‘நிதியுதவி’

வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:28

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:27

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:26

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

வாழ்வதார உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 20:25

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வார்டு கிளை சார்பாக 26-08-2015 அன்று தலைமை வழங்கிய குடும்ப வாழ்வதார உதவி 3000 பயனாளிக்கு வழங்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொள்ளுமேடு கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொள்ளுமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:41

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு கிளை சார்பாக வாழ்வாதார உதவி கோரிய ஏழ்மையான பெண்ணிற்கு வாழ்வாதார உதவியாக புதிய தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்புர் கிளை - வாழ்வாதார உதவி

ஆம்புர் கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 18:23

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்புர் கிளை சார்பாக 23.08.2015 அன்று வாழ்வாதார உதவியாக 2000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பார்த்திபனூர் - ஜகாத் நிதி

பார்த்திபனூர் – ஜகாத் நிதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 16:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு) சார்பாக கடந்த 25.08.2015 அன்று பார்த்திபனூரை சேர்ந்த சகோதரருக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட ரூ.3,000/- வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 15:36

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 25.08.2015 அன்று மண்டபத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட தையல்மெஷின் 1 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

வாழ்வாதார உதவி – இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 15:35

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக 25.08.2015 அன்று மண்டபத்தை சேர்ந்த சகோதரிக்கு மாநில ஜகாத் நிதி மூலம் பெறப்பட்ட தையல்மெஷின் 1 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதார உதவி - கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

வாழ்வாதார உதவி – கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 1, 2015 12:44

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளை சார்பாக 19/08/2015 அன்று இஸ்லாத்தை ஏற்று கொன்ட சகோதிரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ருபாய் 2000/- வங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்