‘நிதியுதவி’

சிறுவர் இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 1000   நிதியுதவி - சின்னக்கடை கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 1000   நிதியுதவி – சின்னக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 12:40

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2013 அன்று சிறுவர் இல்லத்திற்க்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1000  வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3,300 நிதியுதவி - சின்னகடை கிளை

சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3,300 நிதியுதவி – சின்னகடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 12:38

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னகடை கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2013 அன்று சிறுமியர் இல்லத்திற்காக நிதியுதவியாக ரூபாய் 3,300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் உதவி -  ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் உதவி – ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 15, 2013 17:27

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி -  மணக்காடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – மணக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 15, 2013 15:10

கேரள மண்டலம் மணக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வியாபாரம் செய்திட வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 11, 2013 12:36

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7000 நிதியுதவி - பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7000 நிதியுதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 7, 2013 11:16

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி - லால்பேட்டை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – லால்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 5, 2013 13:04

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளையின் சார்பாக கடந்த 28/09/2013 அன்று ஏழைச் சகோதரி ஒருவரின் வீட்டு கூரை மேய்வதற்காக  ரூபாய் 5,000/- நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை முதியவருக்கு 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவியாக - லால்பேட்டை கிளை

ஏழை முதியவருக்கு 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவியாக – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 5, 2013 12:57

 கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25/09/2013 அன்று  சேர்ந்த ஏழை முதியவருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000/- வழங்கப்பட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழைச் சகோதரருக்கு 10 ஆயிரம் நிதியுதவி - லால்பேட்டை கிளை

 ஏழைச் சகோதரருக்கு 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 5, 2013 12:56

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25/09/2013 அன்று  ஏழைச் சகோதரருக்கு நிதியுதவி ருபாய் 10000/வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி 5 ஆயிரம் - R.S.மங்களம் கிளை

எழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி 5 ஆயிரம் – R.S.மங்களம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 4, 2013 16:03

 ராமநாதபுரம் மாவட்டம் R.S.மங்களம் கிளை சார்பாக கடந்த 25.09.2013 அன்று எழை சகோதரிக்கு 5000/நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்