‘நிதியுதவி’

நிதியுதவி - திருப்பூர் மாவட்டம்

நிதியுதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, March 5, 2015 11:12

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பில் 27.02.2015 அன்று திருப்பூர் மாவட்டம் VSA நகர் கிளை மர்கஸ் பணிக்காக ரூ.13550/= நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதாரம் உதவி -  நேதாஜி நகா் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதாரம் உதவி – நேதாஜி நகா் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 4, 2015 19:38

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகா் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதாரம் உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 1,000  நன்கொடை - சக்கரக்கோட்டை கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்க்கு ரூபாய் 1,000 நன்கொடை – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 22:57

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11-02-2015 அன்று சிறுவர் இல்லத்திற்காக நன்கொடையாக ரூபாய் 1,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி - சக்கரக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 17:44

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 2230/-  வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி - சக்கரக்கோட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2230 வாழ்வாதார உதவி – சக்கரக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 3, 2015 14:55

ராமநாதபுரம் (தெற்கு)  மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 03-02-2015 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக  ரூபாய் 2230 வழன்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆம்புலன்ஸ் வாங்குவதற்காக ரூபாய் 80 ஆயிரம் நிதியுதவி -  மஸ்கட் மண்டலம்

ஆம்புலன்ஸ் வாங்குவதற்காக ரூபாய் 80 ஆயிரம் நிதியுதவி –  மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 18:12

 மஸ்கட் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 13-02-2015 அன்று இராஜபாளையம் கிளையில் உயிர் காக்கும் உன்னதமான சேவைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வாங்குவதற்காக  ரூபாய் 80,000 வசூல் செய்து வழங்கப்பட்டது. இதை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1000 நன்கொடை - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்கு ரூபாய் 1000 நன்கொடை – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 2, 2015 9:53

இராமநாதபுரம் (தெற்கு) மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015 அன்று சிறுவர் இல்லத்திற்கு நன்கொடை ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்  I. A. S. பயிற்சி வகுப்பில் படிப்பதற்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் நிதியுதவி - பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

ஏழை மாணவர்  I. A. S. பயிற்சி வகுப்பில் படிப்பதற்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் நிதியுதவி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 28, 2015 19:57

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவடடம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 23-02-2015 அன்று ஏழை  மாணவர்  I. A. S. பயிற்சி வகுப்பில் படிப்பதற்கு ரூபாய் 20...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 4425 நிதியுதவி - அண்ணாநகர் கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 4425 நிதியுதவி – அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 27, 2015 11:43

மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-02-2015 அன்று மாநிலத்தலைமை நடத்தும்  சிறுவர்  ஆதரவு இல்லத்திற்கு நன்கொடையாக ரூபாய் 1,000 மற்றும் ஜகாத் தொகை ரூபாய் 3,425 சிம்மக்கல்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 26, 2015 22:00

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவட்டம் பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 15-02-2015 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000  வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்