‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2200 கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2200 கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 3, 2014 19:44

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2200 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - அரக்கோணம் கிளை

பிற சமய ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அரக்கோணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 3, 2014 17:02

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளையில் கடந்த 27-06-2014 அன்று பிற சமய ஏழை குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி -  சுப்ரமணியபுரம் கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 2, 2014 21:04

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2014 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 30, 2014 23:17

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 27-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 30, 2014 23:17

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 27-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2500 அவரது தந்தையிடம்   வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:43

நாகை வடக்கு மாவட்டம்  மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 27-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2500 அவரது தந்தையிடம்  வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6200 கல்வி உதவி - சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6200 கல்வி உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:30

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-06-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6200/- அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - பரங்கிப்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:26

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது . அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட் ,புக் - காஞ்சிபுரம் கிளை

30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட் ,புக் – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று 30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட்  புக்  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  துறைமுகம் கிளை

2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:21

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 23-06-2014 அன்று 2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்