‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:49

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28-07-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
7 ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  தாம்பரம் கிளை

7 ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தாம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 17:20

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளை சார்பாக  கடந்த 03-07-2014 அன்று ஏழை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு கல்வி உதவியாக தலா ரூபாய் 3,000 வீதம் 5 நபர்களுக்கும்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4610 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4610 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 31, 2014 15:21

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 26-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4610 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி - ஒட்டன் சத்திரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – ஒட்டன் சத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:33

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500/-  வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி - சிவகாசி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – சிவகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:26

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த   20-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:57

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1750 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1750 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:41

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 19-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1750 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - ஈஸ்வரி நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஈஸ்வரி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:53

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000/-  வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:33

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் -  மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 18:58

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்