‘கல்வி உதவி’

கல்வி உதவி - காரம்பாக்கம்

கல்வி உதவி – காரம்பாக்கம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, August 20, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் காரம்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 17/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 10600 வாங்கியர் பெயர்: மும்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 19, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1500 வாங்கியர் பெயர்: அரஷத்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - திருப்பாலைக்குடி

கல்வி உதவி – திருப்பாலைக்குடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, August 12, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் திருப்பாலைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 11/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தொகை: 2000...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: ஷெரிப்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - வசந்தம் நகர்

கல்வி உதவி – வசந்தம் நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 10, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் வசந்தம் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 04/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர் பெயர்: ஜாகிர்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - எம். கே. பி. நகர்

கல்வி உதவி – எம். கே. பி. நகர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 7, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் எம். கே. பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 04/08/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - செல்வபுரம் (தெற்கு)

கல்வி உதவி – செல்வபுரம் (தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 27/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 1500 வாங்கியர் பெயர்: பல்கிஸ்...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - நெல்லை மேற்கு

கல்வி உதவி – நெல்லை மேற்கு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, August 2, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்: சேகர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - சாரமேடு

கல்வி உதவி – சாரமேடு

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்: அப்சர்யா...

, மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
கல்வி உதவி - கோவை(தெற்கு)

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, August 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2500 வாங்கியர் பெயர்: முகமது ஜாபர்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்