2015 21:02

தொகை: 2,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரஹ்மத் நிஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 26-11-15கிளை: அடியக்கமங்கலம் கிளை-2நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹13,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 25, 2015 19:11

தொகை: ₹13,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருமங்கலம் தாவா சென்டர் ( மதுரை மாவட்ட தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 23-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“12650” நிதியுதவி – Alandur

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:05

தொகை: 12650வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: mohamed abdul kadher (Abdullah)நிகழ்ச்சி தேதி: 20/11/2015கிளை: Alandurநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹3,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் , மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:25

தொகை: ₹3,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் ( மாநில தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-2015கிளை: அண்ணாநகர் , மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்