‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 6:26

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 18:11

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 கல்வி உதவி -  பட்டாபிராம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 கல்வி உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 19:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளையில் கடந்த 17-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆவடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 16:43

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:20

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  புதுவலசை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புதுவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 8:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 25,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சாகோதருக்கு ரூபாய் 6,500 கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை சாகோதருக்கு ரூபாய் 6,500 கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 23, 2014 8:48

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 11-08-2014 அன்று ஏழை சாகோதருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,500 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,600 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,600 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 15, 2014 15:14

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,600 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5  ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கோட்டக்குப்பம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோட்டக்குப்பம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 14, 2014 14:47

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் கிளை  சார்பாக கடந்த 05-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000  வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 13, 2014 22:59

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்