‘கூட்டுக் குர்பானி’

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 7:23

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக   கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வானியம்பாடி கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வானியம்பாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:58

வேலூர் மாவட்டம் வானியம்பாடி கிளை சார்பாக கடந்த    06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - நீடாமங்கலம் கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நீடாமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:48

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளை சார்பாக கட்ந்த 07-10-2014 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - துளசேந்திரபுரம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – துளசேந்திரபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:45

நாகை வடக்கு மாவட்டம் துளசேந்திரபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்

16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –  கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:42

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு,500பிளாட் கிளைகள்  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று முதல் 08-10-2014 அன்று வரை 30 ஆடுகள், 16 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஓசூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

ஓசூர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:25

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுவலசை  கிளை  

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுவலசை  கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:05

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை  கிளை   சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை  

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:04

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை   சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 2 ஆடுகள் ,6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வண்ணாங்குண்டு கிளை  

1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வண்ணாங்குண்டு கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:02

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வண்ணாங்குண்டு கிளை   சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  சின்னக்கடை கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சின்னக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 22:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னக்கடை கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 1 ஆடு, 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்