‘கூட்டுக் குர்பானி’

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குடந்தை கிளை

10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குடந்தை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:42

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் குடந்தை கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 10 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வாமிமலை கிளை குர்பானி 2013

வாமிமலை கிளை குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:41

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சுவாமிமலை கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி – தென்காசி கிளை

8 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி – தென்காசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:39

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளையின் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 8 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு  குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாமக்கல் மாவட்டம்

14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாமக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:38

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
28 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

28 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:36

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 28 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குலசேகரம் கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – குலசேகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:33

குமரி மாவட்டம் குலசேகரம் கிளை கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மந்தாரம்புதூர் கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மந்தாரம்புதூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:32

குமரி மாவட்டம் மந்தாரம்புதூர் கிளை  கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாகர்கோவில் கிளை

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாகர்கோவில் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:28

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மணவாளக்குறிச்சி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மணவாளக்குறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:27

குமரி மாவட்டம் மணவாளக்குறிச்சி கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கடியச்சேரி  கிளை  குர்பானி 2013

கடியச்சேரி  கிளை  குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:25

திருவாரூர் மாவட்டம் கடியச்சேரி  கிளை  கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்