‘நிதியுதவி’

துறைமுகம் கிளை - சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி

துறைமுகம் கிளை – சிறுவர் இல்லத்திற்கு நிதி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:47

வடசென்னை மாவட்டம்  துறைமுகம் கிளையில் 28/07/2015 அன்று ரமலான் மாதத்தில் சிறுவர் இல்லத்திற்க்காக வசூலான  2100  மாநில தலைமை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
துறைமுகம் கிளை - முதியோர் இல்லத்திற்க்கு நிதியுதவி

துறைமுகம் கிளை – முதியோர் இல்லத்திற்க்கு நிதியுதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:42

வடசென்னை மாவட்டம்  துறைமுகம் கிளையில் 28/07/2015 அன்று ரமலான் மாதத்தில் முதியோர் இல்லத்திற்க்காக வசுலான  11,950  மாநில தலைமை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நிதி உதவி - ஜி.எம். நகர் கிளை

நிதி உதவி – ஜி.எம். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 19:04

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக 17/07/2015 அன்று பெண்மணிக்கு உதவி தொகை  ரூ/-2000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:35

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:33

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.2000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:32

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.3000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:30

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பட்டூர்

பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:29

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.4000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. .அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“பட்டூர்” கிளை – வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 17:27

காஞ்சி (மேற்கு)-“பட்டூர்” கிளை சார்பாக (24.07.15) அன்று ரூ.5000/- வாழ்வாதார உதவி வழங்கபட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோயம்பேடு கிளை - உதவி தொகை

கோயம்பேடு கிளை – உதவி தொகை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 7:09

தென்சென்னை மாவட்டம் கோயம்பேடு கிளை சார்பாக கடந்த 22.07.2015 பழனியம்மாள் என்கிற ஆயிஷா குடும்பத்துடன் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களூக்கு உதவி தொகையாக ரூ. 2500/- வழங்கப்ப‌ட்டது. அல்ஹம்துலில்லஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்