‘கல்வி உதவி’

ழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2800 கல்வி உதவி - ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

ழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2800 கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 11, 2013 17:44

திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திரு நகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 11-10-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2800 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கார்த்திக் என்பவருக்கு ரூபாய் 3 ஆ யிரம் கல்வி உதவி - சுகுனாபுரம் கிளை

கார்த்திக் என்பவருக்கு ரூபாய் 3 ஆ யிரம் கல்வி உதவி – சுகுனாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 5, 2013 15:36

கோவை மாவட்டம் சுகுனபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29.09.13 அன்று கார்த்திக் என்ற பிற சமய சகோதரர்ருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்  3000 வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  நிரவி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – நிரவி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 4, 2013 12:58

காரைக்கால் மாவட்டம் நிரவி கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர்க்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி - அயனவரம் கிளை

ஏழை சகோதரர்க்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி – அயனவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 1, 2013 12:24

வடசென்னை மாவட்டம் அயனவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23.09.13 அன்று ஏழை சகோதரர்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000/வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  தூத்துகுடி மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தூத்துகுடி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 19:00

தூத்துகுடி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-07-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  உடுமலை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – உடுமலை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 18:51

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 18:51

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/- அவரின் தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது. ……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 கல்வி உதவி - குனியமுத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,500 கல்வி உதவி – குனியமுத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 14:17

கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,500 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 27, 2013 14:14

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த16-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்10,000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5100 கல்வி உதவி - சங்கு நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5100 கல்வி உதவி – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 26, 2013 12:38

ஈரோடு மாவட்டம்ன் சங்கு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5100 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்