‘நிதியுதவி’

கேரளா திருவனந்தபுரம் -  வாழ்வாதார உதவி

கேரளா திருவனந்தபுரம் –  வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 4, 2015 10:13

தென் மண்டலம் கேரளா திருவனந்தபுரம் சார்பாக 18-09-2015 அன்று  கோட்டார் கிளை வாயிலாக  ரூ. 10,000.00  வாழ்வாதார உதவியாக  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்தின் உண்டியல் வசூல் - ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

ஆதரவு இல்லத்தின் உண்டியல் வசூல் – ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 3, 2015 13:18

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கிளை சார்பாக 17.09.2015 அன்று மாநிலத்தின் ஆதரவு இல்லத்தின் உண்டியல் வசூல் ரூ 1825 மாநிலப் பிரதிநிதியிடம் வழங்கப்படடது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - எண்ணூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 1, 2015 16:52

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக 13/09/2015 அன்று மிர்ஜான் பீ என்ற பெண்மனிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வெளிப்பட்டணம் கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கான நிதி உதவி

வெளிப்பட்டணம் கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கான நிதி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 1, 2015 12:03

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் வெளிப்பட்டணம் கிளை சார்பாக கடந்த 17.09.2015 அன்று  மாநிலத்தலைமை மூலம் நடைபெற்று வரும் சிறுவர் இல்லத்திற்காக  ரூ.7,000/- அதன் பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - பரமக்குடி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – பரமக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 1, 2015 12:01

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 16.09.2015 அன்று ஒரு சகோதரருக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஜகாத் நிதியிலிருந்து ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோவை தெற்கு மாவட்டம் - நிதி உதவி

கோவை தெற்கு மாவட்டம் – நிதி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 30, 2015 15:42

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/9/15 அன்று  கொள்கை சகோதர்ருக்கு ஜகாத் நிதியிலிருந்து 25,000/- ரூபாய் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்காக  கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோவை தெற்கு மாவட்டம் - நிதி உதவி

கோவை தெற்கு மாவட்டம் – நிதி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 30, 2015 15:40

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/9/15 அன்று ஜகாத் நிதியில் இருந்து கொள்கை சகோதர்ருக்கு ரூபாய் 10,000 புதிய தொழில் தொடங்க கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 30, 2015 12:10

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 19-09-2015 அன்று சுகுணாபுரம் பகுதியை சேர்ந்த பென்னுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மர்கஸ் கட்டுமான பணிக்கு நிதிஉதவி - புதுவலசை கிளை

மர்கஸ் கட்டுமான பணிக்கு நிதிஉதவி – புதுவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2015 17:41

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக 18-09-2015 அன்று ஜுமு ஆ வின் மூலம் வந்த வசூல் 500 ருபாயை மதுரை மாவட்ட செல்லூர் கிளை மர்கஸ்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
தங்கச்சிமடம் கிளை – சேவை நிறுவனங்களுக்கான நிதி உதவி

தங்கச்சிமடம் கிளை – சேவை நிறுவனங்களுக்கான நிதி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2015 16:52

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 18.09.2015 அன்று உண்டியல் மூலம் வசூலான ரூ.3255/- மாநிலத்தலைமை மூலம் நடைபெற்று வரும் சேவை நிறுவனங்களுக்காக அதன் பொறுப்பாளரிடம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்