‘கல்வி உதவி’

கல்வி உதவி - பணந்தோப்பு

கல்வி உதவி – பணந்தோப்பு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, June 12, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் பணந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 08/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - தேவிபட்டிணம்

கல்வி உதவி – தேவிபட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 9, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் தேவிபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 07/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 10000...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(வடக்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(வடக்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 8, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: நஸீர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கொளத்தூர்

கல்வி உதவி – கொளத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 7, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 5000 வாங்கியர் பெயர்: ரஹமாண்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(வடக்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(வடக்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, June 7, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1500 வாங்கியர் பெயர்: ஆயீஷா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - வெளிப்பட்டிணம்

கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, June 4, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(தெற்கு) மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 29/05/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 20,150...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - பனைக்குளம்(வடக்கு)

கல்வி உதவி – பனைக்குளம்(வடக்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் பனைக்குளம்(வடக்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 28/05/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 5000...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - வெளிப்பட்டிணம்

கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டிணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, May 15, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(தெற்கு) மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 05/05/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 5000...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - டவுண்ஹால்

கல்வி உதவி – டவுண்ஹால்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, May 8, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் டவுண்ஹால் கிளை சார்பாக கடந்த 27/04/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: அப்துல்சுக்குர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கேரளா தெற்கு

கல்வி உதவி – கேரளா தெற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கேரளா தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/04/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 10000 வாங்கியர் பெயர்: ஷமீனா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்