‘கூட்டுக் குர்பானி’

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஏர்வாடி கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 11:16

நெல்லை மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 9:13

நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி டவுண் கிளை சார்பாக  07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருச்சி மாவட்டம்

131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருச்சி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:53

திருச்சி மாவட்டம் மற்றும் கிளைகள் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 ஆடுகள் 131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுக்கோட்டை நகர கிளை

1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுக்கோட்டை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:32

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகர கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:14

 நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 7:20

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருத்தாச்சலம்  கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருத்தாச்சலம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:48

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம்  கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 10.மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுமடம் கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:03

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:38

 திருச்சி மாவட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 56 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அறந்தாங்கி கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அறந்தாங்கி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 19:29

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 2 ஆடுகள் மற்றும் 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்