‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   பனையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பனையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 22:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பனையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது………………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மறைமலை நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மறைமலை நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 21:35

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி - பரமக்குடி

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – பரமக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 20:35

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பில் 16.09.2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி -  கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 19:13

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி  -  கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 14:40

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 12:08

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி -  காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 8:21

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1500  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7000 ஆயிரம் நிதியுதவி - மேலக்காவேரி

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7000 ஆயிரம் நிதியுதவி – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 15, 2014 17:26

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக 12.09.2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7000 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி  -  கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,000 வாழ்வாதார உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 15:51

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கடையநல்லூர் ரஹ்மாநியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மாநியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 19:32

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மாநியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்