‘நிதியுதவி’

பொருளாதார உதவி - கிண்டி மடுவின்கரை கிளை

பொருளாதார உதவி – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 11:28

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை சார்பாக ஷாமிரால் என்ற சகோதரிக்கு ரூ 1,000 பொருளாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 11:05

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக 26-08-2015 அன்று கணவனை இழந்த பெண்மணிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ 3000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 19:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 20.08.2015 அன்று சகோ தஸ்தகிர் அவர்களுக்கு  வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 500/- வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 19:01

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று கண் பார்வையற்ற சகோதரர் தஸ்தகிர் அவர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக 10,000 ரூபாய் வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 18:41

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 22.08.2015 அன்று சக்கரக்கோட்டையைச்சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ.5,௦௦௦/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 18:39

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 22.08.2015 அன்று வெளிப்பட்டணத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ.5,௦௦௦/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொருளாதார உதவி - சாரமேடு கிளை

பொருளாதார உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 18:26

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 23-08-2015 அன்று ஆனைமலை பொதுக்கூட்டத்திற்காக பொருளாதார உதவி  ரூ 2650 கொடுக்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - திருவிதாங்கோடு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 18:03

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 25-08-2015 அன்று திருவிதாங்கோட்டைச் சேர்ந்த சகோதரி ஒருவருக்கு ரூ.5,000 வாழ்வாதார உதவியாக அவரின் சகோதரரிடம்   வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - சிவகாசி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – சிவகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 17:02

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக 27.08.2015 அன்று கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் ஒருவர் வாழ்வாதார உதவி நாடினார். அவருக்கு ரூபாய்.2600 வசூல் செய்து கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - புளியந்தோப்பு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 12:24

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக 26/08/2015 அன்று மாநிலம் கொடுத்த 10000/-த்தை 2 பெண்களுக்கு தலா 5000/- ரூபாய் என்று கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்