கூட்டுக் குர்பானி

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – செங்கல்பட்டு கிளை 2012

 காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளையின் சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை 2012

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளையின் சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

பாலவாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

கல்பாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காஞ்சிபுரம் கிளை 2012

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – உத்திரமேரூர் கிளை 2012

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

2 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி – சிவகங்கை கிளை

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளையில் கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள...

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை 2012

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – CN பாளையம் கிளை 2012

கடலூர் மாவட்டம் CN பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ருட்டி கிளை 2012

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...