‘இரத்த தான முகாம்’

101 நபர்கள் இரத்த தானம் ,  கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

101 நபர்கள் இரத்த தானம் , கொடுங்கையூர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 4, 2013 11:41

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 1-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 101 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
65 நபர்கள் இரத்த தானம் , விழுப்புரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

65 நபர்கள் இரத்த தானம் , விழுப்புரம் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 4, 2013 11:25

விழுப்புரம் கிழக்குமாவட்டம் விழுப்புரம் கிளை சார்பாக 01.12.2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 65 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
95 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம்

95 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 17:35

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக கடந்த 17-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  95 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
57 நபர்கள் இரத்த தானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம்

57 நபர்கள் இரத்த தானம் – துறைமுகம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 17:34

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 30-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. KMC மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 57 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
23 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஒரத்தநாடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

23 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஒரத்தநாடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 3, 2013 12:34

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கிளை சார்பாக கடந்த  30-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 23 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
33 நபர்கள் இரத்த தானம் - நாமக்கல் மாவட்ட இரத்த தான முகாம் !

33 நபர்கள் இரத்த தானம் – நாமக்கல் மாவட்ட இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 2, 2013 12:26

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 01-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 33 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்…....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
96 நபர்கள் இரத்த தானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம்

96 நபர்கள் இரத்த தானம் – அய்னாவரம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 18:56

வடசென்னை மாவட்டம் அய்னாவரம் கிளையில் கடந்த 24-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  96 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்……………………………...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்

54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 18:40

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  54 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
121 நபர்கள் இரத்த தானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்

121 நபர்கள் இரத்த தானம் – கிண்டி மடுவின்கரை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 18:35

தென் சென்னை மாவட்டம் கிண்டி மடுவின்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 24-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  121...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
196 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

196 நபர்கள் இரத்த தானம் – புரசை கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, November 29, 2013 15:29

வடசென்னை புரசை கிளை சார்பாக கடந்த 19-11-2013  அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  196 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்