‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000/- கல்வி உதவி - புதுபேட்டை  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000/- கல்வி உதவி – புதுபேட்டை  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 28, 2013 18:17

வட சென்னை மாவட்டம் புதுபேட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000/- கல்வி உதவி - சுல்தான்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000/- கல்வி உதவி – சுல்தான்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 25, 2013 13:50

புதுவை சுல்தான்பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000/-  வழங்கப்பட்டது……  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000/- கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000/- கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, May 22, 2013 22:27

திருச்சி மாவட்டம்  தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 16-05-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4500/- கல்வி உதவி - அமைந்தகரை கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4500/- கல்வி உதவி – அமைந்தகரை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 21, 2013 18:16

தென்சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500/- அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி - முத்துப்பேட்டை கிளை 1

ஏழை மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி – முத்துப்பேட்டை கிளை 1

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, May 16, 2013 17:04

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை கிளை 1 சார்பாக கடந்த 02-05-2013 அன்று  ஏழை மாணவர்கள் இருவருக்கு தலா ரூபாய் 1000  கல்வி உதவி தொகையாக வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/-கல்வி உதவி” – பேட்மாநகரம் கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3000/-கல்வி உதவி” – பேட்மாநகரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 6, 2013 14:48

தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேட்மாநகரம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-04-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,000/-கல்வி உதவி” – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 12,000/-கல்வி உதவி” – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 30, 2013 17:59

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 29-04-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 12,000/- வழங்கப்பட்டது………… ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10000/- கல்வி உதவி” – தேவகோட்டை கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10000/- கல்வி உதவி” – தேவகோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 25, 2013 12:30

சிவகங்கை  மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 11-03-2013  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10000/- வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,000/- கல்வி உதவி” – மரக்கடை லெட்சுமாங்குடி கிளை

”ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3,000/- கல்வி உதவி” – மரக்கடை லெட்சுமாங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 24, 2013 12:34

திருவாரூர் மாவட்டம் மரக்கடை லெட்சுமாங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000/-  வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,300/- கல்வி உதவி” – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,300/- கல்வி உதவி” – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 20, 2013 21:49

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-03-2013 அன்று சுப்பிரமணி என்ற பிறசமய ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1,300/- வழங்கப்பட்டது…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்