‘கூட்டுக் குர்பானி’

1 மாடு கூட்டு குர்பானி - புத்தந்துறை கிளை

1 மாடு கூட்டு குர்பானி – புத்தந்துறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:44

குமரி மாவட்டம் புத்தந்துறை கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2013 கூட்டு குர்பானி – காரைக்கால் மாவட்டம் மேற்கு கிளை

2013 கூட்டு குர்பானி – காரைக்கால் மாவட்டம் மேற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:38

காரைக்கால் மாவட்டம் மேற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 16/10/13 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூட்டு குர்பானி - கூனிமேடு கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – கூனிமேடு கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:34

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கூனிமேடு கிளையின் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூட்டு குர்பானி - சேத்துப்பட்டு கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – சேத்துப்பட்டு கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:33

திருவண்ணாமலை  மாவட்டம் ,சேத்துப்பட்டு கிளையின் சார்பாக 16.10.2013 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மேலக்காவேரி கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

மேலக்காவேரி கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:33

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
19 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி - தக்கலை கிளை

19 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி – தக்கலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:31

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 19 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - சோழபுரம் கிளை

12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:29

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - சன்னாபுரம் கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சன்னாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:27

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் சன்னாபுரம் கிளை சார்பாக   கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கொரநாட்டு கருப்பூர் கிளை

13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கொரநாட்டு கருப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:25

தஞ்சை  வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டு கருப்பூர் கிளை சார்பாக   கடந்த 16-10-2013 அன்று 13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - முடச்சிக்காடு கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – முடச்சிக்காடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:23

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் முடச்சிக்காடு கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்