‘நிதியுதவி’

“9000” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 15, 2015 20:32

தொகை: 9000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அனுப்பானடி கிளை ஸ்பீக்கர் வகைக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 14-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8500/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:16

தொகை: 8500/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 5 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.10.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்திற்காக நிதி உதவி - வெளிப்பட்டணம் கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்காக நிதி உதவி – வெளிப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 7, 2015 16:18

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் வெளிப்பட்டணம் கிளை சார்பாக 26.10.2015 அன்று மாநிலத்தலைமை மூலம் நடைபெற்று வரும் சிறுவர் இல்லத்திற்காக  ரூ.3,500/- அதன் பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதர உதவி - வாழ்வாதர உதவி

வாழ்வாதர உதவி – வாழ்வாதர உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 31, 2015 13:25

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதர்க்கு அவர்களுக்கு வாழ்வாதர உதவிருபாய் RS 5000/- கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பனைக்குளம் தெற்கு - முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதிஉதவி

பனைக்குளம் தெற்கு – முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதிஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 30, 2015 15:54

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவடடம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளையின் சாாபாக 17.10.2015 அன்று  மாநிலத் தலைமையால் நடத்தப்படும் ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லத்திற்கு மாநிலத்  தலைமையிடம் ரூ 13 ஆயிரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - வில்லிவாக்கம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:06

வட சென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக 21-10-2015 அன்று கிளைக்கு ஆட்டுத்தோல் விற்பனையின் மூலமாக வந்த பணம் 1500+கிளையின் பொது நிதியிலிருந்து 500 சேர்த்து 2000/- ரூபாய் மாற்றுமத...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செல்வபுரம்  கிளை - நிதியுதவி

செல்வபுரம்  கிளை – நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 18:43

கோவை செல்வபுரம்  கிளை சார்பாக 17/10/2015 அன்று பாலக்காடில் நடைபெற இருக்கும் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சிக்காக 4010  ஜும்மா வசூல் கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லதிற்கு ஜகாத் உதவி - வில்லிவாக்கம் கிளை

சிறுவர் இல்லதிற்கு ஜகாத் உதவி – வில்லிவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 13:32

வட சென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக 01-10-2015 அன்று கிளைக்கு ஜகாத்தாக வந்த பணம் 2000/- ரூபாய் மாநிலம் நடத்தும் சிறுவர்இல்லத்திற்கு அளிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதர உதவி - லால்பேட்டை கிளை

வாழ்வாதர உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 10:36

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக 21-10-2015 அன்று ஏழை சகோதரி பாத்திமா அவர்களுக்கு வாழ்வாதர உதவிருபாய் RS 5000/- கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதர உதவி - லால்பேட்டை கிளை

வாழ்வாதர உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 10:35

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக 20-10-2015 அன்று ஏழை சகோதர் ரஹமதுல்லாஹ் அவர்களுக்கு வாழ்வாதர உதவிருபாய் RS 5000/- கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்