‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  காரைக்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – காரைக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 30, 2013 12:45

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 23-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வ்ழங்கபட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - விழுப்புரம் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – விழுப்புரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 28, 2013 16:01

விழுப்புரம் கிழக்கு  மாவட்டம் விழுபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 25-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4000 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6500 கல்வி உதவி - பெரிய அகரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 6500 கல்வி உதவி – பெரிய அகரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 28, 2013 11:38

ஈரோடு மாவட்டம் பெரிய அகரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-12-2013 அன்று கணவனை இழந்த ஏழை சகோதரியின் மகளின் படிப்பு செலவிற்கு  ரூபாய் 6500/- வழங்கப்பட்டது.  ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சவுக் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சவுக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 25, 2013 22:56

திருச்சி மாவட்டம் சவுக் கிளை சார்பாக கடந்த 20-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3000 வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - சுகுணாபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு  ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – சுகுணாபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 23, 2013 13:12

கோவை மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 12-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4500 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - ஒட்டச்சத்திரம் கிளை  

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஒட்டச்சத்திரம் கிளை  

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, December 22, 2013 19:51

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டச்சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது……………. ...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி - ஒட்டன்சத்திரம்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஒட்டன்சத்திரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 21, 2013 18:16

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் கிளையில் கடந்த 15-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி - கோவை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி – கோவை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, December 21, 2013 12:46

TNTJ கோவை மாவட்டம் சார்பாக 16-12-13 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 4000 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி - இராஜபாளையம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி – இராஜபாளையம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 20, 2013 15:49

விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7000 வழஙகப்ட்டது……………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 கல்வி உதவி -  இராஜகிரி

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6500 கல்வி உதவி – இராஜகிரி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 18, 2013 13:20

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் இராஜகிரி கிளை சார்பாக கடந்த 14-12-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6500/- வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்