‘நிதியுதவி’

மர்கஸ் இடம் வாங்க நிதியுதவி-கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

மர்கஸ் இடம் வாங்க நிதியுதவி-கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 8, 2014 19:22

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பக கடந்த 27-9-14 அன்று தென்காசி கிளை மர்கஸ் இட வகைக்காக ரூ.7,370/- வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரர்க்கு 3ஆயிரம் நிதி உதவி- சாரமேடு கிளை

எழை சகோதரர்க்கு 3ஆயிரம் நிதி உதவி- சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 8, 2014 19:01

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக  29-௦9-2௦14 அன்று  எழை சகோதரர்க்கு நிதி உதவி ருபாய்  3000/வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திற்க்கு 5 ஆயிரம் நிதியுதவி- குடந்தை கிளை

அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திற்க்கு 5 ஆயிரம் நிதியுதவி- குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 8, 2014 13:32

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளை சார்பாக கடந்த 25.09.2014 அன்று அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திற்க்கு ரூ.5000/- நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை குடும்பங்களுக்கு ருபாய் 50 ஆயிரம் நிதியுதவி -  திருவிதாங்கோடு கிளை

எழை குடும்பங்களுக்கு ருபாய் 50 ஆயிரம் நிதியுதவி – திருவிதாங்கோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 8, 2014 13:15

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக கடந்த 22/09/14அன்று எழை குடும்பங்களுக்கு ருபாய் 50000/நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
TNTJ சேவை நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 5 அயிரம் நிதியுதவி - சக்கி மங்களம் கிளை

TNTJ சேவை நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 5 அயிரம் நிதியுதவி – சக்கி மங்களம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 14:07

மதுரை மாவட்டம் சக்கி மங்களம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2014 அன்று TNTJ சேவை நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவியக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார  உதவி - எண்ணூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார  உதவி – எண்ணூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 13:01

திருவள்ளுவர் மாவட்டம்  எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார  உதவியாக மாவட்டம்  மூலமாக பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  தூத்துக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 9:14

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதர உதவியாக ரூபாய் 5.000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  தூத்துக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 8:59

தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 25-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 500 மற்றும் அரிசி வாழ்வாதார உதவி -  சத்தியா நகர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 500 மற்றும் அரிசி வாழ்வாதார உதவி – சத்தியா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 4, 2014 23:06

மதுரை மாவட்டம் அன்னை சத்தியா நகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 29-09-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 500 மற்றும் அரிசி வழங்கப்பட்டது………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 20:46

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆர்.புதுப்பட்டினம் கிளையில் கடந்த 23-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்