‘கல்வி உதவி’

“500” கல்வி உதவி – கோவை வடக்கு மாவட்ட கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 17, 2015 15:58

தொகை OR பொருள்: 500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஏழை மாணவனுக்குநிகழ்ச்சி தேதி: 17/11/15கிளை: கோவை வடக்கு மாவட்ட கோட்டை கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“4500” கல்வி உதவி – சுகுனாபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:42

தொகை OR பொருள்: 4500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: நௌவ்சாத்பாபுநிகழ்ச்சி தேதி: 25/11/15கிளை: சுகுனாபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“3000” கல்வி உதவி – puliyanthoppu

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 1, 2015 12:01

தொகை OR பொருள்: 3000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: abdul rehmanநிகழ்ச்சி தேதி: 11.11.2015கிளை: puliyanthoppuநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“37” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – இராஜகிரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 30, 2015 12:07

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 37வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : மாநிலத் தலைமை தொகுத்து வழங்கிய பாடபுத்தகங்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 25.10.2015கிளை: இராஜகிரி கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“2500” கல்வி உதவி – கோபாலபட்டினம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 27, 2015 19:43

தொகை OR பொருள்: 2500வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சேக் அப்துல்லாநிகழ்ச்சி தேதி: 27/11/2015கிளை: கோபாலபட்டினம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 12:20

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சாகுல் அப்பாஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 11.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 11:10

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கவிதாநிகழ்ச்சி தேதி: 11.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“5000” கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டணம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, November 18, 2015 11:10

தொகை OR பொருள்: 5000வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: பதருன்னிஷாநிகழ்ச்சி தேதி: 11.11.2015கிளை: வெளிப்பட்டணம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“RS;3800″ கல்வி உதவி – cuddalore OT

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 17, 2015 20:04

தொகை OR பொருள்: RS;3800வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: Salihamaநிகழ்ச்சி தேதி: 6/11/15கிளை: cuddalore OTநிகழ்ச்சி புகைப்படம் (உதவி பெருபவரின் முகத்தை கட்டாயம் மறைக்கவும்):...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“23” மாணவ மாணவியர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் விநியோகம் – எஸ். பி. பட்டிணம் கிள

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, November 12, 2015 18:13

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை: 23வழங்கப்பட்ட இதர பொருட்கள் : மாநில தலைமையின் தலைமுறையினரின் வாழ்வியல் வழிகாட்டி, கல்வி புத்தகம், அரபி எழுத்துப் பயிற்சு, எழுதுகோல்நிகழ்ச்சி தேதி: 07.11.2015கிளை: எஸ்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்