‘கூட்டுக் குர்பானி’

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை  2012

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:30

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - CN பாளையம் கிளை 2012

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – CN பாளையம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:30

கடலூர் மாவட்டம் CN பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பண்ருட்டி கிளை 2012

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ருட்டி கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:29

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - விருத்தாசலம் கிளை 2012

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – விருத்தாசலம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 17:05

கடலூர் மாவட்டம விருத்தாசலம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - ஆம்பூர் கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 17:04

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மந்தைவெளி கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

மந்தைவெளி கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:47

தென்சென்னை மாவட்டம் மந்தைவெளி கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி - பரமக்குடி கிளை

4 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி – பரமக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:46

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிளையின் சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 4 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வெளிபட்டினம் கிளை 2012

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வெளிபட்டினம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:45

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிபட்டினம் கிளையின் சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - நத்தம் கிளை 2012

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நத்தம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:43

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நத்தம் கிளையின் சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஈரோடு பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கூட்டு குர்பானி 2012

ஈரோடு பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:43

ஈரோடு மாவட்டம் பெரிய அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்