‘நிதியுதவி’

வாழ்வாதார உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 11:05

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக சாயினா பானு  என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 11:03

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக ஹாஜீரா பேகம் என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 11:02

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக ஹாஜீ பீவி  என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 11:01

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக அப்பாஸ்  என்ற சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

வாழ்வாதார உதவி – எம் எம் டிஏ காலனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 29, 2015 11:00

தென் சென்னை மாவட்டம் எம் எம் டிஏ காலனி கிளை சார்பாக ரஷ்யா பேகம்  என்ற சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5000 மாநில தலைமையிடமிருந்து பெற்று...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - மைலாப்பூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 19:18

தென் சென்னை மாவட்டம் மைலாப்பூர் கிளை சார்பாக 23/08/2015 அன்று ஒருவருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூ.5000 மாநில தலைமை வழியாக பெற்றுத்தரப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பழநி கிளைக்கு மர்கஸ் கட்டிட நிதி உதவி - அண்ணாநகர் கிளை

பழநி கிளைக்கு மர்கஸ் கட்டிட நிதி உதவி – அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 28, 2015 18:16

மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக 24-08-2015 அன்று பழநி கிளைக்கு மர்கஸ் கட்டிட நிதிக்காக  நம் கிளை சகோதரர் கொடுத்த ரூ1,000 முறையாக அந்த கிளைக்கு இந்தியன் வங்கி ஏடிஎம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - சோழபுரம் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 16:50

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளை சார்பாக 14/08/2015 அன்று பொருளாதாரத்தில பின் தங்கிய நிலையில் உள்ள ஏழை ஒருவருக்கு தையல் இயந்திர மோட்டார் ஒன்று ₹1800க்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 13:54

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 18.08.2015 அன்று வன்னிக்குடியை சேர்ந்த சகோதரருக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ.10,௦௦௦/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 27, 2015 13:51

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 22.08.2015 அன்று சக்கரக்கோட்டையை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ரூ.3,௦௦௦/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்