‘கல்வி உதவி’

“4500” கல்வி உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:42

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – puliyanthoppu

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:01

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“37” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:07

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” கல்வி உதவி – கோபாலபட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:43

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:20

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 11:10

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 11:10

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS;3800″ கல்வி உதவி – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 20:04

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“23” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – எஸ். பி. பட்டிணம் கிள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:13

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி  - மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை

கல்வி உதவி – மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 29, 2015 19:57

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 29 வது வார்டு கிளை சார்பாக 15/10/2015 அன்று கல்வி உதவி தொகை அபுபக்கர் (blind school) என்ற மாணவணுக்கு முதல் கட்டமாக 1000/-ரு கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்