‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி -  ஜாம்பஜார் கிளை

ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு ரூபாய் 1000 கல்வி உதவி – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 18:19

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரரின் மகனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு ரூபாய் 18250 கல்வி உதவி -  எம்.கே.பி. நகர் கிளை

12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு ரூபாய் 18250 கல்வி உதவி – எம்.கே.பி. நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, June 26, 2014 18:12

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி. நகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 22-06-2014 அன்று 12 ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 18250/-  அவர்களது பொருப்பாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:35

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கூத்தாநல்லூர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கூத்தாநல்லூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:35

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000/- வழங்கப்பட்டது……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி - வெளிப்பட்டிணம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:33

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:31

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000  வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, June 25, 2014 18:29

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22-06-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000  வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பூக்கடை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பூக்கடை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 18:59

வட சென்னை மாவட்டம பூக்கடை கிளை சார்பாக கடந்த 20-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 15,000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  கீழக்கரை  தெற்கு தெரு கிளை மற்றும் கிழக்கு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கீழக்கரை  தெற்கு தெரு கிளை மற்றும் கிழக்கு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 18:54

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை  தெற்கு தெரு கிளை மற்றும் கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 19-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2000 வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, June 23, 2014 18:45

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 15-06-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்