‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2100 கல்வி உதவி - வடலூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2100 கல்வி உதவி – வடலூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 25, 2013 16:00

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2100/- வழங்கப்பட்டது….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - தரமணி கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 25, 2013 15:00

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த  24-06-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி - தரமணி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 25, 2013 10:58

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 25-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000/- அவரது தகப்பனாரிடம் வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000/- கல்வி உதவி - நீடாமங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000/- கல்வி உதவி – நீடாமங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 15:39

திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்.2000/-  அவரது தகப்பனாரிடம் வழங்கப்பட்டது ....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு 11000/-  கல்வி உதவி - செய்யாறு கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு 11000/- கல்வி உதவி – செய்யாறு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 15:35

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு கிளையின் சார்பாக கடந்த 21-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 11000/- வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5250/- கல்வி உதவி - அதிராம்பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5250/- கல்வி உதவி – அதிராம்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 24, 2013 12:35

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 24-06-2013 அன்று  ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5250/- அவரின் பெற்றோரிடம் வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - தரமணி

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தரமணி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 22, 2013 20:13

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமனி கிளை சார்பாக கடந்த 19.06.13 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக 2000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3000 கல்வி உதவி - துறைமுகம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய்  3000 கல்வி உதவி – துறைமுகம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 22, 2013 19:58

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 20/06/2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய்  3 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய்  5000 கல்வி உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5000 கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, June 21, 2013 20:08

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 20/06/2013 அன்று ஏழை சகோதிரிக்கு ரூபாய்  5 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி - லால்குடி

ஏழை மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 19 ஆயிரம் கல்வி உதவி – லால்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 20, 2013 21:02

திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 16-06-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் “இஸ்லாத்தில் கல்வியும் முஸ்லிம்களின் நிலைமையும்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். மேலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்