‘கூட்டுக் குர்பானி’

கானத்தூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

கானத்தூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:42

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூடுவாஞ்சேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

கூடுவாஞ்சேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:36

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - செங்கல்பட்டு கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:33

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மங்கலம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:28

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெரியபட்டிணம் கிளை கூட்டு குர்பானி

பெரியபட்டிணம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 20:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி  - சங்கரபுரம் கிளை

12 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – சங்கரபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:22

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கரபுரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  12 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 370...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  சுகுணாபுரம் கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சுகுணாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:19

கோவை மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  சாரமேடு கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:05

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கவுண்டம்பாளையம் கிளை  ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

கவுண்டம்பாளையம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:03

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காந்தல் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 17:47

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்