‘நிதியுதவி’

“1050” நிதியுதவி – பேகம்பூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 23, 2016 21:28

தொகை: 1050வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மருத்துவ உதவி நாடி ஆந்திராவிலிருந்து வந்து திரும்பிச் செல்ல இயலாத அப்துல்லா என்ற சகோதரின் குடும்பத்தாருகக்கு உதவி செய்யப்பட்டதுநிகழ்ச்சி தேதி: 24/1/16கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:10

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜகுபர் நிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 21-1-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“6000” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 16:10

தொகை: 6000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜகுபர் சாதிக்நிகழ்ச்சி தேதி: 21-1-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“800” நிதியுதவி – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 22, 2016 12:35

தொகை: 800வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஷெரீப்நிகழ்ச்சி தேதி: 16-5-2016கிளை: அருப்புக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS; 9300.00 ” நிதியுதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 20, 2016 20:20

தொகை: RS; 9300.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சென்னை பூந்தமலி மர்கஸ்க்கு உதவிநிகழ்ச்சி தேதி: 18.03.16கிளை: சிதம்பரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“25கிலோ அரிசி” நிதியுதவி – பொறையார்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 19, 2016 20:15

தொகை: 25கிலோ அரிசிவழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முஸ்லிம் சகோதரிநிகழ்ச்சி தேதி: 5-1-2016கிளை: பொறையார்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” நிதியுதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 9, 2016 16:13

தொகை: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருமறைநிகழ்ச்சி தேதி: 10/1/16கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“6500” நிதியுதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:40

தொகை: 6500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் இல்லத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 23.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“50000” நிதியுதவி – குடந்தை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 2, 2016 19:37

தொகை: 50000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முதியோர் இல்லம் மற்றும் சிறுவர் இல்லதிற்க்குநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: குடந்தைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“20000” நிதியுதவி – போத்தனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, January 11, 2016 0:22

தொகை: 20000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கஸ்தூரிகார்டன் கிளை அலுவலக முன்பணம்நிகழ்ச்சி தேதி: 27/12/15கிளை: போத்தனூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்