‘நிதியுதவி’

“₹5,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 16:02

தொகை: ₹5,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – உளுந்தூர்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 15, 2015 19:24

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 5 நபர்நிகழ்ச்சி தேதி: 1/12/15கிளை: உளுந்தூர்பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1900/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 19:08

தொகை: 1900/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 28.11.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவுன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல்அமீன் கிளை புதிய மதரஸாநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவுன் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“750” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:33

தொகை: 750வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமுகை கிளை பொதுக்கூட்டத்திற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவான் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – சுகுனாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:59

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர் கிளை மதரஸா ஆரம்பிப்பதற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: சுகுனாபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3910” நிதியுதவி – குனியமுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:42

தொகை: 3910வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர் மதரஸாநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/15கிளை: குனியமுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2750” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:27

தொகை: 2750வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பொள்ளாச்சி டவுன் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: பொள்ளாச்சிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.15,000.00″ நிதியுதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:19

தொகை: Rs.15,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: AITJ., Palakad, North Zone, Keralaநிகழ்ச்சி தேதி: oct. 2015கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8200/-” நிதியுதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:13

தொகை: 8200/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்