‘கல்வி உதவி’

கல்வி உதவி தொகை - துறைமுகம் கிளை

கல்வி உதவி தொகை – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 24, 2015 18:30

வட சென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக 20/08/2015 அன்று 04 மாணவர்களுக்கு ₹ 10000 பகிர்ந்து “கல்வி உதவி தொகை” வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

கல்வி உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 24, 2015 16:55

கோவை தெற்கு மாவட்டம் மாணவரணி சார்பாக 12/08/2015  அன்று அஸ்கர் என்ற சகோதரர்க்கு கல்வி உதவி ரு 2500 பொருப்பாலரிடம் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 24, 2015 11:08

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 16.08.2015 அன்று கல்வி உதவி நடைபெற்றது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 22, 2015 18:15

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக 10-08-2015 அன்று மாணவரின் தந்தையிடம் கல்வி உதவியாக ரூ 1000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - திருநாகேஸ்வரம் கிளை

கல்வி உதவி – திருநாகேஸ்வரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 21, 2015 18:11

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 11.08.2015 அன்று மாற்றுமத சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூ. 2000 /- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - மேலக்காவேரி கிளை

கல்வி உதவி – மேலக்காவேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 21, 2015 16:53

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக 12.08.2015 அன்று கல்வி உதவியாக ரூ.5000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை 1

கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 19, 2015 18:47

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 1 சார்பாக 14.08.2015 அன்று ஏழை மாணவனின் படிப்புக்காக ரூபாய் 3000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - மயிலாடுதுறை கிளை 1

கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 19, 2015 18:46

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை 1 சார்பாக 15.08.2015 அன்று ஏழை மாணவியின் படிப்புக்காக மாணவியின் தந்தையிடம் ரூபாய் 2000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - செல்வபுரம் கிளை

கல்வி உதவி – செல்வபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 18, 2015 13:31

கோவை தெற்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் கிளை சார்பாக 07-08-2015 அன்று கல்வி உதவி ரூ.4050 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - குமரி மாவட்டம்

கல்வி உதவி – குமரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 17, 2015 17:50

குமரி மாவட்டம் சார்பாக 12-08-2015 அன்று மணவாளக்குறிச்சியை சார்ந்த ஆஸிக் என்ற சகோதரனுக்கு கல்வி உதவித் தொகையாக ரூபாய் 15,000 மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக மாவட்ட செயலாள...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்