‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7500 நிதியுதவி - திட்டச்சேரி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7500 நிதியுதவி – திட்டச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 13, 2014 12:38

நாகை தெற்கு மாவட்டம் திட்டச்சேரி கிளையில் கடந்த 05-02-2014 அன்று கட்டுமாவடியில் வீட்டின் வாசலில் கடை வைத்து தொழில் செய்து வந்த ஏழை சகோதரரின் கடையை சமூக விரோதிகள் எரித்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 3500 நிதியுதவி - பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

முதியோர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 3500 நிதியுதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 12, 2014 21:44

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 13-02-2014 அன்று முதியோர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் நிதியுதவி -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 11 ஆயிரம் நிதியுதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 12, 2014 21:41

இராமநாதபுரமா மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த13-02-2014 அன்று சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 11,000/-வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3300 உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3300 உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 12, 2014 21:37

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதரா உதவியாக ரூபாய் 3300 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திறக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் நிதியுதவி -  தங்கச்சிமடம் கிளை

சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திறக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 12, 2014 21:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-02-2014 அன்று சிறுமியர் ஆதரவற்ற இல்லத்திறக்கு ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  நேதாஜி நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – நேதாஜி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 22:10

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி - கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 15:00

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் கடந்த 01-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000/-  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை  சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி -  தாளக்குடி கிளை

ஏழை  சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் உதவி – தாளக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 11, 2014 14:50

திருச்சி மாவட்டம் தாளக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 17-01-2014 அன்று  ஏழை  சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி -  மேலக்கோட்டை கிளை

சிறுமியர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 9, 2014 22:21

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-02-2014 அன்று சிறுமியர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1765 நிதியுதவி - தங்கச்சிமடம் கிளை

சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1765 நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, February 9, 2014 22:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2014 அன்று சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1765 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்