Category: கூட்டுக் குர்பானி

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள...
கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி...
வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 07-10-2014 அன்று  2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள...