கூட்டுக் குர்பானி

15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி – ஆவூர் கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த  06-10-2014 அன்று 15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

ஓட்டேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 60...

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100...

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆயங்குடி கிளை

கடலூர் மாவட்டம் ஆயங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பரங்கிபேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெண்ணாடம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை  சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

4  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – C.N.பாளையம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் C.N.பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

திருவாரூர் மாவட்டம்  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 4 ஆடுகள் , 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன்...

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆம்பூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 07-10-2014 அன்று  2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...