‘நிதியுதவி’

ஆம்புர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

ஆம்புர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:23

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்புர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக 2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பார்த்திபனூர் - ஜகாத் நிதி

பார்த்திபனூர் – ஜகாத் நிதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 16:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு) சார்பாக கடந்த 25.08.2015 அன்று பார்த்திபனூரை சேர்ந்த சகோதரருக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட ரூ.3,000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 15:36

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 25.08.2015 அன்று மண்டபத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட தையல்மெஷின் 1 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 15:35

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 25.08.2015 அன்று மண்டபத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட தையல்மெஷின் 1 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 12:44

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக 19/08/2015 அன்று இஸ்லாத்தை ஏற்று கொன்ட சகோதிரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ருபாய் 2000/- வங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 12:30

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக 14.08.2015 அன்று 10 ஏழை குடும்பத்திற்கு தலா 10 கிலோ வீதம் 100 கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொருளாதார உதவி - கிண்டி மடுவின்கரை கிளை

பொருளாதார உதவி – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 11:28

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை சார்பாக ஷாமிரால் என்ற சகோதரிக்கு ரூ 1,000 பொருளாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 11:05

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக 26-08-2015 அன்று கணவனை இழந்த பெண்மணிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ 3000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 19:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 20.08.2015 அன்று சகோ தஸ்தகிர் அவர்களுக்கு  வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 500/- வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 31, 2015 19:01

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று கண் பார்வையற்ற சகோதரர் தஸ்தகிர் அவர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக 10,000 ரூபாய் வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்