‘கல்வி உதவி’

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கவுண்டம்பாளையம்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கவுண்டம்பாளையம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 6, 2014 17:05

கோவை கவுண்டம்பாளையம் கிளையில் கடந்த 6-6-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  2600 கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2600 கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, May 5, 2014 16:13

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2600/-  அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - மாயகுளம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மாயகுளம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, May 3, 2014 12:11

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மாயகுளம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-04-2014 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - பெரியதோட்டம்  கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பெரியதோட்டம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 22, 2014 21:00

திருப்பூர் மாவட்டம் பெரியதோட்டம்  கிளை சார்பாக கடந்த 20-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிவகாசி  கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிவகாசி  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 14, 2014 20:13

விருதுநகர்  மாவட்டம் சிவகாசி  கிளை சார்பாக கடந்த 12-04-2014  அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது…………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குன்றத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குன்றத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, April 10, 2014 12:35

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குன்றத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 02-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  மங்கலம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மங்கலம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, April 8, 2014 13:21

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-04-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 4, 2014 16:06

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - செய்துங்கநல்லூர்

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – செய்துங்கநல்லூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 29, 2014 20:25

23.03.2014 அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் கிளை சார்பில் ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 35,000 கல்வி உதவி - திருவனந்தபுரம்

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 35,000 கல்வி உதவி – திருவனந்தபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 25, 2014 13:51

கேரள மண்டலம் திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-3-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 35,000 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்