‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி - சிவகாசி கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 1500 கல்வி உதவி – சிவகாசி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, July 26, 2014 21:26

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி கிளை சார்பாக கடந்த   20-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1500 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோம்பைத் தோட்டம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:57

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைத் தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1750 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1750 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 22, 2014 18:41

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 19-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1750 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்மதுலில்லாஹ்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - ஈஸ்வரி நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஈஸ்வரி நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:53

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000/-  வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி - துறைமுகம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 7 ஆயிரம் கல்வி உதவி – துறைமுகம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 20:33

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் கடந்த 14-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 7,000 வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் -  மயிலாடுதுறை கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் – மயிலாடுதுறை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 17, 2014 18:58

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 1,000 மதிப்பிலான நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி உதவி - வடகரை அரங்குடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2,500 கல்வி உதவி – வடகரை அரங்குடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 21:49

நாகை வடக்கு மாவட்டம் வடகரை அரங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 10-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,500 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - வலங்கைமான் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – வலங்கைமான் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:30

தஞ்சை வடக்கு வலங்கைமான் கிளை சார்பாக கடந்த 07-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி - கோவிந்தகுடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 6 ஆயிரம் கல்வி உதவி – கோவிந்தகுடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, July 16, 2014 20:29

தஞ்சை வடக்கு கோவிந்தகுடி கிளை சார்பாக கடந்த 11-07-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 6,000 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சிறுவனுக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, July 15, 2014 19:11

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-07-2014 அன்று ஏழை சிறுவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2,000/ – வழங்கப்பட்டது…………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்