‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7450 கல்வி உதவி - மீனாம்பாள்புரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7450 கல்வி உதவி – மீனாம்பாள்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 19:25

மதுரை மாவட்டம் மீனாம்பாள்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7450/- வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி  - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 18:10

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 15-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்விஉதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி -  பெரம்பூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – பெரம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 18, 2014 17:43

வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 3365 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 3365 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 16, 2014 19:39

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014 அன்று ஏழை மாணவிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3365 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி - காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 14, 2014 19:13

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 13-06-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500  கல்வி உதவி - வந்தவாசி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – வந்தவாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 14, 2014 19:10

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி கிளை சார்பாக கடந்த 12-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3650 கல்வி உதவி    - தவ்ஹீத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3650 கல்வி உதவி    – தவ்ஹீத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 14, 2014 19:06

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்  தவ்ஹீத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3650  வழங்கப்பட்டது……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி - நீடாமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – நீடாமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:49

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளையில் கடந்த 11-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  துறைமுகம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:43

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 12-06-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 13, 2014 19:36

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 11-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்