‘கல்வி உதவி’

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கானத்தூர் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கானத்தூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 15, 2012 16:48

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/10/2012  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகையாக ரூ10000 வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 16 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தொண்டி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 10, 2012 13:32

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 10.10.2012 அன்று ஏழை மாணவிக்கு மார்க்க கல்வி பயில ரூபாய் 16 ஆயிரம் செலவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 கல்வி உதவி - இராமநாதபுரம்

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5300 கல்வி உதவி – இராமநாதபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 10, 2012 13:26

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் சார்பாக கடந்த 27.09.2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ஆலிமா பயில்வதற்கு ரூபாய் 5300 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஒரு வருடத்திற்கான செலவினங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - பொதக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – பொதக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 10, 2012 12:25

திருவாரூர் மாவட்டம் பொதக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 4-10-2012  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி - தென்காசி

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – தென்காசி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 4, 2012 12:58

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளையில் கடந்த 27-9-2012 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் மருத்துவ உதவி வழங்கப்பட்டது. மேலும் மற்றுமொரு ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.2000 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.2000 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 3, 2012 21:08

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு Rs.2000 ருபாய் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.3000 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.3000 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 1, 2012 21:09

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு Rs.3000 ருபாய் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.1500 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

”ஏழை சகோதரிக்கு Rs.1500 ருபாய் கல்வி உதவி”- நாகூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 1, 2012 21:09

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2012 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு Rs.1500 ருபாய் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது.. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -KG ஹள்ளி

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -KG ஹள்ளி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 1, 2012 17:56

கர்நாடக பகுதி பெங்களுரு KG ஹள்ளி கிளை சார்பாக கடந்த 29/09/2012 அன்று ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5000/- கல்வி உதவி-வெளிபட்டிணம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5000/- கல்வி உதவி-வெளிபட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, October 1, 2012 17:03

இராமநாதபுரம் வெளிபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த13.09.2012 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய். 5000/- கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்