‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 22:49

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 18, 2014 13:00

கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 3000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - விருதாச்சலம் கிளை

 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – விருதாச்சலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 15:21

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3.000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 13:16

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000.வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 12:35

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக 3.12.2014 அன்று ஏழைமாணவிக்கு கல்வி உதவியாக ரூ 3000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 12, 2014 11:17

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக 3.12.2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ருபாய் 2500 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சிவகாசி நகரக்கிளை

கல்வி உதவி – சிவகாசி நகரக்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 12:51

 விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி நகரக்கிளை சார்பாக 27.11.14 அன்று ரஃபிக் என்ற சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரக்கு  ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி தொகை -விருதாச்சலம் கிளை

ஏழை சகோதரக்கு  ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி தொகை -விருதாச்சலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 12:39

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கிளை சார்பாக 3௦/11/2014 அன்று ஏழை சகோதரக்கு  கல்வி உதவி தொகையாக ரூபாய் 6.000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை சகோதரர்க்கு ரு2 ஆயிரம் கல்வி உதவி ஜாம்பஜார் கிளை

எழை சகோதரர்க்கு ரு2 ஆயிரம் கல்வி உதவி ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 11, 2014 11:56

 தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை மாணவரணியின் சார்பாக 30.11.2014 அன்று  எழை சகோதரர்க்கு ரூ.2000 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - காரைக்கால் மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – காரைக்கால் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 7, 2014 15:38

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000/-வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்