‘நிதியுதவி’

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2380 நிதியுதவி - தங்கச்சிமடம் கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2380 நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 27, 2014 6:57

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014  அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 2380 வழங்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  புர்கிட்மாநகரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – புர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 12:12

நெல்லை மாவட்டம் புர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பள்ளிகொண்டா கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பள்ளிகொண்டா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 22:09

வேலுர்  மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கட்ந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  தேவிபட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – தேவிபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 19:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 20:13

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பில் 16.09.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி - மரைக்காயர்பட்டிணம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி – மரைக்காயர்பட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 20:01

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மரைக்காயர்பட்டிணம் கிளை சார்பில் 16.09.2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி -  தேவிபட்டினம் கிளை

ஆதரவு சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் நிதியுதவி – தேவிபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 16:41

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-09-2014 அன்று ஆதரவு சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய். 7,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  துறைமுகம் கிளை

2 ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 11:08

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 14-09-2014 அன்று 2 ஏழை குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  அண்ணா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 9:37

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  அண்ணா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 23, 2014 9:34

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்