‘கூட்டுக் குர்பானி’

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -  இருமேனி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இருமேனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 13, 2014 6:29

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இருமேனி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி -

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி –

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 13, 2014 6:27

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று மற்றும் 07-10-2014 ஆகிய நாட்களில்  2 ஆடுகள் 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வந்தவாசி கிளை

5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 9:26

நெல்லை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று 5 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  378 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
18 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - நாகூர் கிளை 1 ன்

18 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – நாகூர் கிளை 1 ன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 8:17

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1 ன் சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 18 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - இராஜகிரி கிளை

14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 8:15

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று 14 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாடுகள் கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 7:30

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-10-2014 அன்று  மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
114 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - திருவள்ளூர் மாவட்டம்

114 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருவள்ளூர் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 7:27

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07-10-2014  அன்று 114 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - காலடிப்பேட்டை கிளை

3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – காலடிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 7:26

திருவள்ளூர் மாவட்டம் காலடிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2014  அன்று 3 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும் 300 ஏழை குடும்பங்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஆழ்வார்திருநகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

ஆழ்வார்திருநகர் கிளை கூட்டு குர்பானி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 7:23

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக   கடந்த 07-10-2014 அன்று மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை குடும்பங்களுக்கு விநியோகம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி - வானியம்பாடி கிளை

6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – வானியம்பாடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 12, 2014 6:58

வேலூர் மாவட்டம் வானியம்பாடி கிளை சார்பாக கடந்த    06-10-2014 அன்று 6 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில் வசிக்கும்  ஏழை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்