‘கூட்டுக் குர்பானி’

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுமடம் கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:03

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:38

 திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 56 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அறந்தாங்கி கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:29

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 2 ஆடுகள் மற்றும் 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  பாளை கிளை

5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:16

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோம்பைத் தோட்டம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

கோம்பைத் தோட்டம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:06

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு இறைச்சிகள் ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அண்ணா நகர் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:54

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014  அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எம்.எஸ். நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

எம்.எஸ். நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:51

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:43

தூத்துக்குடி மாவடடம் கொங்கராயகுறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று 12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - நாகை கிளை 

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாகை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:41

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014  அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புளியந்தோப்பு கிளை கூட்டு குர்பானி

புளியந்தோப்பு கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:57

வடசென்னை புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்