‘கூட்டுக் குர்பானி’

நீடாமங்கலம் கிளை குர்பானி 2013

நீடாமங்கலம் கிளை குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 19:08

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - சிவகங்கை கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சிவகங்கை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 18:57

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
23 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொல்லாபுரம் கிளை 2013

23 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொல்லாபுரம் கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 18:49

திருவாரூர் மாவட்டம் கொல்லாபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 23 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குரோம்பேட்டை கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

குரோம்பேட்டை கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 17:56

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அன்னவாசல் குர்பானி 2013

அன்னவாசல் குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 17:48

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஓசூர் கிளை குர்பானி 2013

ஓசூர் கிளை குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 17:26

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளை   சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருபூண்டி கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருபூண்டி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:52

நகை தெற்கு  மாவட்டம் திருபூண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
117 மாடுகள் 8 ஆடுகள் குர்பானி - திருச்சி மாவட்டம்

117 மாடுகள் 8 ஆடுகள் குர்பானி – திருச்சி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:47

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 117 மாடுகள் 8 ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திண்டிவனம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திண்டிவனம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:45

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் திண்டிவனம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இனையம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இனையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 15:43

குமரி மாவட்டம் இனையம் கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்