‘கூட்டுக் குர்பானி’

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 15:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 ஆடுகள் 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் - அபாளையங்கோட்டை கிளை

நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் – அபாளையங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 7:53

நெல்லை மாவட்டம் அபாளையங்கோட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 04-10-2014 அன்று கூட்டுக்குர்பானி  என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  ஆசாத் நகர் கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 7:11

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளையில் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 200...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி - ஆவூர் கிளை

15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 16, 2014 6:52

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த  06-10-2014 அன்று 15 மாடுகச்ள்  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஓட்டேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

ஓட்டேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:31

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 60 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - மங்கலம்பேட்டை கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:10

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆயங்குடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆயங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 19:00

கடலூர் மாவட்டம் ஆயங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பரங்கிபேட்டை கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பரங்கிபேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:31

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 150 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பெண்ணாடம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:29

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 18:25

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை  சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 100 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்