‘கூட்டுக் குர்பானி’

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கறம்பக்குடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:33

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன்

1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:26

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன் சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பண்ரூட்டி கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ரூட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:57

கடலூர் மாவட்டம் பண்ரூட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 250 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காரைக்கால் மாவட்டம்

105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:03

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 1 ஆடுகள் 105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 600 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேலையூர் கிளை  கூட்டு குர்பானி

சேலையூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 17:31

 காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சேலையூர் கிளையின் சார்பாக சென்ற 07-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திட்டுவிளை கிளை கூட்டு குர்பானி

திட்டுவிளை கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 15:15

குமரி மாவட்டம் திட்டுவிளை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சுங்குவார்சத்திரம் கிளை  கூட்டு குர்பானி

சுங்குவார்சத்திரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 8:53

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் கிளையின் சார்பாக சென்ற 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
செந்தண்ணீர்புரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செந்தண்ணீர்புரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 8:22

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
48 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  -  கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

48 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடையநல்லூர் டவுண் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 17, 2014 9:12

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 24 ஆடுகள் 48 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அப்பம்பட்டு கிளை  கூட்டு குர்பானி

அப்பம்பட்டு கிளை  கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 17, 2014 8:59

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் அப்பம்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்