‘கூட்டுக் குர்பானி’

கூட்டு குர்பானி - ஓசூர்கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – ஓசூர்கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 13:21

கிஷ்னகிரி மாவட்டம் ஓசூர்கிளையின் சார்பாக கடந்த 17.10.13 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருமங்கலக்குடி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருமங்கலக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 20:10

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருமங்கலக்குடி கிளை  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
காயாமொழி கிளை கூட்டு குர்பானி

காயாமொழி கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 20:07

தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயாமொழி கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காயல்பட்டினம் கிளை

30 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காயல்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:35

துத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 30 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பொறையார் நகரம் கூட்டு குர்பானி 2013

பொறையார் நகரம் கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:34

நாகை வடக்கு மாவட்டம் பொறையார் நகரம் சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:32

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆறாம்பண்ணை கிளை 

16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆறாம்பண்ணை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:31

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை கிளை  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் 3 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி - ரஹ்மத் நகர் கிளை

6 மாடுகள் 3 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி – ரஹ்மத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:29

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மத் நகர் கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 6 மாடுகள் 3 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - தருமபுரி மாவட்டம்

13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தருமபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:28

தருமபுரி மாவட்டத்தின் சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஒட்டகம் மற்றும் 6 மாடுகள் மற்றும் 2 ஆடுகள் குர்பானி - அடியக்கமங்கலம் கிளை

1 ஒட்டகம் மற்றும் 6 மாடுகள் மற்றும் 2 ஆடுகள் குர்பானி – அடியக்கமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 19:24

திருவாரூர் மாவட்டம்  அடியக்கமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 1 ஒட்டகம் மற்றும் 6 மாடுகள் மற்றும் 2 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்