‘நிதியுதவி’

தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  காஞ்சிபுரம் கிளை

தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 17:12

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-11-2013 அன்று  தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர,சகோதரிக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  சர்மா நகர் கிளை

ஏழை சகோதர,சகோதரிக்கு ரூபாய் 9 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – சர்மா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 17:07

வட சென்னை மாவட்டம் சர்மா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 6000 வழங்கப்பட்டது.மேலும்  கணவனை இழந்த ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 வாழ்வாதார உதவி - திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 வாழ்வாதார உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 14:46

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 13:31

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000/-  வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - புதுநகரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – புதுநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 13:21

கேரள மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2000 வழக்கபட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7800 உதவி - கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7800 உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 13:19

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 7800/- வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மணக்காடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மணக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 13:17

கேரள மண்டலம் மணக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 8,000  வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர்  இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1400 நிதியுதவி - எமனேஸ்வரம் கிளை

முதியோர்  இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1400 நிதியுதவி – எமனேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 11, 2013 12:51

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் எமனேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-11-2013 அன்று முதியோர்  இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1400 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி - அம்பத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 10, 2013 20:08

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக 05.11.2013 அன்று கான் என்ற சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.3,000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி - அம்பத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 10, 2013 20:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 5-11-22013 அன்று அப்துல்லாஹ் என்ற சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.10,000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்