‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதர,சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 24,000 வாழ்வாதார உதவி -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ஏழை சகோதர,சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 24,000 வாழ்வாதார உதவி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 7:15

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதர சகோதரிகளுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 35 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மேடவாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 35 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மேடவாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 23:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மேடவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 20,000 ஒரு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கல்பாக்கம் கிளை

ஏழை சகோதரர்களுக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 23:03

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   பனையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பனையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 22:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பனையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது………………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மறைமலை நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மறைமலை நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 21:35

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக TNTJ மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி - பரமக்குடி

ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – பரமக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 20:35

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளை சார்பில் 16.09.2014 அன்று ஏழை பெண்ணிற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி -  கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 19:13

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக மாநிலத் தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கொடுங்கையூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 14:40

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 12:08

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி -  காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 8:21

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1500  வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்