‘கூட்டுக் குர்பானி’

 14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - நாமக்கல் மாவட்டம் 2013

 14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாமக்கல் மாவட்டம் 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:21

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று  14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
17 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - செங்கோட்டை கிளை

17 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – செங்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:20

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை கிளை சார்பாக  கடந்த 19-10-2013 அன்று 17 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வல்லம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

வல்லம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:18

தஞ்சை தெற்கு வல்லம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
129 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - தென்சென்னை மாவட்டம் 

129 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தென்சென்னை மாவட்டம் 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 14:59

தென்சென்னை மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 129 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
வந்தவாசி கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

வந்தவாசி கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 14:52

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 கூட்டு குர்பானி – செய்யாறு கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – செய்யாறு கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 14:18

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு கிளை சார்பாக கடந்த  17-10-2013 அன்று  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 19:32

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொங்கராயகுறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 9 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கோட்டார் கிளை

19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கோட்டார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 19:32

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 19:13

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 2 வது கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 1 மாடு கூட்டு குர்பானி - ஏரணம்பட்டி  கிளை

1 மாடு கூட்டு குர்பானி – ஏரணம்பட்டி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 20, 2013 19:10

தேனி மாவட்டம் ஏரணம்பட்டி  கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்