‘கூட்டுக் குர்பானி’

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - செங்கல்பட்டு கிளை 2012

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – செங்கல்பட்டு கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:32

 காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளையின் சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கூடுவாஞ்சேரி கிளை 2012

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளையின் சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பாலவாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

பாலவாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்பாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

கல்பாக்கம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கல்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காஞ்சிபுரம் கிளை 2012

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காஞ்சிபுரம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:32

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - உத்திரமேரூர் கிளை 2012

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – உத்திரமேரூர் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:31

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி  - சிவகங்கை கிளை

2 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி – சிவகங்கை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:31

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளையில் கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை  2012

11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:30

கடலூர் மாவட்டம் மேல்பட்டாம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி  - CN பாளையம் கிளை 2012

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – CN பாளையம் கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:30

கடலூர் மாவட்டம் CN பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பண்ருட்டி கிளை 2012

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பண்ருட்டி கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 18:29

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 28-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்