‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6200 கல்வி உதவி - சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6200 கல்வி உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:30

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-06-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6200/- அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - பரங்கிப்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:26

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 25-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது . அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட் ,புக் - காஞ்சிபுரம் கிளை

30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட் ,புக் – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 29, 2014 22:18

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று 30 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச  நோட்  புக்  வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  துறைமுகம் கிளை

2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:21

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 23-06-2014 அன்று 2 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 19:13

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி -  ஜாம்பஜார் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 18:19

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு ரூபாய் 18250 கல்வி உதவி -  எம்.கே.பி. நகர் கிளை

12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு ரூபாய் 18250 கல்வி உதவி – எம்.கே.பி. நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 18:12

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி. நகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 22-06-2014 அன்று 12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 18250/-  அவர்களது பொருப்பாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:35

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:35

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:33

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்