‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3500 வாழ்வாதார உதவி -  சூளைமேடு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3500 வாழ்வாதார உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 6, 2014 15:31

தென்சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 வாழ்வாதார உதவி -  சூளைமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3500 வாழ்வாதார உதவி – சூளைமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 6, 2014 15:23

தென்சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக கடந்த  27-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3500 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் மற்றும் சிறுவர் ஆதரவு இல்லங்களுக்கு ரூபாய் 5880 நன்கொடை - நீடாமங்கலம் கிளை

முதியோர் மற்றும் சிறுவர் ஆதரவு இல்லங்களுக்கு ரூபாய் 5880 நன்கொடை – நீடாமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 5, 2014 15:15

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2014 அன்று முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திர்க்கு ரூபாய் 3000 மற்றும் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திர்க்கு ரூபாய் 2880   நண்கொடையாக வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 5, 2014 14:11

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக TNTJ மாநில தலைமை பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பழனி கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 3, 2014 22:48

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு வாழ்வாதார உதவியா ரூபாய் 3000 வீதம் 2 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி -  சின்னகடை கிளை

ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – சின்னகடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 3, 2014 21:25

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சின்னகடை கிளை சார்பாக கடந்த 26-10-2014 அன்று ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்காக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பிபி குளம் கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பிபி குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 3, 2014 20:32

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிகளுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாட்டத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 3000 வீதம் 2...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 20:37

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிகளுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 வீதம் 2 நபர்களுக்கும் ரூபாய் 2000 வீதம் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டது………………………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 20:12

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-10-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 8,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 9:37

கேரளா மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 12,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்