‘கல்வி உதவி’

ரூ. 4500 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை

ரூ. 4500 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 28, 2014 11:30

 கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 4500 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்,,,,...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - அத்திப்பட்டு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 26, 2014 21:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 14-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2500/- வழங்கப்பட்ட்து………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி -  அத்திப்பட்டு கிளை

கல்வி உதவி – அத்திப்பட்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 25, 2014 20:05

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக   10-12-2014 அன்று ஏலை சகோதரிக்கு கல்வி உதவித் தொகை ரூ 3000 அளிக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 24, 2014 11:50

கோவை மாவட்டம் சார்பாக 9-12-14 அன்று குனியமுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த ஏழை மாணவனுக்கு   கல்வி உதவியாக 1100 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி - திருப்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருப்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 21, 2014 19:33

காரைக்கால் மாவட்டம் திருப்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/-  வழங்கப்பட்டது ,அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 20, 2014 22:49

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 09-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500 வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 18, 2014 13:00

கோவை மாவட்ட சாரமேடு கிளை மாணவரணி சார்பாக 08.12.14 அன்று ஏழை மாணவரின் கல்லூரி படிப்புக்காக ரூ. 3000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - விருதாச்சலம் கிளை

 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – விருதாச்சலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 16, 2014 15:21

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-12-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3.000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 14, 2014 13:16

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000.வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 13, 2014 12:35

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக 3.12.2014 அன்று ஏழைமாணவிக்கு கல்வி உதவியாக ரூ 3000 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்