‘கூட்டுக் குர்பானி’

கவுண்டம்பாளையம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

கவுண்டம்பாளையம் கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:03

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காந்தல் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 17:47

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேலையூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

சேலையூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 11:43

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சேலையூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஆடு மற்றும் மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஏர்வாடி கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 11:16

நெல்லை மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருநெல்வேலி டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 9:13

நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி டவுண் கிளை சார்பாக  07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருச்சி மாவட்டம்

131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருச்சி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:53

திருச்சி மாவட்டம் மற்றும் கிளைகள் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 ஆடுகள் 131 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுக்கோட்டை நகர கிளை

1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுக்கோட்டை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:32

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகர கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம் 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 8:14

 நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

மதுரவாயல் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 7:20

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் 110 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருத்தாச்சலம்  கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருத்தாச்சலம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 21:48

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம்  கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 10.மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்