கூட்டுக் குர்பானி

கடையநல்லூர்  ரஹ்மானியாபுரம் கிளை கூட்டு குர்பானி

நெல்லை மாவட்டம்  கடையநல்லூர்  ரஹ்மானியாபுரம் கிளை  சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில்  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள...

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பொன்னடம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பொன்னடம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

1 ஒட்டகம், 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – அடியக்கமங்கலம் கிளை 1 மற்றும் 2ன்

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை 1 மற்றும் 2ன் சார்பாக கடந்த   07-10-2014 அன்று 1 ஒட்டகம், 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு...

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – சேத்துப்பட்டு கிளை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்...

திருத்துறைப்பூண்டி 1வது கிளை கூட்டு குர்பானி

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1வது கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

பெரியகுளம் கிளை கூட்டு குர்பானி

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கீழக்கரை கிழக்கு கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில் 38 ஆடுகள் 13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி...

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இருமேனி கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இருமேனி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில்  2 ஆடுகள் 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன்...

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வந்தவாசி கிளை

நெல்லை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  378...