‘கூட்டுக் குர்பானி’

புளியந்தோப்பு கிளை குர்பானி

புளியந்தோப்பு கிளை குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:53

வடசென்னை புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மயிலாடுதுறை கிளை 2ன்  கூட்டு குர்பானி

மயிலாடுதுறை கிளை 2ன்  கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:34

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 2ன் சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  வேலூர் கிளை

13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:31

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  மேலப்பாளையம் கிளை

119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மேலப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 12:09

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த   06-10-2014 அம்று முதல்  08-10-2014 அன்று வரை 3 ஆடுகள் 119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - போத்தனூர் கிளை

7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 12:04

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கோட்டூர் கிளை

2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கோட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 11:48

நெல்லை மாவட்டம் கோட்டூர் கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள்

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 11:34

சிவகங்கை மாவட்டம் இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வடகரை கிளை

2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வடகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 10:08

நெல்லை மாவட்டம் வடகரை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 2 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 120 ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆசாத் நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

ஆசாத் நகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 9:49

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 200 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 9:10

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கண்டோன்மண்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 8 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்