‘நிதியுதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  நல்லம்பல் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – நல்லம்பல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:10

 காரைக்கால் மாவட்டம்  நல்லம்பல் கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 14:41

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி -  கீழக்கரை தெற்கு கிளை

முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் நிதியுதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 13:55

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2014 அன்று முதியோர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பம்மல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 8:55

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை சார்பாக கடந்த 06-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  பாலக்கரை தெரு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – பாலக்கரை தெரு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 17:20

ஈரோடு மாவட்டம்  பாலக்கரை தெரு கிளை சார்பாக  கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வதார உதவி - நெல்லிக்குப்பம் கிளை

வாழ்வதார உதவி – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 12:17

கடலூர் மாவட்டம்  நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 5/12/2014  அன்று ஒரு  ஏழை சகோதரருக்கு  வாழ்வதார உதவியாக ரூபாய் 1000  /- வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 வாழ்வாதார உதவி -  திருப்பாலைக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 வாழ்வாதார உதவி – திருப்பாலைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 12:07

இராமநாதபுரம்  வடக்கு மாவடடம் திருப்பாலைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 வாழ்வாதார உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 19:35

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர்க்கு ரூபாய் 2,500 வாழ்வாதார உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதர்க்கு ரூபாய் 2,500 வாழ்வாதார உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 15:24

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதர்க்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 15, 2014 7:01

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 02-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்