‘கூட்டுக் குர்பானி’

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:20

திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்ப்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மணக்காடு கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மணக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:18

கேரள மண்டலம் மணக்காடு கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வண்டிபெரியர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

வண்டிபெரியர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:17

கேரள மண்டலம் வண்டிபெரியர் கிளை  சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று  மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுநகரம் கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:15

கேரள மண்டலம் புதுநகரம் கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாளை கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

பாளை கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:11

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 17-10-2013 அன்று  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 மாடுகள் மற்றும் 10 ஆடுகள்  குர்பானி - பூதமங்கலம் கிளை

2 மாடுகள் மற்றும் 10 ஆடுகள்  குர்பானி – பூதமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:02

திருவாரூர் மாவட்டம் பூதமங்கலம் கிளை  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் மற்றும் 10 ஆடுகள்  குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆத்தூர் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:00

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
M.S.நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

M.S.நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 17:41

திருப்பூர் மாவட்டம் M.S.நகர் கிளை சார்பாக  இந்த ஆண்டு (2013) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மடத்துக்குளம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மடத்துக்குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 17:40

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூனிமேடு கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

கூனிமேடு கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 17:04

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கூனிமேடு கிளை  சார்பாக இந்த ஆண்டு (2013) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்