‘நிதியுதவி’

“₹2,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:35

தொகை: ₹2,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அன்னை சத்யா நகர் மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 01-1-2016கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4000” நிதியுதவி – ஆலந்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 17:26

தொகை: 4000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பூந்தமல்லி மர்கஸ் கட்டிட நிதிநிகழ்ச்சி தேதி: 2-01-2016கிளை: ஆலந்தூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3820” நிதியுதவி – ஆசாத் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 16:07

தொகை: 3820வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பொதுக்கூட்டத்திற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 18/12/15கிளை: ஆசாத் நகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“14000” நிதியுதவி – சுப்பிரமணியபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, January 9, 2016 14:35

தொகை: 14000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஆதரவு இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.12.2015கிளை: சுப்பிரமணியபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ரூபாய் 4000 ” நிதியுதவி – திருநாகேஸ்வரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, January 7, 2016 22:36

தொகை: ரூபாய் 4000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முதியோர் இல்லத்திற்கு நன்கொடைநிகழ்ச்சி தேதி: 05.12.2015கிளை: திருநாகேஸ்வரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“7000 மதிப்புள்ள தையல் எந்திரம்” நிதியுதவி – பச்சப்பட்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 18:00

தொகை: 7000 மதிப்புள்ள தையல் எந்திரம்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முகம்மது முகைதீன், நசீமாநிகழ்ச்சி தேதி: 17.12.15கிளை: பச்சப்பட்டிநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹1,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 31, 2015 12:31

தொகை: ₹1,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: திருச்சி சுப்ரமணியபுரம் கிளைக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 18-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – MKB நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 23:47

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ரஷீத்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.12.2015கிளை: MKB நகர் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“560/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 30, 2015 20:00

தொகை: 560/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாவட்டத்தலைமையகம்நிகழ்ச்சி தேதி: 21.12.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ரூ2,475 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்” நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 29, 2015 19:45

தொகை: ரூ2,475 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மதுரை ஆத்திகுளம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 27-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்