‘நிதியுதவி’

நிதியுதவி - பொள்ளாச்சி டவுன்

நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவுன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 16, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் பொள்ளாச்சி டவுன் கிளை சார்பாக கடந்த 02/06/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1930 வாங்கியர் பெயர்: சுகுனாபுரம் கிளை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - மதுரை

நிதியுதவி – மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 13, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 42710 வாங்கியர் பெயர்: கோரிப்பாளையம் கிளை மர்கஸ் க்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - மதுரை

நிதியுதவி – மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 13, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 37000 வாங்கியர் பெயர்: தத்தனேரி கிளை மர்கஸ் க்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - செங்கல்பட்டு

நிதியுதவி – செங்கல்பட்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 13, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 09/06/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 2000...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - ராமநாதபுரம்

நிதியுதவி – ராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 7, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் ராமநாதபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/06/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 350 வாங்கியர் பெயர்: அப்துல்அஜீஸ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - உடுமலைபேட்டை

நிதியுதவி – உடுமலைபேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 5000 வாங்கியர் பெயர்: அலங்கியம் கிளைக்கு மர்கஸ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - ஜி.எம். நகர்

நிதியுதவி – ஜி.எம். நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 31, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: குனியமுத்நூர் கிளை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - செரங்காடு

நிதியுதவி – செரங்காடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 31, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3520 வாங்கியர் பெயர்: திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - சுகுணாபுரம்

நிதியுதவி – சுகுணாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1400 வாங்கியர் பெயர்: சுகுனாபுரம் கிளை...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - சுகுணாபுரம்

நிதியுதவி – சுகுணாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/05/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: குனிய முத்தூர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்