‘கல்வி உதவி’

 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பலக்காரத்தெரு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பலக்காரத்தெரு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 5, 2013 12:34

ஈரோடு மாவட்டம் பலக்காரத்தெரு கிளை சார்பாக கடந்த 28-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் .5000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3500 கல்வி உதவி - ஆயங்குடி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3500 கல்வி உதவி – ஆயங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 4, 2013 22:13

கடலூர் மாவட்டம் ஆயங்குடி கிளை சார்பில் 30/11/2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3500 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் உதவி தொகை...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  தூத்துகுடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தூத்துகுடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 17:30

தூத்துகுடி மாவட்டம் தூத்துகுடி கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15800 கல்வி உதவி - மங்கலம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15800 கல்வி உதவி – மங்கலம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 13:35

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 01-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 15.800/- கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - விழுப்புரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – விழுப்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 13:22

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம்  விழுப்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 13:17

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது உறவினரிடம் வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சங்கு நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சங்கு நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 2, 2013 20:03

ஈரோடு மாவட்டம் சங்கு நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4450 கல்வி உதவி - வேதாளை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4450 கல்வி உதவி – வேதாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 2, 2013 20:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வேதாளை கிளை சார்பாக கடந்த 27-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4450 வழங்கப்பட்டது……………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  மதுரை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மதுரை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 2, 2013 12:10

மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29-11-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - நேருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – நேருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, November 30, 2013 20:36

காரைக்கால் மாவட்டம் நேருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-11-2013  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000/-  வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்