‘கூட்டுக் குர்பானி’

15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி - ஆவூர் கிளை

15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 6:52

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த  06-10-2014 அன்று 15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஓட்டேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

ஓட்டேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:31

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - மங்கலம்பேட்டை கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:10

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆயங்குடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆயங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:00

கடலூர் மாவட்டம் ஆயங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பரங்கிபேட்டை கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பரங்கிபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:31

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 150 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பெண்ணாடம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:29

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:25

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை  சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - C.N.பாளையம் கிளை

4  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – C.N.பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:01

கடலூர் மாவட்டம் C.N.பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 70 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 14, 2014 20:51

திருவாரூர் மாவட்டம்  முத்துப்பேட்டை கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 4 ஆடுகள் , 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  ஆம்பூர் கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 14, 2014 19:28

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 07-10-2014 அன்று  2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்