‘நிதியுதவி’

சமுதாய பணிக்காக உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

சமுதாய பணிக்காக உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 10, 2015 11:31

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 30/08/2015 அன்று கோவை வடக்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் வடக்கு கிளையின் தாவா மற்றும் சமுதாய பணிகளுக்காக தெற்கு மாவட்ட தலைமையகம் சார்பாக ருபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - வீராணம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – வீராணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 10, 2015 11:11

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் வீராணம் கிளை சார்பாக 04.09.2015 அன்று மாநில தலைமையில் இருந்து வந்த ₹10,000 ஒரு சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 9, 2015 18:42

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக 26.08.2015 அன்று இக்பால் நகரை சேர்ந்த ஒரு சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ருபாய் 7,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 9, 2015 18:40

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக 25.08.2015 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ருபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - நங்கநல்லூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – நங்கநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 18:34

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2015 அன்று காலை 9:30 மணியளவில் அம்மன் நகர் காலஞ்சென்ற கிளைத் தலைவர் சகோதரர் சீனிமைதீன் அவர்களின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதி உதவி - காலேஜ்ரோடு கிளை

நிதி உதவி – காலேஜ்ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 18:32

திருப்பூர் மாவட்டம் காலேஜ்ரோடு கிளை சார்பாக 28-08-2015 அன்று ஜும்ஆ வசூல் ரூபாய்-3267/-பெரிய தோட்டம் கிளைக்கு பள்ளிவாசல் கட்ட  இடம் வாங்குவதற்காக அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கடையநல்லூர் பஜார் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 18:06

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் கடையநல்லூர் பஜார் கிளை சார்பாக 24-08-2015 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு சிறு தொழில் தொடங்கும் வகைக்கு, வாழ்வாதார உதவியாக ஆயிரம் ரூபாய் 1000/-...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமேஸ்வரம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – இராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 17:55

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29.08.2015 அன்று இராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த சகோதரருக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட ரூ.3,000/- வாழ்வாதார உதவியாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமேஸ்வரம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – இராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 17:10

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29.08.2015 அன்று இராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட ரூ.3,000/- வாழ்வாதார உதவியாக...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 7, 2015 12:10

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 24/08/2015 அன்று முஹம்மது என்ற சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் : 21000  இருபத்தி ஓராயிரம் (ஆறு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்