‘கூட்டுக் குர்பானி’

133 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வடசென்னை மாவட்டம்

133 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வடசென்னை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:07

வடசென்னை மாவட்டம் சார்பாக 29-10-2012 அன்று 133 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மதுரை மீனாம்பாள்புரம் குர்பானி  - 2012

மதுரை மீனாம்பாள்புரம் குர்பானி – 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 13, 2012 16:06

மதுரை மாவட்டம் மீனாம்பாள்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-10-2012 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3-மாடுகள் குர்பானி  - பரங்கிபேட்டை

3-மாடுகள் குர்பானி – பரங்கிபேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 10, 2012 20:03

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29.10.2012 திங்கள் அன்று 3-மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை சுற்றியுள்ள அனைத்து ஏழை குடும்பங்களுக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் குர்பானி - கடலூர் மானியம் ஆடூர்

10 மாடுகள் குர்பானி – கடலூர் மானியம் ஆடூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 10, 2012 19:56

கடலூர் மாவட்டம் மானியம் ஆடூர் கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 10 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
29 மாடுகள் குர்பானி - மேலக்காவேரி

29 மாடுகள் குர்பானி – மேலக்காவேரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 10, 2012 19:56

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 29 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
21ஆடு, 10மாடு  கூட்டு குர்பானி - கீழக்கரை தெற்குதெரு கிளை 2012

21ஆடு, 10மாடு கூட்டு குர்பானி – கீழக்கரை தெற்குதெரு கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 10, 2012 19:33

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்குதெரு கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 21ஆடுகளும், 10மாடுகளும் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் குர்பானி - கடலூர் OT கிளை 2012

5 மாடுகள் குர்பானி – கடலூர் OT கிளை 2012

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 9, 2012 20:31

கடலூர் மாவட்டம் OT கிளை சார்பாக இந்த ஆண்டு (2012) 5 மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பெண்ணாடம் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெண்ணாடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 9, 2012 20:31

கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு ஏழைகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம் கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 9, 2012 20:30

திருவாரூர் மாவட்டம் கட்டிமேடு & ஆதிரங்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-10-2012 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
14 மாடுகள் குர்பானி - சுல்தான்பேட்டை

14 மாடுகள் குர்பானி – சுல்தான்பேட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 9, 2012 20:11

புதுவை சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29.10.2012 திங்கள் அன்று 14-மாடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இறைச்சியை சுற்றியுள்ள அனைத்து ஏழை குடும்பங்களுக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்