‘இரத்த தான முகாம்’

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

51 நபர்கள் இரத்ததானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 11:53

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-10-2014  அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 51 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
34 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆவூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

34 நபர்கள் இரத்ததானம் – ஆவூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 23, 2014 8:09

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த  14-09-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 34 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்…………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

83 நபர்கள் இரத்ததானம் – புதுபேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 20:33

வடசென்னை மாவட்டம் புதுபேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த  12-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 83 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
69 நபர்கள் இரத்ததானம் – செங்கல்பட்டு கிளை இரத்த தான முகாம் !

69 நபர்கள் இரத்ததானம் – செங்கல்பட்டு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 22, 2014 15:21

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செங்கல்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 12-10-2014 அன்று இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 69 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்……………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 12:40

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை 02-10-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, October 15, 2014 12:37

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 01-10-14 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – தர்மபுரி மாவட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, October 5, 2014 21:24

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-10-2014 அன்று 1  யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

53 நபர்கள் இரத்ததானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 3, 2014 19:34

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த அன்று KMC மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 53 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  ……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

91 நபர்கள் இரத்ததானம் – MMDA காலனி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, October 3, 2014 8:36

தென்சென்னை மாவட்டம் MMDA காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 20/9/14 அன்று அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்திய இரத்ததான முகாமில் 91 நபர்கள் இரத்ததானம் செய்தார்கள்………………………  …...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி-எம்.எஸ். நகர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, October 2, 2014 21:04

திருப்பூர் மாவட்டம் எம்.எஸ். நகர் கிளை சார்பாக 28-09-14 அன்று1யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது……...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்