‘நிதியுதவி’

நிதியுதவி - பட்டாபிராம்

நிதியுதவி – பட்டாபிராம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 06/04/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 2500...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - செல்வபுரம் (தெற்கு)

நிதியுதவி – செல்வபுரம் (தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 28, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 15/04/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3500 வாங்கியர் பெயர்: சுகுனாபுரம் கிளைக்கு...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதியுதவி - செல்வபுரம் (தெற்கு)

நிதியுதவி – செல்வபுரம் (தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 28, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 15/04/2016 அன்று நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 4000 வாங்கியர் பெயர்: சாரமேடு கிளைக்கு...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 16:00

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஜரினாநிகழ்ச்சி தேதி: 22.01.2016கிளை: ஆழ்வார்திருநகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“500” நிதியுதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 16:00

தொகை: 500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தஸ்தகிர்நிகழ்ச்சி தேதி: 22.02.2016கிளை: ஆழ்வார்திருநகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – விளாங்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:31

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: வில்லாபுரம் மர்கஸ்க்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 22.02.2016கிளை: விளாங்குடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10,000” நிதியுதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 19:30

தொகை: 10,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அலங்காநல்லூர் பகுதி சகோதரியின் கணவன் விபத்தில் மரணம் அடைந்த காரணத்தால் 2 குழந்தைகளை வைத்துகொண்டு சிரமப்பட்டார் எனவே வாழ்வாதார உதவி வழங்கப்பட்டதுநிகழ்ச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1705/-” நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 15:54

தொகை: 1705/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 19.02.2016கிளை: மேலக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹5,640/-” நிதியுதவி – கடையாலுமூடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 19:38

தொகை: ₹5,640/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 19 -2 -2016கிளை: கடையாலுமூடுநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“10,000/-” நிதியுதவி – மேலக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 7, 2016 12:08

தொகை: 10,000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 14.02.2016கிளை: மேலக்கோட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்