‘கூட்டுக் குர்பானி’

16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்

16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:42

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று முதல் 08-10-2014 அன்று வரை 30 ஆடுகள், 16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஓசூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

ஓசூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:25

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுவலசை  கிளை  

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுவலசை  கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:05

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை  கிளை   சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை  

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:04

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை   சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 2 ஆடுகள் ,6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வண்ணாங்குண்டு கிளை  

1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வண்ணாங்குண்டு கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வண்ணாங்குண்டு கிளை   சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  சின்னக்கடை கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சின்னக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னக்கடை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 1 ஆடு, 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஏர்வாடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:59

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 19 ஆடுகள் மற்றும்  9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:57

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 7 ஆடுகள் மற்றும் 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  -  நரிப்பையூர் கிளை

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நரிப்பையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:55

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நரிப்பையூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடு கூட்டு குர்பானி - மாயாகுளம் கிளை

1 மாடு கூட்டு குர்பானி – மாயாகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:53

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாயாகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 ஆடுகள் 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்