‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி - பேர்ணாம்பட் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி – பேர்ணாம்பட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 9, 2014 1:52

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த 09-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி - பேர்ணாம்பட் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி – பேர்ணாம்பட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 9, 2014 1:50

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த 09-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் உதவி - மேலக்ககோட்டை கிளை

சிறுமியர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் உதவி – மேலக்ககோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 8, 2014 17:29

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்ககோட்டை கிளை சார்பாக 05.03.2014 அன்று சிறுமியர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 2000 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி - பேர்ணாம்பட் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி – பேர்ணாம்பட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 8, 2014 16:47

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த  08-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் நிதியுதவி - மேலக்கோட்டை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 8, 2014 11:44

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-03-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 8000  வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி - பேர்ணாம்பட் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி – பேர்ணாம்பட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 8, 2014 1:52

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த 08-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1845/- நிதியுதவி - மேலக்கோட்டை கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1845/- நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 6, 2014 18:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மேலக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 05-03-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 1845/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி -  ராமேஸ்வரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் உதவி – ராமேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 6, 2014 13:30

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி -  அறந்தாங்கி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 6, 2014 12:59

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 03-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு சுய தொழில் செய்ய நிதியுதவியாக  ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - திருவனந்தபுரம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – திருவனந்தபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 5, 2014 16:52

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 15,000  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்