‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - தஞ்சை கிளை

ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – தஞ்சை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, March 7, 2014 16:40

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை கிளை சார்பாக 02.03.2014 அன்று ஏழை மாணவருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5200 கல்வி உதவி - திருப்பத்தூர்

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5200 கல்வி உதவி – திருப்பத்தூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 4, 2014 16:41

வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் கிளையில் கடந்த 26-2-2014 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5200 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி - ஜாம்பஜார் கிளை

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 2, 2014 13:24

தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 01-03-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1000 அவருடைய தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500/- கல்வி உதவி - பட்டாபிராம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7,500/- கல்வி உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 1, 2014 18:14

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7,500/- வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - திருவாரூர்

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருவாரூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 20, 2014 19:52

திருவாரூர் மாவட்டம் சார்பில் கடந்த 18-2-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 20, 2014 16:23

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளையில் கடந்த 16-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பட்டூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பட்டூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 20, 2014 13:57

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளையில் கடந்த 16-02-2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000/- வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி - சுகுணாபுரம்

ஏழை மாணருக்கு ரூபாய் 4500 கல்வி உதவி – சுகுணாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 19, 2014 16:38

TNTJ கோவை மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-2-14 அன்று V LB கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்துவரும் ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி - புதுக்கோட்டை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – புதுக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 18, 2014 14:35

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 17-2-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  N.H.ரோடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – N.H.ரோடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 17, 2014 17:28

கோவை மாவட்டம் N.H.ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 14-02-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்