‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி - தாம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி – தாம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 18, 2013 13:35

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் தாம்பரம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 11-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4000/- கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 18, 2013 13:26

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 9-6-13 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7000 கல்வி உதவி - தவ்ஹீத் நகர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 7000 கல்வி உதவி – தவ்ஹீத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 18, 2013 12:57

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தவ்ஹீத் நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 12-6-2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ரூபாய்.7000/- கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி - கே.கே நகர்

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – கே.கே நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 18, 2013 12:44

தென் சென்னை மாவட்டம் k.k.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 09.06.2013 அன்று ஏழை மாணவருக்கு ரூ.1000 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய்.2000/- கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய்.2000/- கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 17, 2013 21:00

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15-06-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய்.2000/-  அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - மைலாப்பூர்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மைலாப்பூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 17, 2013 20:56

தென்சென்னை மாவட்டம் மைலாப்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08/06/2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூ.1000 கல்வி உதவி - தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூ.1000 கல்வி உதவி – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 17, 2013 14:59

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08/06/2013 அன்று சகோதரர் ஜகரியா என்பவருக்கு கல்வி உதவியாக ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - K.K.நகர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – K.K.நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 17, 2013 14:57

தென் சென்னை மாவட்டம் K.K.நகர் கிளை சார்பாக,கடந்த 08.06.2013 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் -  செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் – செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 16, 2013 21:03

திருச்சி மாவட்டம் செந்தண்ணீர்புரம்  கிளை சார்பாக கடந்த 16-06-2013 அன்று ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவியாக பாட புத்தகங்கள் மற்றும் நோட்டுகள் வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் - காஞ்சிபுரம் கிளை

ஏழை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் – காஞ்சிபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 16, 2013 20:07

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 16/06/2013 அன்று மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சகோதரர் ரபிக் மற்றும் சகோதரர் ஹபிப்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்