‘நிதியுதவி’

வாழ்வாதார உதவி - அமைந்தகரை கிளை

வாழ்வாதார உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 2, 2015 12:03

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக சல்மா (இடது புறம்) என்கின்ற சகோதரிக்கு மாநில தலைமையின் மூலம் வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் RS.5000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார  உதவி - சிதம்பரம் கிளை

வாழ்வாதார  உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 2, 2015 11:44

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக 30.08.2015 அன்று பூதகேனியை சேர்ந்த உம்முல்ஹூதா என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார  உதவியாக தையல் மிசின்  சகோ; A.K தாஜ்தீன் (மாவட்டதுணைச்செயலாளர்) அவர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:36

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 5000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:31

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:28

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:27

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:26

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:25

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொள்ளுமேடு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொள்ளுமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:41

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக வாழ்வாதார உதவி கோரிய ஏழ்மையான பெண்ணிற்கு வாழ்வாதார உதவியாக புதிய தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்புர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

ஆம்புர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:23

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்புர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக 2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்