‘கல்வி உதவி’

கல்வி உதவி - சாரமேடு

கல்வி உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்: அப்சர்யா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2500 வாங்கியர் பெயர்: முகமது ஜாபர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சாரமேடு

கல்வி உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்: அப்சர்யா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - அல்அமீன் காலனி

கல்வி உதவி – அல்அமீன் காலனி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 30, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் அல்அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 7000 வாங்கியர் பெயர்: சாக்கிராசப்னம்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 28, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 10000 வாங்கியர் பெயர்: அரஷத் சவ்ரித் சகனாஸ்பரவீன் முகமதுஅர்ஷத்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 28, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 12000 வாங்கியர் பெயர்: சுமையா இஸ்மாயில் ஜலீல் சொபியா...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - தூத்துக்குடி கிளை

கல்வி உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 24, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 13/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: முஹம்மது...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கண்ணதாசன் நகர்

கல்வி உதவி – கண்ணதாசன் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 24, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் கண்ணதாசன் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை:...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - நெல்லை மேற்கு

கல்வி உதவி – நெல்லை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 24, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 5000 வாங்கியர் பெயர்: முஹம்மது ஷரிப்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - தூத்துக்குடி கிளை

கல்வி உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, July 24, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 25/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: செய்யது...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்