‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - திண்டுக்கல் மாவட்டம்

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 2, 2014 7:58

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை மாணவருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500/- வழங்கப்பட்டது…………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  திருப்பூர் மாவட்டம்  

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருப்பூர் மாவட்டம்  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 30, 2014 17:35

திருப்பூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அயனாவரம் கினள

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அயனாவரம் கினள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 15:23

வட சென்னன  மாவட்டம் அயனாவரம் கினள சார்பாக கடந்த 22-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -    புளியந்தோப்பு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புளியந்தோப்பு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 29, 2014 13:10

வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  இராஜபாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 22:13

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - இராஜபாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, October 28, 2014 14:42

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கூடுவாஞ்சேரி கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூடுவாஞ்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 27, 2014 11:26

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளை சார்பாக கடந்த 19-10-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1300 கல்வி உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1300 கல்வி உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 19:25

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1300 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆவூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:46

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000  வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  6200 கல்வி உதவி - ஆவூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  6200 கல்வி உதவி – ஆவூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 9:41

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த   12-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்  6200 அவரது தம்பியிடம் வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்