‘நிதியுதவி’

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 5, 2015 12:35

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (2.8.2015) அன்று ரூ.5000/- “வாழ்வாதார உதவி” வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - விஜயாபதி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – விஜயாபதி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 1, 2015 19:36

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் விஜயாபதி கிளை சார்பாக 20.07.2015 அன்று ஒரு குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.1500 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டாபிராம் கிளை - ஜகாத் ஒப்படைப்பு

பட்டாபிராம் கிளை – ஜகாத் ஒப்படைப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 1, 2015 15:47

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக 24/07/2015 அன்று மாநில தலைமை நடத்தப்படும் சிறுவர், சிறுமியர் & முதியோர்  ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 60,800/-  ஜகாத் &...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோயம்பேடு கிளை -  மதரஸா மாண்விகளுக்கு சுடிதார்

கோயம்பேடு கிளை – மதரஸா மாண்விகளுக்கு சுடிதார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 1, 2015 12:57

தென்சென்னை மாவட்டம் கோயம்பேடு கிளை சார்பாக 30.07.2015 அன்று மதரஸா மாணவிகளுக்கு துணிகள் (சுடிதார்) வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கீழக்கரை தெற்கு - நிதியுதவி

கீழக்கரை தெற்கு – நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 20:10

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளையின் சார்பில் மாநிலதலைமையின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்க கூடிய சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் மற்றும் முதியோர் இல்லத்திற்கு நன்கொடையாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
துறைமுகம் கிளை - சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி

துறைமுகம் கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:47

வடசென்னை மாவட்டம்  துறைமுகம் கிளையில் 28/07/2015 அன்று ரமலான் மாதத்தில் சிறுவர் இல்லத்திற்க்காக வசூலான  2100  மாநில தலைமை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
துறைமுகம் கிளை - முதியோர் இல்லத்திற்க்கு நிதியுதவி

துறைமுகம் கிளை – முதியோர் இல்லத்திற்க்கு நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:42

வடசென்னை மாவட்டம்  துறைமுகம் கிளையில் 28/07/2015 அன்று ரமலான் மாதத்தில் முதியோர் இல்லத்திற்க்காக வசுலான  11,950  மாநில தலைமை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதி உதவி - ஜி.எம். நகர் கிளை

நிதி உதவி – ஜி.எம். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:04

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக 17/07/2015 அன்று பெண்மணிக்கு உதவி தொகை  ரூ/-2000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:35

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:33

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.2000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்