‘கல்வி உதவி’

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி  -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 20:23

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-09-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி - புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2500 கல்வி உதவி – புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 24, 2014 17:31

வட சென்னை மாவட்டம் புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளை  சார்பாக கடந்த 16-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2500 வழங்கப்பட்டது………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5210  கல்வி உதவி - குரோம்பேட்டை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5210 கல்வி உதவி – குரோம்பேட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 21, 2014 9:50

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் குரோம்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 12-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5210 அவரது தாயாரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000  கல்வி உதவி - ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 1,000 கல்வி உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 17:31

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 1,000 வழங்கப்பட்டது…………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆசாத் நகர் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆசாத் நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, September 18, 2014 17:03

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 3,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 18:59

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 08-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  7,500 கல்வி உதவி - காந்தல் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய்  7,500 கல்வி உதவி – காந்தல் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 17, 2014 8:28

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 07-09-2014  அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய்  7,500 வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி – மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 22:13

நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையம் 35 வது வார்டு கிளை சார்பாக கடந்த 02-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூ 10,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி - பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம்  கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 16, 2014 12:17

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-09-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு  கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழ்ங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 15, 2014 9:18

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்