‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:55

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாநிலத் தலைமைக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி - வில்லாபுரம் கிளை

மாநிலத் தலைமைக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி – வில்லாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:01

மதுரை மாவட்டம் வில்லாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-07-2014 அன்று தலைமைக்கு ஜகாத் நிதியாக ரூபாய் 7,000 மாநில பொருப்பாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் உதவி -  தூத்துக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 20, 2014 23:18

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி -  ஈஸ்வரி நகர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – ஈஸ்வரி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:53

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-07-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி - நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:30

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 3,000/-  வழங்கப்பட்டது ……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் நிதியுதவி -  வலங்கைமான் கிளை

ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் நிதியுதவி – வலங்கைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:30

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 06-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் வீட்டிற்கு கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி -  அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 14, 2014 21:14

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி - நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 12, 2014 18:39

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை  சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  நிதியுதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி -  அரியமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி – அரியமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 10, 2014 18:22

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி -  பொன்னகர் கிளை

ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி – பொன்னகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 7, 2014 20:38

திருச்சி மாவட்டம் பொன்னகர் கிளையில் கடந்த 04-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்