‘கூட்டுக் குர்பானி’

1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காங்கயம் கிளை

1 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காங்கயம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 16:57

திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 1 மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தாராபுரம்  கிளை

4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தாராபுரம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 16:52

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம்  கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 4 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருப்பூர் மாவட்டம்

15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருப்பூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 16:51

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெரியகுளம்  கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – பெரியகுளம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 19, 2013 10:06

தேனி மாவட்டம்  பெரியகுளம்  கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – R.புதுப்பட்டினம் கிளை 

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – R.புதுப்பட்டினம் கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 18, 2013 21:24

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் R.புதுப்பட்டினம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 ஓட்டகம்  கூட்டு குர்பானி – தண்ணீர் குன்னம் கிளை

1 ஓட்டகம்  கூட்டு குர்பானி – தண்ணீர் குன்னம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 18, 2013 20:42

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர் குன்னம் கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று  1 ஓட்டகம்  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
சீனியப்பா தர்ஹா கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2013

சீனியப்பா தர்ஹா கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2013

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 18, 2013 20:17

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சீனியப்பா தர்ஹா கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கலந்து கொண்டு பெருநாள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
10 மாடுகள் மற்றும் 29 ஆடுகள் குர்பானி - நாச்சிகுளம் கிளை

10 மாடுகள் மற்றும் 29 ஆடுகள் குர்பானி – நாச்சிகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 18, 2013 17:28

திருவாரூர் மாவட்டம் நாச்சிகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 10 மாடுகள் மற்றும் 29 ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – உடுமலை கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 18, 2013 15:14

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 ஆடுகள் குர்பானி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது

3 ஆடுகள் குர்பானி – திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 17, 2013 21:46

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 1 வது கிளையின் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 3 ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்