‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  7,500 கல்வி உதவி - காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  7,500 கல்வி உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 8:28

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்  7,500 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 22:13

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூ 10,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 12:17

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழ்ங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 15, 2014 9:18

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி -   பிபி குளம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபி குளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 19:04

மாதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக தனியார் அறக்கட்டளை மூலமாக ரூபாய் 20,000 பெற்று தரப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 13:24

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -   பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 7:11

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 10:15

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 8:44

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  புதுவயல் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புதுவயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 6:40

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்