‘கூட்டுக் குர்பானி’

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஏர்வாடி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஏர்வாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:59

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 19 ஆடுகள் மற்றும்  9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:57

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  பனைக்குளம் வடக்கு கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2014 அன்று 7 ஆடுகள் மற்றும் 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  -  நரிப்பையூர் கிளை

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நரிப்பையூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:55

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நரிப்பையூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடு கூட்டு குர்பானி - மாயாகுளம் கிளை

1 மாடு கூட்டு குர்பானி – மாயாகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 21:53

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாயாகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 ஆடுகள் 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கானத்தூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

கானத்தூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:42

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூடுவாஞ்சேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

கூடுவாஞ்சேரி கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:36

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - செங்கல்பட்டு கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – செங்கல்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:33

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மங்கலம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 8:28

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பெரியபட்டிணம் கிளை கூட்டு குர்பானி

பெரியபட்டிணம் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 20:40

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  150 ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி  - சங்கரபுரம் கிளை

12 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – சங்கரபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 10, 2014 19:22

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் சங்கரபுரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  12 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 370...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்