‘இரத்த தான முகாம்’

புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம் , 56 நபர்கள் இரத்த தானம் !

புளியந்தோப்பு கிளை இரத்த தான முகாம் , 56 நபர்கள் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 25, 2013 18:04

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளையில் கடந்த 19-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 56 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
66 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம் !

66 நபர்கள் இரத்த தானம் – அமைந்தகரை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 23, 2013 13:07

தென் சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக கடந்த 14-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 66  நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
புது வண்ணாரப்பேட்டை இரத்த தான முகாம் , 127 நபர்கள் இரத்த தானம் !

புது வண்ணாரப்பேட்டை இரத்த தான முகாம் , 127 நபர்கள் இரத்த தானம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 20, 2013 18:08

வட சென்னை மாவட்டம் புது வண்ணாரப்பேட்டை கிளையில் கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டு இம்முகாமில் 127 நபர்கள்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பள்ளிகொண்டா கிளை இரத்த தான முகாம் !

54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பள்ளிகொண்டா கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, December 20, 2013 16:29

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 54 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
55 நபர்கள் இரத்த தானம் – சூலூர்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

55 நபர்கள் இரத்த தானம் – சூலூர்பேட்டை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 18, 2013 13:30

ஆந்திரா மாநிலம்  நெல்லூர்  மாவட்டம் சூலூர்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 55 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
27 நபர்கள் இரத்த தானம் – மேற்பணைக்காடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

27 நபர்கள் இரத்த தானம் – மேற்பணைக்காடு கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 18, 2013 13:29

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேற்பணைக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 27 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை கிளை இரத்த தான முகாம் !

54 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, December 18, 2013 13:07

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 15-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 54 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை  கிளை இரத்த தான முகாம் !

77 நபர்கள் இரத்த தானம் – பூக்கடை  கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, December 16, 2013 17:11

வடசென்னை மாவட்டம் பூக்கடை  கிளை சார்பாக கடந்த 27-11-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 77 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
48 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

48 நபர்கள் இரத்த தானம் – பாடி கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 10, 2013 18:13

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 48 நபர்கள் இரத்த...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்
76 நபர்கள் இரத்த தானம் – எம்.கே.பி.நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

76 நபர்கள் இரத்த தானம் – எம்.கே.பி.நகர் கிளை இரத்த தான முகாம் !

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, December 10, 2013 18:07

வடசென்னை மாவட்டம் எம்.கே.பி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 08-12-2013 அன்று இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில் 76 நபர்கள் இரத்த தானம்...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்