‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 26,800 உதவி - ஆர்.எஸ் மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 26,800 உதவி – ஆர்.எஸ் மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 17:30

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ் மங்கலம் கிளையில் கடந்த 24-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 26,800/- வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி - படப்பை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி – படப்பை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 16:20

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் படப்பை கிளை சார்பாக கடந்த 20-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 12:48

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி - பேட்டை கிளை

முதியோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி – பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 26, 2013 19:57

நெல்லை மாவட்டம்  பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-11-2013 அன்று அர்-ரஹீம்  முதியோர் இல்லத்திற்கு  நிதியுதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி - செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி – செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 26, 2013 19:37

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 26-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி  வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 உதவி - மதுரை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 உதவி – மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 26, 2013 19:07

மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 25-11-2013 அனறு ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் உதவி - சைதாப்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் உதவி – சைதாப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 26, 2013 18:36

தென்சென்னை மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய்  3000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1050 நிதியுதவி - வடகரை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1050 நிதியுதவி – வடகரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 21:15

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மாவட்டம் வடகரை கிளையின் சார்பாக 17.11.2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1050 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 உதவி - மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 19:06

மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 25-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 நிதிஉதவி - மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 நிதிஉதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 25, 2013 18:59

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்