‘கூட்டுக் குர்பானி’

12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கொங்கராயகுறிச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:43

தூத்துக்குடி மாவடடம் கொங்கராயகுறிச்சி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று 12 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - நாகை கிளை 

7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாகை கிளை 

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 18:41

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014  அன்று 7 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புளியந்தோப்பு கிளை கூட்டு குர்பானி

புளியந்தோப்பு கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:57

வடசென்னை புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புளியந்தோப்பு கிளை குர்பானி

புளியந்தோப்பு கிளை குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:53

வடசென்னை புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 50 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மயிலாடுதுறை கிளை 2ன்  கூட்டு குர்பானி

மயிலாடுதுறை கிளை 2ன்  கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:34

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 2ன் சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  வேலூர் கிளை

13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வேலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 17:31

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014  அன்று  13 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  மேலப்பாளையம் கிளை

119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – மேலப்பாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 12:09

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த   06-10-2014 அம்று முதல்  08-10-2014 அன்று வரை 3 ஆடுகள் 119  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - போத்தனூர் கிளை

7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 12:04

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று  7  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - கோட்டூர் கிளை

2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கோட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 11:48

நெல்லை மாவட்டம் கோட்டூர் கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  2  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள்

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 9, 2014 11:34

சிவகங்கை மாவட்டம் இராஜகம்பீரம் மற்றும் மானாமதுரை கிளைகள் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்