‘நிதியுதவி’

“1,800 மதிப்புள்ள மருந்து பொருட்கள் ” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:16

தொகை: 1,800 மதிப்புள்ள மருந்து பொருட்கள்வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: வெள்ள நிவாரணப்பணிநிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹3,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:15

தொகை: ₹3,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அர் ரஹ்மான் சிறுவர் இல்லம் ( மாநில தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹3,600″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:15

தொகை: ₹3,600வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாநில தலைமை ( ஜகாத் பிரிவு )நிகழ்ச்சி தேதி: 11-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“60000” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 17:10

தொகை: 60000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பலதரப்பட்ட மக்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 06-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹5,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 16:02

தொகை: ₹5,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம்நிகழ்ச்சி தேதி: 10-12-2015கிளை: அண்ணாநகர் மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – உளுந்தூர்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 15, 2015 19:24

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 5 நபர்நிகழ்ச்சி தேதி: 1/12/15கிளை: உளுந்தூர்பேட்டைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1900/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 19:08

தொகை: 1900/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேவை நிறுவனங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 28.11.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவுன் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:34

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அல்அமீன் கிளை புதிய மதரஸாநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவுன் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“750” நிதியுதவி – பொள்ளாச்சி டவான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 6, 2015 12:33

தொகை: 750வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுமுகை கிளை பொதுக்கூட்டத்திற்காகநிகழ்ச்சி தேதி: 28/11/15கிளை: பொள்ளாச்சி டவான் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“1000” நிதியுதவி – சுகுனாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 14:59

தொகை: 1000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கோட்டைபுதூர் கிளை மதரஸா ஆரம்பிப்பதற்குநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/15கிளை: சுகுனாபுரம் கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்