‘கூட்டுக் குர்பானி’

14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சிதம்பரம் கிளை

14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 19:01

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  14  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடலூர் NT கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கடலூர் NT கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 11, 2014 18:57

கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் NT கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014  அன்று  6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி -  பர்கிட்மாநகரம் கிளை

1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி – பர்கிட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 15:44

நெல்லை மாவட்டம் பர்கிட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  1 மாடு கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி  - தென்சென்னை மாவட்டம்

127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – தென்சென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 12:24

தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 127  மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
நாகர்கோவில் நகர கிளை கூட்டுக் குர்பானி

நாகர்கோவில் நகர கிளை கூட்டுக் குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 12:13

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் நகர கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி - கல்பாக்கம் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – கல்பாக்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 21, 2014 17:17

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக  கடந்த 06-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி - நெய்வேலி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி – நெய்வேலி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 20, 2014 20:21

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  5 மாடுகள் கூட்டுக் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை ஏழை குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது .அல்ஹம்துலில்லாஹ்!…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எம்.கே.பி. நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

எம்.கே.பி. நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 9:30

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மங்கலம் கிளை

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 8:02

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருதுநகர் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருதுநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 19, 2014 7:56

விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 8 ஆடுகள் மற்றும் 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்