‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - நாகர்கோவில் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – நாகர்கோவில் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 22, 2013 15:49

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2013 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,000 வழங்கப்பட்டது…………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4500  கல்வி உதவி - குனியமுத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – குனியமுத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 22, 2013 13:37

கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி  உதவி - ஆசாத்நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி  உதவி – ஆசாத்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 22, 2013 13:30

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 13-08-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி  உதவியாக ரூபாய் 2,500 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - அம்மாபட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்மாபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 21, 2013 19:32

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 6000 வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - அம்மாபட்டினம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்மாபட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 21, 2013 19:16

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டினம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் …………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 21, 2013 19:06

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்க்கு கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அம்பத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 17, 2013 17:56

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அம்பத்தூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 17, 2013 17:55

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  குரோம்பேட்டைகிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டைகிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 16, 2013 21:36

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டையில் கடந்த 06-09-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது……….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அம்பத்தூர் கிளை

பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்பத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 10, 2013 17:56

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2013 அன்று பிற சமய ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000  வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்