‘கல்வி உதவி’

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2430 கல்வி உதவி - சாரமேடு கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 2430 கல்வி உதவி – சாரமேடு கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, September 12, 2014 19:29

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 29-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 2430 அவரது தந்தையிடம் வழங்கப்பட்டது………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 10:50

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  திருவனந்தபுரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் கல்வி உதவி – திருவனந்தபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 10, 2014 9:12

கேரள மண்டலம்  திருவனந்தபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 20,000 வழங்கப்பட்டது……………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 36 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 36 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 14:07

திருவள்ளுர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று 11 ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 36,300 வழங்கப்பட்டது………………………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 9, 2014 6:26

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளையில் கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது…………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, September 3, 2014 18:11

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26-08-2014 அன்று ஏழை மாணவனுக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 கல்வி உதவி -  பட்டாபிராம் கிளை

ஏழை சகோதரிக்கு ரூபாய் 3,500 கல்வி உதவி – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 19:09

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளையில் கடந்த 17-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரிக்கு கல்வி உதவியாக  ரூபாய் 3,500 அவரது பொருப்பாளரிடம் வழங்கப்பட்டது……………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  ஆவடி கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – ஆவடி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 16:43

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது………………………....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் கல்வி உதவி – பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 1, 2014 9:20

ஈரோடு மாவட்டம் பிபெஅக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 5000 வழங்கப்பட்டது…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் கல்வி உதவி -  புதுவலசை கிளை

ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 25 ஆயிரம் கல்வி உதவி – புதுவலசை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 27, 2014 8:08

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுவலசை கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2014 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு கல்வி உதவியாக ரூபாய் 25,000 வழங்கப்பட்டது………………….....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்