‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 30, 2013 18:06

ராமநாதபுரம் மாவட்டம்  தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 25-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 25,000.00 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி -  வடுககாளி பாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – வடுககாளி பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 30, 2013 17:13

திருப்பூர் மாவட்டம் வடுககாளி பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி - மைலாபூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி – மைலாபூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 29, 2013 22:00

தென் சென்னை மாவட்டம் மைலாபூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2012 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் உதவி - சேப்பாக்கம்  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் உதவி – சேப்பாக்கம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 29, 2013 22:00

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம்  கிளை சார்பாக 18.09.2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக சுயதொழில் செய்ய ரூபாய் 15,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 91 ஆயிரம் உதவி -  லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 91 ஆயிரம் உதவி – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 29, 2013 21:17

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2013 அன்று  13 ஏழை குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாf  ரூபாய் 91,000  வழங்கப்பட்டது…………….. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி - வெளிபட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – வெளிபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 28, 2013 14:09

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2013 அன்று  சாதிக் அவர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.5000/- அவரது ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்ருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி -  பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரர்ருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – பனைக்குளம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 28, 2013 14:08

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரர்ருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 14:10

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 16-09-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 7000 அவர்களது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி -  பூந்தமல்லி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி –  பூந்தமல்லி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 26, 2013 12:54

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக் ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி - அரக்கோணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் உதவி – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 26, 2013 12:50

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு பழம் வியாபாரம் செய்ய உதவியாக ரூபாய் 5000 வ்ழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்