‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  தொண்டி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 10:22

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக பால் வியாபாரம் செய்வதற்கு ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மங்கலம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 6:10

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்பூர் கிளை-நிதியுதவி

ஆம்பூர் கிளை-நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 19:46

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் சார்பாக கடந்த  18-9-14 அன்று வேலூர் மாவட்ட தர்பியாவிற்கு ரூபாய்: 5651 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி –ரஹ்மானியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி –ரஹ்மானியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 19:29

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியபுரம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 19/09/2014 அன்று   ஏழை சகோதரிக்கு  நிதியுதவியாக ரூபாய் 2000/வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி –ரஹ்மானியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் நிதியுதவி –ரஹ்மானியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 19:26

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியபுரம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 19/09/2014 அன்று   ஏழை சகோதரிக்கு  நிதியுதவியாக ரூபாய் 2000/வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்றிற்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் நிதியுதவி - ஈஸ்வரி நகர் கிளை

சிறுவர் இல்லத்றிற்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் நிதியுதவி – ஈஸ்வரி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 30, 2014 10:46

காஞ்சி மாவட்டம் (மேற்கு)  ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த  20-09-2014 அன்று சிறுவர் இல்லத்றிற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 8000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிறசமய சகோதரியின் வீட்டுக் கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 3500-நிதியுதவி

பிறசமய சகோதரியின் வீட்டுக் கூரை அமைப்பதற்கு ரூபாய் 3500-நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 21:08

நாகை தெற்ககு மாவட்டம் நாகூர் 1 சார்பாக நாகூர் சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று பிறசமய சகோதரியின் வீட்டுக் கூரை அமைப்பதற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 3500-  வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் நிதியுதவி - அண்ணா நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் நிதியுதவி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 15:19

தர்மபுரி மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையில் கடந்த 11-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 25,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 29, 2014 9:48

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று  ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக 15 கிலோ அரிசி - அஸ்தம்பட்டி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக 15 கிலோ அரிசி – அஸ்தம்பட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 27, 2014 8:35

சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக 15 கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டது…………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்