‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - நாகை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – நாகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 10, 2014 19:28

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 30-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  துறைமுகம் கிளை

பிற சமய சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 10, 2014 18:25

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 02-08-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது.  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 8, 2014 10:27

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறுதொண்டநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - பூந்தமல்லி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பூந்தமல்லி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 8, 2014 9:44

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 19-07-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - நாகை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – நாகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 5, 2014 18:24

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக கடந்த 31-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 22,500 கல்வி உதவி -  அண்ணாநகர் கிளை

ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 22,500 கல்வி உதவி – அண்ணாநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 5, 2014 12:05

மதுரை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 31-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு கல்வி உதவியாக தலா ரூபாய் 5000 வீதம் 2 நபர்ளுக்கும் ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6,500 கல்வி உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6,500 கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 3, 2014 15:57

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,500 வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:49

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28-07-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  தாம்பரம் கிளை

7 ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தாம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:20

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 03-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு கல்வி உதவியாக தலா ரூபாய் 3,000 வீதம் 5 நபர்களுக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4610 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4610 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 15:21

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4610 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்