‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி - ரஹ்மத்நகர் கிளை

ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 4 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ரஹ்மத்நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 11, 2014 9:03

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மத்நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2014 அன்று ஏழை மாணவிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 4,000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு  கல்வி உதவி  ருபாய்  214௦-சாரமேடு கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு  கல்வி உதவி ருபாய்  214௦-சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 8, 2014 18:55

கோவை மாவட்டம்சாரமேடு கிளை சார்பாக  ஏழை மாணவனுக்கு   ருபாய்  214௦/கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  அம்பாசமுத்திரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – அம்பாசமுத்திரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 18:56

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3.000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 12:50

திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 அவரது பொறுப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி - சிவகாசி நகரக் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சிவகாசி நகரக் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 4, 2014 15:52

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி நகரக் கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 எழை மாணவருக்கு  5ஆயிரம் கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

எழை மாணவருக்கு  5ஆயிரம் கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:35

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி கிளை சார்பாக 28-9-14 அன்று எழை மாணவருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூ.5000/வழங்கப்பட்டது...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
எழை மாணவருக்கு ரூ.1300 கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

எழை மாணவருக்கு ரூ.1300 கல்வி உதவி-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:32

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி கிளை சார்பாக 25-9-14 அன்று எழை மாணவருக்கு  கல்வி உதவியாக ரூ.1300 வழங்கப்பட்டது....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக 2ஆயிரம்-கோவை மாவட்டம்

ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக 2ஆயிரம்-கோவை மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 19:05

கோவை மாவட்டம் மாணவரணி சார்பாக கடந்த 19-9-14 அன்று அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 2,000 வழங்கப்பட்டது………………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி –வள்ளியூர்கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி –வள்ளியூர்கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 1, 2014 10:47

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர்கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  சுப்ரமணியபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 28, 2014 11:03

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்