‘நிதியுதவி’

அல்ஹிதாயா மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி -   நூர் பள்ளி கிளை

அல்ஹிதாயா மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் நிதியுதவி – நூர் பள்ளி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 21, 2014 17:03

மதுரை மாவட்டம் நூர் பள்ளி கிளையில் கடந்த 25-09-2014 அன்று அல்ஹிதாயா மாணவிகளுக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,875 வாழ்வாதார உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5,875 வாழ்வாதார உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 23:13

திருப்பூர் மாவட்டம்  உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,875 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி –  உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 23:09

திருப்பூர் மாவட்டம்  உடுமலை கிளை சார்பாக கட்ந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி –  உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 23:09

திருப்பூர் மாவட்டம்  உடுமலை கிளை சார்பாக கட்ந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு  இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3260 நன்கொடை

அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு  இல்லத்திற்கு ரூபாய் 3260 நன்கொடை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 22:58

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சிக்கல் நாயக்கன் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று குர்பானி தோல் விற்ற ரூபாய் 3260 அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு  இல்லத்திற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி -  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் நிதியுதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 21:10

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு நிதியுதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 17:35

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி –  உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:19

திருப்பூர் மாவட்டம்  உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -   துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:52

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 09-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி -  ஏர்வாடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வாழ்வாதார உதவி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 16:38

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2014 அன்று குர்பானிதோல்கள் விற்ற பணத்தில் ஏழை சகோதரிக்கு  வாழ்வாதார உதவியாக ரூபாய் 10,000/-வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்