‘கல்வி உதவி’

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2100 கல்வி உதவி” - பல்லாவரம் கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2100 கல்வி உதவி” – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 11, 2013 12:37

காஞ்சி மேற்கு  பல்லாவரம் கிளை சார்பாக 13-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2100/- வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி” - கானத்தூர் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி” – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 9, 2013 16:08

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 17/02/2013 அன்று ”ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000.00 வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2100/- கல்வி உதவி” - பல்லாவரம் கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2100/- கல்வி உதவி” – பல்லாவரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 6, 2013 18:58

காஞ்சி மேற்கு  பல்லாவரம் கிளை சார்பாக கடந்த 13-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2100/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ1300 கல்வி உதவி” - பல்லக்கால் கிளை

“ஏழை சகோதரருக்கு ரூ1300 கல்வி உதவி” – பல்லக்கால் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, March 4, 2013 18:21

நெல்லை மாவட்டம் பல்லக்கால் கிளை சார்பாக கடந்த 10.02 .13 அன்று “ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூ 1300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி - கானத்தூர் கிளை

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2000 கல்வி உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 1, 2013 16:08

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 17/02/2013 அன்று ”ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000.00 வழங்கப்பட்டது. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் கல்வி உதவி - போத்தனூர் நூரபாத் கிளை

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் கல்வி உதவி – போத்தனூர் நூரபாத் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 19, 2013 12:38

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் நூரபாத் கிளை சார்பாக மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவில் ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 15,000 கடந்த 10.02.13 அன்று கொடுக்கபட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
மாணவர்கள் படிப்தற்கு இடம் மற்றும் மின்சாரவசதி ஏற்பாடு! - ஆசாத் நகர் கிளை

மாணவர்கள் படிப்தற்கு இடம் மற்றும் மின்சாரவசதி ஏற்பாடு! – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, February 15, 2013 13:15

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை மாணவரணி சார்பாக 08-02-2013 அன்று முதல் தினந்தோறும் மாலை 6.00 மணிமுதல் 9.00 மணிவரை10,12 வகுப்பு  படிக்கும் அணைத்து மாணவர்களுக்கும்  படிப்தற்கு...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10.600 கல்வி உதவி - மரக்கடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10.600 கல்வி உதவி – மரக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, February 9, 2013 12:33

திரூவாரூர் மாவட்டம்  மரக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 26/01/2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10.600 கல்வி உதவி வழங்கப்பெற்றது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூ 10,000 கல்வி உதவி - மேலக்காவேரி கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூ 10,000 கல்வி உதவி – மேலக்காவேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 7, 2013 18:20

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளையில் கடந்த 20.01.13 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு ரூ 10,000 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2800 கல்வி உதவி - ஆம்பூர் கிளை

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2800 கல்வி உதவி – ஆம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, January 25, 2013 19:22

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 21.1.2013 அன்று ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2800 கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்