‘கூட்டுக் குர்பானி’

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:14

 நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 7:20

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருத்தாச்சலம்  கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருத்தாச்சலம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:48

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம்  கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 10.மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுமடம் கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:03

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:38

 திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 56 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அறந்தாங்கி கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:29

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 2 ஆடுகள் மற்றும் 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  பாளை கிளை

5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:16

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  5  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கோம்பைத் தோட்டம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

கோம்பைத் தோட்டம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:06

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு இறைச்சிகள் ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அண்ணா நகர் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அண்ணா நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:54

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014  அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எம்.எஸ். நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

எம்.எஸ். நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:51

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்