‘நிதியுதவி’

“12650” நிதியுதவி – Alandur

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:05

தொகை: 12650வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: mohamed abdul kadher (Abdullah)நிகழ்ச்சி தேதி: 20/11/2015கிளை: Alandurநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“₹3,000″ நிதியுதவி – அண்ணாநகர் , மதுரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:25

தொகை: ₹3,000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் ( மாநில தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 16-11-2015கிளை: அண்ணாநகர் , மதுரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:00

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: மாநில தலைமை ( ஸகாத் )நிகழ்ச்சி தேதி: 05-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 11:37

தொகை: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: முதியோர் இல்லம் ( மாநில தலைமை )நிகழ்ச்சி தேதி: 07-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“800/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 10:03

தொகை: 800/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (தெற்கு)நிகழ்ச்சி தேதி: 15.11.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“9000” நிதியுதவி – அண்ணாநகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 15, 2015 20:32

தொகை: 9000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: அனுப்பானடி கிளை ஸ்பீக்கர் வகைக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 14-11-2015கிளை: அண்ணாநகர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“8500/-” நிதியுதவி – தங்கச்சிமடம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:16

தொகை: 8500/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: 5 நபர்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 31.10.2015கிளை: தங்கச்சிமடம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிறுவர் இல்லத்திற்காக நிதி உதவி - வெளிப்பட்டணம் கிளை

சிறுவர் இல்லத்திற்காக நிதி உதவி – வெளிப்பட்டணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 7, 2015 16:18

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் வெளிப்பட்டணம் கிளை சார்பாக 26.10.2015 அன்று மாநிலத்தலைமை மூலம் நடைபெற்று வரும் சிறுவர் இல்லத்திற்காக  ரூ.3,500/- அதன் பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாழ்வாதர உதவி - வாழ்வாதர உதவி

வாழ்வாதர உதவி – வாழ்வாதர உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 31, 2015 13:25

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக ஏழை சகோதர்க்கு அவர்களுக்கு வாழ்வாதர உதவிருபாய் RS 5000/- கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பனைக்குளம் தெற்கு - முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதிஉதவி

பனைக்குளம் தெற்கு – முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதிஉதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 30, 2015 15:54

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவடடம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளையின் சாாபாக 17.10.2015 அன்று  மாநிலத் தலைமையால் நடத்தப்படும் ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லத்திற்கு மாநிலத்  தலைமையிடம் ரூ 13 ஆயிரம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்