‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:52

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:38

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று குர்பானிதோல்கள் விற்ற பணத்தில் ஏழை சகோதரிக்கு  வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000/-வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:35

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று குர்பானி தோல்கள் விற்ற பணத்தில்  ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000/-வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:28

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று குர்பானி தோல்கள் விற்ற பணத்தில் ஏழை சகோதரிகளுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5,200 நிதியுதவி - தொண்டி கிளை

ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 5,200 நிதியுதவி – தொண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:24

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த  08-10-2014 அன்று ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 5,200 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   நெல்லிக்குப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 17, 2014 21:59

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநில தலைமை வழங்கிய ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  கடலூர் OT கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கடலூர் OT கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 17, 2014 21:55

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் OT கிளை சார்பாக  கடந்த 01-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநில தலைமை வழங்கிய ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆங்கில பயிற்சி வகுப்பு - சாரமேடு கிளை

ஆங்கில பயிற்சி வகுப்பு – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 17, 2014 18:46

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2014 அன்று மாணவர்களுக்கு காலாண்டு  விடுமுறை என்பதால் ஆங்கில பயிற்சி வகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  மடத்துக்குளம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 22:12

திருப்பூர் மாவட்டம்  மடத்துக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - வேலூர் கிளை

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 24 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 15:26

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த   03-10-2014 அன்று ஏழை குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவியாக மாநிலத்தலைமை மூலம் பெறப்பட்ட தொகை ரூபாய் 24,000 நான்கு நபர்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்