‘நிதியுதவி’

“800” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 12:35

தொகை: 800வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷெரீப்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-5-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS; 9300.00 ” நிதியுதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 20, 2016 20:20

தொகை: RS; 9300.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சென்னை பூந்தமலி மர்கஸ்க்கு உதவிநிகழ்ச்சி தேதி: 18.03.16கிளை: சிதம்பரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“25கிலோ அரிசி” நிதியுதவி – பொறையார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 19, 2016 20:15

தொகை: 25கிலோ அரிசிவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஸ்லிம் சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 5-1-2016கிளை: பொறையார்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” நிதியுதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 16:13

தொகை: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருமறைநிகழ்ச்சி தேதி: 10/1/16கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“6500” நிதியுதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:40

தொகை: 6500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் இல்லத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 23.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” நிதியுதவி – குடந்தை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:37

தொகை: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முதியோர் இல்லம் மற்றும் சிறுவர் இல்லதிற்க்குநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: குடந்தைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“20000” நிதியுதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:22

தொகை: 20000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கஸ்தூரிகார்டன் கிளை அலுவலக முன்பணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/12/15கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2000” நிதியுதவி – குனியமுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 18:37

தொகை: 2000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: NH ரோடு கிளைக்கு பொதுக்கூட்டம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/12/15கிளை: குனியமுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹2,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:35

தொகை: ₹2,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அன்னை சத்யா நகர் மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01-1-2016கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4000” நிதியுதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:26

தொகை: 4000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பூந்தமல்லி மர்கஸ் கட்டிட நிதிநிகழ்ச்சி தேதி: 2-01-2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்