‘கூட்டுக் குர்பானி’

20 கிலோ குர்பானி இறைச்சி விநியோகம் - அம்ஜிகரை

20 கிலோ குர்பானி இறைச்சி விநியோகம் – அம்ஜிகரை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 13:27

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தென் சென்னை மாவட்டம் அம்ஜிகரை கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் 420 கிலோ இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி - பேர்ணாம்பட்

50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி – பேர்ணாம்பட்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 13:18

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 8 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

3 மாடுகள் குர்பானி – புளியங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 13:01

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மாவட்டம் புளியங்குடி கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 3 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி - அம்பகரத்தூர்

ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி – அம்பகரத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 12:44

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காரைக்கால் மாவட்டம் அம்பகரத்தூர் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 25 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

120 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி – புதுவலசை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 12:37

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 3 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
23 மாடுகள் குர்பானி - ராஜகிரி - பண்டாரவாடை

23 மாடுகள் குர்பானி – ராஜகிரி – பண்டாரவாடை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 12:21

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்வை வடக்கு மாவட்டம் ராஜகிரி – பண்டாரவாடை கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 23 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி - மங்களம்

50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு குர்பானி இறைச்சி – மங்களம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 12:16

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 50 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
25 மாடுகள் குர்பானி - வேலூர் கிளை

25 மாடுகள் குர்பானி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 12:11

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 25 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் குர்பானி - திருமங்கலக்குடி - குறிச்சிமலை

6 மாடுகள் குர்பானி – திருமங்கலக்குடி – குறிச்சிமலை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 11:40

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருமங்கலக்குடி – குறிச்சிமலை கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) 6 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
குர்பானி இறைச்சி ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் - அத்திபட்டு

குர்பானி இறைச்சி ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் – அத்திபட்டு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 14, 2011 11:35

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளுர் மாவட்டம் அத்திபட்டு கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2011) குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்