‘நிதியுதவி’

ஆதரவு இல்லங்களுக்கு ரூபாய் 1890 நிதியுதவி   - தங்கச்சிமடம் கிளை

ஆதரவு இல்லங்களுக்கு ரூபாய் 1890 நிதியுதவி   – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 22:17

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கட்ந்த 19-10-2014  அன்று ஆதரவு இல்லங்களுக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1890  வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5200 வாழ்வாதார உதவி -  மண்டபம்  கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5200 வாழ்வாதார உதவி – மண்டபம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 15:07

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம்  கிளை சார்பாக கடந்த  21-10-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5200/- வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வீடு கட்ட நிதியுதவி -   அல் அமீன் காலனி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வீடு கட்ட நிதியுதவி – அல் அமீன் காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 9:52

கோவை மாவட்டம் அல் அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் வீடு கட்டுவதற்காக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 3725 வாழ்வாதார உதவி - கோனாவட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 3725 வாழ்வாதார உதவி – கோனாவட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 9:49

வேலூர் மாவட்டம் கோனாவட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1241 வீதம் 3 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கறம்பக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 17:23

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கட்ந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கறம்பக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 17:21

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி -  கறம்பக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 17:18

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:30

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:28

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 9000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5500 வாழ்வாதார உதவி - பெரியபட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5500 வாழ்வாதார உதவி – பெரியபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 26, 2014 21:42

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5500 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்