‘கல்வி உதவி’

கல்வி உதவி - கோவை மாவட்ட

கல்வி உதவி – கோவை மாவட்ட

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 29, 2014 17:55

கோவை மாவட்ட  மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 14750 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 29, 2014 8:10

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய்  3,000 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000/- கல்வி உதவி - பம்மல் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000/- கல்வி உதவி – பம்மல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 28, 2014 15:03

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை சார்பாக கடந்த 17-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1,000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூ. 3000 கல்வி உதவி -  சாரமேடு கிளை மாணவரணி

ரூ. 3000 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை மாணவரணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 28, 2014 11:35

கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 3000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்,,,,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ரூ. 4500 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை

ரூ. 4500 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 28, 2014 11:30

 கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 4500 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்,,,,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - அத்திப்பட்டு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 26, 2014 21:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 14-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2500/- வழங்கப்பட்ட்து………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி -  அத்திப்பட்டு கிளை

கல்வி உதவி – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 25, 2014 20:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக   10-12-2014 அன்று ஏலை சகோதரிக்கு கல்வி உதவித் தொகை ரூ 3000 அளிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 24, 2014 11:50

கோவை மாவட்டம் சார்பாக 9-12-14 அன்று குனியமுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த ஏழை மாணவனுக்கு   கல்வி உதவியாக 1100 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி - திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:33

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/-  வழங்கப்பட்டது ,அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 22:49

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்