‘இரத்த தான முகாம்’

62 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூந்தமல்லி கிளை இரத்த தான முகாம்

62 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூந்தமல்லி கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 17:07

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 62 சகோதரர்கள் இரத்ததானம் செய்தனர்....

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
64 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

64 நபர்கள் இரத்த தானம் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, September 3, 2013 17:07

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  64 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
36 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

36 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, September 2, 2013 15:30

திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  36 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 53 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

53 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 1, 2013 20:55

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  53 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 52 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர்  கிளை இரத்த தான முகாம்

52 நபர்கள் இரத்த தானம் – முகப்பேர்  கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, September 1, 2013 20:17

திருவள்ளுவர் மாவட்டம் முகப்பேர்  கிளை சார்பாக கடந்த  23-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  52  நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
 56 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்

 56 நபர்கள் இரத்த தானம் – பட்டாபிராம் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, August 28, 2013 17:48

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  56 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
16 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

16 நபர்கள் இரத்த தானம் – மதுரவாயல் கிளை இரத்த தான முகாம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, August 18, 2013 17:07

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-08-2013 அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில்  16 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
102 நபர்கள் இரத்த தானம், கடையநல்லூர்  அனைத்து கிளைகள் இரத்த தான முகாம்!

102 நபர்கள் இரத்த தானம், கடையநல்லூர்  அனைத்து கிளைகள் இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, July 19, 2013 22:20

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர்  அனைத்து கிளைகள் சார்பில் கடந்த  07-07-2013  அன்று  இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 102 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
91 நபர்கள் இரத்ததானம், ஈஸ்வரி நகர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

91 நபர்கள் இரத்ததானம், ஈஸ்வரி நகர் கிளை இரத்ததான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 18, 2013 22:29

காஞ்சி  மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளையின் சார்பாக கடந்த  07-07-2013 அன்று  அரசு பொது மருத்துவமனை இணைந்து இரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது.இரத்ததான முகாமில் 91 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
102 நபர்கள் இரத்த தானம், கடையநல்லூர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

102 நபர்கள் இரத்த தானம், கடையநல்லூர் கிளை இரத்த தான முகாம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, July 18, 2013 22:26

நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 07/07/13 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 102 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்