‘கூட்டுக் குர்பானி’

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி - கல்பாக்கம் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 21, 2014 17:17

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி - நெய்வேலி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – நெய்வேலி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 20:21

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எம்.கே.பி. நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

எம்.கே.பி. நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 9:30

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மங்கலம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 8:02

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருதுநகர் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருதுநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:56

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 8 ஆடுகள் மற்றும் 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கறம்பக்குடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கறம்பக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:33

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன்

1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:26

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை நகர கிளை1ன் சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம் ,15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பண்ரூட்டி கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ரூட்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:57

கடலூர் மாவட்டம் பண்ரூட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 250 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காரைக்கால் மாவட்டம்

105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 20:03

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 1 ஆடுகள் 105 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 600 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேலையூர் கிளை  கூட்டு குர்பானி

சேலையூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 18, 2014 17:31

 காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சேலையூர் கிளையின் சார்பாக சென்ற 07-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை  குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்