‘நிதியுதவி’

“750” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:33

தொகை: 750வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமுகை கிளை பொதுக்கூட்டத்திற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவான் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – சுகுனாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:59

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர் கிளை மதரஸா ஆரம்பிப்பதற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: சுகுனாபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3910” நிதியுதவி – குனியமுத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:42

தொகை: 3910வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர் மதரஸாநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/15கிளை: குனியமுத்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2750” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:27

தொகை: 2750வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பொள்ளாச்சி டவுன் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 24/11/15கிளை: பொள்ளாச்சிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“Rs.15,000.00″ நிதியுதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:19

தொகை: Rs.15,000.00வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: AITJ., Palakad, North Zone, Keralaநிகழ்ச்சி தேதி: oct. 2015கிளை: திருவனந்தபுரம் (கேரளா-தென் மண்டலம்)நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8200/-” நிதியுதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 20:13

தொகை: 8200/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ. 59,255 ( ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து )” நிதியுதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 17:45

தொகை: ரூ. 59,255 ( ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து )வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி சுப்ரமணியபுரம் பகுதி மார்கஸ் இடம் வாங்குவதற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 25.11.15கிளை:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4500” நிதியுதவி – செல்வபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 15:18

தொகை: 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல்அமீன் காலணி கிளைக்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 16/11/15கிளை: செல்வபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“23,770” நிதியுதவி – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:55

தொகை: 23,770வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி மாவட்டம் சுப்பிரமணியபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 30.10.2015கிளை: சோழபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“41,000 ( நாற்பத்தி ஓராயிரம் )” நிதியுதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:43

தொகை: 41,000 ( நாற்பத்தி ஓராயிரம் )வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல் ஹிதாயா ஆண்கள் அழைப்பு இல்லத்திற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 24.11.15கிளை: மதுரை மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்