‘கல்வி உதவி’

 ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -   பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 14, 2014 7:11

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 10:15

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிதம்பரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிதம்பரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 8:44

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  புதுவயல் கிளை

ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புதுவயல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, September 13, 2014 6:40

சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரியின் குடும்பத்திற்க்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 12, 2014 21:02

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2430 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2430 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 12, 2014 19:29

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 29-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2430 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 10:50

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 9:12

கேரள மண்டலம்  திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 36 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 36 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 14:07

திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று 11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 36,300 வழங்கப்பட்டது………………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 6:26

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்