‘கல்வி உதவி’

கீழக்கரை தெற்கு - கல்வி உதவி

கீழக்கரை தெற்கு – கல்வி உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 20:02

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளையின் சார்பில் 24.7.2015 வெள்ளிக்கிழமை ஜும்ஆ விற்குபின் கல்வி உதவி வேண்டி விண்ணப்பித்திருந்த தகுதியுள்ள 8 நபர்களுக்கு ரூபாய் 21000...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கீழக்கரை தெற்கு கிளை

கல்வி உதவி – கீழக்கரை தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 31, 2015 12:10

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் கீழக்கரை தெற்கு கிளை சார்பில் 24.07.2015 அன்று ஜும்ஆவிற்குபின் கல்வி உதவி வேண்டி விண்ணப்பித்திருந்த தகுதியுள்ள 8 நபர்களுக்கு ரூபாய் 21000 பிரித்து...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - ஜி.எம். நகர் கிளை

கல்வி உதவி – ஜி.எம். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 20:19

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக 15/07/2015 அன்று கல்வி உதவி தொகை  ரூ/-1500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

கல்வி உதவி – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 20:18

கோவை தெற்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக 15/07/2015 அன்று கல்வி உதவி தொகை ரூபாய் 5100 இதை மாணவரனி செயாலாரர் வழங்கனார்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை தெற்கு மாவட்டம்

கல்வி உதவி – கோவை தெற்கு மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 19:31

கோவை தெற்கு மாவட்டம் மாணவரணி சார்பாக 10/07/2015 அன்று கல்வி உதவித்தொகை ருபாய் 2500 கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - நேதாஜிநகர் கிளை

கல்வி உதவி – நேதாஜிநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 16:07

வட சென்னை மாவட்டம் நேதாஜிநகர் கிளை சார்பாக 23/07/2015 அன்று 1 மாணவருக்கு கல்வி உதவி தொகை ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - நாகை கிளை

கல்வி உதவி – நாகை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 15:50

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகை கிளை சார்பாக 22-07-2015 அன்று நாகையை சேர்ந்த சகோதரிக்கு ரூபாய் 3000/- கல்வி உதவியாக வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 30, 2015 15:32

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக 12/07/2015 அன்று கல்வி உதவி ருபாய் 1665 அதன் பொருப்பாளரிடம் கொடுக்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - ஜி.எம். நகர் கிளை

கல்வி உதவி – ஜி.எம். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 18:36

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக 20/07/2015 அன்று கல்வி உதவி ரூ/-1500/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - திருப்பனந்தாள் கிளை

கல்வி உதவி – திருப்பனந்தாள் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 29, 2015 17:44

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருப்பனந்தாள் கிளை சார்பாக 15.07.2015 கல்வி உதவி ரூ. 2000/- வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்