‘கூட்டுக் குர்பானி’

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - புதுமடம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – புதுமடம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 17:46

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கூட்டு குர்பானி - திருவனந்தபுரம் கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – திருவனந்தபுரம் கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:45

திருவனந்தபுரம் கிளையின் சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 கூட்டு குர்பானி - செய்துங்கநல்லூர் கிளை 2013

கூட்டு குர்பானி – செய்துங்கநல்லூர் கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:23

தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் கிளை சார்பில் கடந்த 16.10.2013 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - அரக்கோணம் கிளை 2013

19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அரக்கோணம் கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:17

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளையின் சார்பாக  17/10/2013  அன்று 19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - இனையம் கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இனையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:10

குமரி மாவட்டம் இனையம் கிளையில் சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 கூட்டு குர்பானி - வந்தவாசி கிளை

கூட்டு குர்பானி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:01

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை  சார்பாக கடந்த  17-10-2013 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - R.புதுப்பட்டினம் கிளை 2013

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – R.புதுப்பட்டினம் கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 16:00

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் R.புதுப்பட்டினம் கிளையின் சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கன்னியாகுமரி கிளை 2013

1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கன்னியாகுமரி கிளை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:57

குமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி கிளையில் சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:55

திருச்சி மாவட்டம் சிந்தாமணி தெப்பக்குளம் கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2013 கூட்டு குர்பானி -ஆவணம் கிளை

2013 கூட்டு குர்பானி -ஆவணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 21, 2013 15:53

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் ஆவணம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்