‘கல்வி உதவி’

செய்முறை பலகை - தஞ்சை நகர கிளை

செய்முறை பலகை – தஞ்சை நகர கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 5, 2014 15:50

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை நகர கிளையின் மாணவரணியின் சார்பில் வைக்கபட்ட சிறுபான்மியின மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவி தொகை மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் சிறுபான்மியினர் நலத்துறையில் இருந்து பெறுவது எப்படி...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்க்கு 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி -அயனாவரம் கிளை

ஏழை மாணவர்க்கு 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி -அயனாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 13, 2014 13:35

வடசென்னை மாவட்டம் அயனாவரம் கிளை சார்பாக2-11-14  அன்று ஏழை மாணவர்க்கு 3 நபருக்கு ரூபாய் 6000/கல்வி உதவி செய்யப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 10, 2014 11:34

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 8, 2014 17:40

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக  கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000/-  வழங்கப்பட்டது…………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500  கல்வி உதவி - மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 20:17

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - திண்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 7:58

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை மாணவருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500/- வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  திருப்பூர் மாவட்டம்  

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 30, 2014 17:35

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அயனாவரம் கினள

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அயனாவரம் கினள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 15:23

வட சென்னன  மாவட்டம் அயனாவரம் கினள சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி -    புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 13:10

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  இராஜபாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 22:13

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்