‘கூட்டுக் குர்பானி’

பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை - குர்பானி விநியோகம்

பனைக்குளம் தெற்குக் கிளை – குர்பானி விநியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2015 17:39

இராமநாதபுரம வடக்கு மாவடடம் பனைக்குளம் தெற்குக் கிளையின சார்பாக 25.09.2015 அன்று  8 ஆடுகளும் 5 மாடுகளும் கொடுக்கப்பட்டது, ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாச்சிகுளம் கிளை-கூட்டு குர்பானி

நாச்சிகுளம் கிளை-கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2015 17:27

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 25.9.2015 அன்று கூட்டு குர்பானி நடைபெற்றது.இதில் 36 ஆடு மற்றும் 7 மாடு என மொத்தம் 450 குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சேத்துப்பட்டு கிளை - குர்பானி  இறைச்சிவினியோகம்

சேத்துப்பட்டு கிளை – குர்பானி  இறைச்சிவினியோகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 29, 2015 16:30

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்  சேத்துப்பட்டு கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று குர்பானி  இறைச்சி  200 நபர்களுக்கு  வினியோகம் செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கொழுஞ்சாம்பாறை கிளை - குர்பானி

கொழுஞ்சாம்பாறை கிளை – குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 24, 2015 17:45

கேரள வடக்கு மண்டலம்  கொழுஞ்சாம்பாறை கிளையில் 24/9/2015 அன்று ஹஜ்ஜுப்  பெருநாள் தினத்தில் ஒரு மாடு குர்பானி கொடுத்து ஏழைகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குமாராசாமி” குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி விநியோகம் – துறைமுகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 21, 2015 19:44

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சிதம்பரம் கிளை

14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 19:01

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  14  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடலூர் NT கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடலூர் NT கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 18:57

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் NT கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014  அன்று  6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி -  பர்கிட்மாநகரம் கிளை

1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி – பர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 15:44

நெல்லை மாவட்டம் பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி  - தென்சென்னை மாவட்டம்

127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – தென்சென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 12:24

தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாகர்கோவில் நகர கிளை கூட்டுக் குர்பானி

நாகர்கோவில் நகர கிளை கூட்டுக் குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 12:13

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் நகர கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்