‘கல்வி உதவி’

 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 33,000 கல்வி உதவி - போத்தனூர் கிளை

 ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 33,000 கல்வி உதவி – போத்தனூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 19:35

கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-08-2013 அன்று  ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 33,000 வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 13,000 கல்வி உதவி - லால்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 13,000 கல்வி உதவி – லால்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 24, 2013 18:13

கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 13,000/- அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவி - மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவி – மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 18:01

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் மரைக்காயர் பட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவி மற்றும் சீருடைகள் வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,000 கல்வி உதவி - வேதாளை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4,000 கல்வி உதவி – வேதாளை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 16, 2013 18:23

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்  வேதாளை கிளை சார்பாக கடந்த 14-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி - செல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி – செல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 13, 2013 18:25

மதுரை மாவட்டம் செல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5000  கல்வி உதவி - டி. நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5000 கல்வி உதவி – டி. நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 10, 2013 19:32

தென்சென்னை மாவட்டம் டி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6600 கல்வி உதவி - சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6600 கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 10, 2013 17:21

மதுரை மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்விஉதவியாக ரூபாய் 6600 வழங்கப்பட்டது……....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 5500 கல்வி உதவி - தேவிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5500 கல்வி உதவி – தேவிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, August 8, 2013 17:34

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 04-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5500  வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 கல்வி உதவி - மதுரவாயல் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 கல்வி உதவி – மதுரவாயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 6, 2013 17:52

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 31-07-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி  உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரர் மற்றும் சகோதரிக்கு ரூபாய் 7900 கல்வி உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரர் மற்றும் சகோதரிக்கு ரூபாய் 7900 கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 6, 2013 17:49

திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-07-2013 அன்று ஏழை சகோதரர் மற்றும் சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7900 வழங்கபட்டது.....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்