‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிவகாசி நகரக் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிவகாசி நகரக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 4, 2014 15:52

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி நகரக் கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 எழை மாணவருக்கு  5ஆயிரம் கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

எழை மாணவருக்கு  5ஆயிரம் கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:35

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி கிளை சார்பாக 28-9-14 அன்று எழை மாணவருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூ.5000/வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை மாணவருக்கு ரூ.1300 கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

எழை மாணவருக்கு ரூ.1300 கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:32

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி கிளை சார்பாக 25-9-14 அன்று எழை மாணவருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூ.1300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக 2ஆயிரம்-கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக 2ஆயிரம்-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:05

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி சார்பாக கடந்த 19-9-14 அன்று அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி –வள்ளியூர்கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி –வள்ளியூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 10:47

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர்கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 11:03

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - தரமணி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 26, 2014 15:25

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 16-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
அரசு கல்வி உதவி பெறுவதற்கான ஆலோசனை முகாம் -  பொள்ளாச்சி கிளை

அரசு கல்வி உதவி பெறுவதற்கான ஆலோசனை முகாம் – பொள்ளாச்சி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 9:34

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி கிளையில் கடந்த 07-09-2014 அன்று அரசு கல்வி உதவி பெறுவதற்கான ஆலோசனை மற்றும் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்வதற்கான முகாம் .நடை பெற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.இதில்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,500 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1,500 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 25, 2014 9:23

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1,500 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2350 கல்வி உதவி - அரக்கோணம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2350 கல்வி உதவி – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 22:24

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2350/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்