கூட்டுக் குர்பானி

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – கல்பாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 300 ஏழை...

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – நெய்வேலி கிளை

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது...

எம்.கே.பி. நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருதுநகர் கிளை

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 8 ஆடுகள் மற்றும் 5 மாடுகள் கூட்டு...

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கறம்பக்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன் சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள...

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ரூட்டி கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பண்ரூட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காரைக்கால் மாவட்டம்

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 1 ஆடுகள் 105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

சேலையூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

 காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சேலையூர் கிளையின் சார்பாக சென்ற 07-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...