‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, July 28, 2014 18:54

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 22:38

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதர உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 நிதியுதவி - சிவகாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 நிதியுதவி – சிவகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:26

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று இலங்கையை சார்ந்த ஏழை சகோதரருக்கு பயண செலவிற்காக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,526 நிதியுதவி - ஆலங்குடி  கிளை

8 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 21,526 நிதியுதவி – ஆலங்குடி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:26

திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்குடி  கிளை சார்பாக கடந்த 17-07-2014 அன்று 8 ஏழை குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 21,526 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 19:54

பெரம்பலூர் மவாட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 நிதியுதவி - விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 நிதியுதவி – விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 19:31

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி - புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 25, 2014 20:47

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 வாழ்வாதார உதவி - கடலூர் O T கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 வாழ்வாதார உதவி – கடலூர் O T கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 24, 2014 22:53

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் O T கிளை சார்பாக கடந்த 15-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4,500/- வழங்கப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 23, 2014 18:58

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:55

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்